Η «ΙΡΙΣ» στον αγώνα κατά της σεξουαλικής και κάθε άλλης βίας

Στήριξη σε κακοποιηµένα άτοµα χωρίς διακρίσεις

 

Τα τελευταία χρόνια, κάποιες συγκυρίες έφεραν στο προσκήνιο το µεγάλο πρόβληµα που καταγράφεται και στην Κύπρο και αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση και γενικότερα τη βία, µε θύµατα κυρίως παιδιά και γυναίκες. Και κατά γενική οµολογία ταρακουνήθηκαν τα νερά που λίµναζαν για πολλές δεκαετίες, καθώς εκδηλώθηκε έντονη ευαισθησία κυρίως από την κοινωνία, αλλά και θεσµούς και κυρίως υπήρξε µια απελευθέρωση των ίδιων των θυµάτων, τα οποία βρήκαν τη δύναµη να µιλήσουν και να προβούν σε καταγγελίες.

Αρκετές υποθέσεις οδηγήθηκαν ενώπιον της ∆ικαιοσύνης, κάποιες εκδικάστηκαν και καταδικάστηκαν οι ένοχοι, κάποιες άλλες, για διαφόρους λόγους, δεν είχαν την ίδια έκβαση και άλλες εκκρεµούν ακόµα στα δικαστήρια. Ωστόσο, πολύ περισσότερες είναι ακόµα εκείνες οι περιπτώσεις σεξουαλικής βίας και κακοποίησης που τα θύµατα, για µια σειρά από λόγους, ακόµα σιωπούν περιµένοντας, ενδεχοµένως, κάποιο χέρι βοήθειας, κάποιον φορέα και κάποιους ανθρώπους που θα τους εµπιστευτούν για να αναζητήσουν και τη δική τους λύτρωση.

3F469Ca9B078A1A7A6E9267Af6Afd943 A 1

Κατά γενική οµολογία, η σεξουαλική και γενικότερα η βία στην Κύπρο έχει φτάσει σε τόσο υψηλά επίπεδα που κάθε φορέας που µάχεται για τα δικαιώµατα και την προστασία των θυµάτων δεν µπορεί παρά να είναι χρήσιµος στην προσπάθεια διαχείρισης και πάταξης του φαινοµένου, παρέχοντας παράλληλα πιο αποτελεσµατική βοήθεια στα θύµατα.

Με αυτό το σκεπτικό και µε πρόθεση δράσης στο ευρύτερο πλαίσιο του αγώνα ενάντια στα όποια φαινόµενα σεξουαλικής και κάθε άλλης µορφής βίας και κακοποίησης σε βάρος ατόµων κάθε ηλικίας, ιδρύθηκε µε έδρα τη Λεµεσό και ξεκίνησε να λειτουργεί και να προσφέρει τις υπηρεσίες του από την περασµένη εβδοµάδα, ένας νέος φορέας. Πρόκειται για το Σωµατείο «ΙΡΙΣ», το οποίο έχει ως αποκλειστικό αντικείµενο δράσης, τη µάχη κατά της βίας και την παροχή βοήθειας στα θύµατα, µέσα από διάφορες πρωτοβουλίες.

Η ιδέα για την ίδρυση αυτού του φορέα, ανήκει στη Ράνια Ευριπίδου, τη γυναίκα που για πρώτη φορά στην Κύπρο τόλµησε και βγήκε δηµόσια πριν από δύο χρόνια και µίλησε για τη δική της περίπτωση σεξουαλικής κακοποίησης. Αυτής της δηµόσιας καταγγελίας είχε προηγηθεί καταγγελία στην Αστυνοµία εναντίον του θύτη της, έστω και µε καθυστέρηση 35 χρόνων αφότου υπέστη την κακοποίηση. Με τη διερεύνηση της καταγγελίας και αφού στοιχειοθετήθηκαν τα ποινικά αδικήµατα, η υπόθεση καταχωρήθηκε και εκδικάστηκε στο δικαστήριο, το οποίο έκρινε ένοχο τον θύτη και του επέβαλε ποινή φυλάκισης.

Με τη δικαίωσή της αυτή, η Ράνια Ευριπίδου επιδόθηκε σε έναν αγώνα συµπαράστασης και βοήθειας σε άλλα κακοποιηµένα άτοµα µε κάθε τρόπο. Αποκορύφωµα αυτής της προσπάθειας ήταν η απόφαση για την ίδρυση του Σωµατείου, που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο και µετά από πολλές και επίπονες προσπάθειες, έγινε σήµερα πραγµατικότητα.

Μιλώντας στη «Χαραυγή» γι’ αυτή την πρωτοβουλία της, ως πρόεδρος πλέον του Σωµατείου, η Ράνια Ευριπίδου αναφέρει ότι το «ΙΡΙΣ» είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός, ο οποίος έχει ως σκοπό την ψυχολογική και νοµική στήριξη σε άτοµα που έχουν υποστεί ή υφίστανται οποιαδήποτε µορφή βίας. Ένας στόχος κι ένας σκοπός που βρίσκει την υλοποίησή του µέσα από τη συνεργασία µε άλλους φορείς και οργανισµούς, όπως η Αστυνοµία Κύπρου, το Γραφείο Χειρισµού Θεµάτων Βίας, η SBA Police, το Γραφείο Ευηµερίας, το Hope for Children και Cyprus Stop Trafficking, ο Σύνδεσµος για την Πρόληψη και Αντιµετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), ο Κυπριακός Σύνδεσµος Οικογενειακού Προγραµµατισµού, η Επίτροπος Προστασίας των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως & Προστασίας Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, ενώ την πρόθεσή τους για συνεργασία έχουν εκφράσει και πολλοί άλλοι οργανισµοί.

 

5454Dfc08Ead62858398351C03945795 A 1

Προώθηση πολιτικών και δράσεων πρόληψης και καταστολής

Η θεά Ίρις χαρακτηριζόταν από την προσήλωσή της στην επικράτηση της δικαιοσύνης

 

Στόχος του σωµατείου, όπως εξηγεί η κα Ευριπίδου, είναι «να προωθήσει πολιτικές και προτάσεις νόµων, για την πρόληψη και καταστολή εγκληµάτων βίας, την αντιµετώπιση και υποστήριξη των θυµάτων µέσω ορθών διαδικασιών, την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και της Πολιτείας για θέµατα βίας µέσα από την κυκλοφορία σχετικού ενηµερωτικού υλικού, µε εκδηλώσεις και διαλέξεις και διάφορες άλλες δραστηριότητες».

Μέλη σωµατείου είναι άνθρωποι από ένα ευρύ φάσµα επιστηµονικών και επαγγελµατικών κλάδων. Ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές, δικηγόροι, ιατροδικαστές, γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, εγκληµατολόγοι, δηµοσιογράφοι, άνθρωποι των Γραµµάτων και των Τεχνών, αλλά και απλοί πολίτες, οι οποίοι είναι έτοιµοι και πρόθυµοι να προσφέρουν ο καθένας από το δικό του πόστο, για τους σκοπούς και τους στόχους του «ΙΡΙΣ».

Το σωµατείο, όπως διευκρινίζεται, «θα λειτουργεί ως υποστηρικτικός παράγοντας των άλλων οργανισµών που ασχολούνται µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα θέµατα βίας, τις παιδικές στέγες και τα καταφύγια θυµάτων βίας, µε απώτερο σκοπό τη δηµιουργία νέων και κατάλληλων χώρων φιλοξενίας των ευάλωτων συνανθρώπων µας». Η διαφορά που υπάρχει σε σχέση µε άλλα σωµατεία και οργανισµούς µε συναφές αντικείµενο δράσης είναι, όπως εξηγεί, ότι «το ΙΡΙΣ στηρίζει οποιαδήποτε άτοµα ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας ή σεξουαλικού αυτοπροσδιορισµού, θρησκείας, φυλής, νοητικής κατάστασης ή οποιασδήποτε αναπηρίας».

Αξίζει να επισηµανθεί ότι η επιλογή του ονόµατος του σωµατείου δεν έγινε τυχαία, αλλά βασίστηκε στην ιδιότητα µε την οποία είναι γνωστή η µυθολογική θεά Ίρις, η οποία χαρακτηριζόταν από τη δύναµη του λόγου της και την προσήλωσή της στην επικράτηση της δικαιοσύνης.

43Dc7C5B7Ff00C6C012C2D17A0301400 A 1

Κάθε ιστορία έχει και τον δικό της ήρωα

Σαν άτοµο που για πολλά χρόνια βίωσε σε όλες τις διαστάσεις τους τα κοινωνικά και πρακτικά εµπόδια και δυσκολίες που αντιµετωπίζει ένα θύµα σεξουαλικής βίας στην Κύπρο, στην προσπάθεια να αναζητήσει και κυρίως να βρει ψυχολογική βοήθεια και νοµική στήριξη, η Ράνια Ευριπίδου µετά τη δηµόσια αναφορά της στη δική της περίπτωση, προσεγγίστηκε από εκατοντάδες γυναίκες και γενικότερα από άτοµα-θύµατα σεξουαλικής ή άλλη µορφής βίας και κακοποίησης, τα οποία βοηθήθηκαν από την ίδια στο να προβούν, έστω και µετά από κάποια χρόνια, σε καταγγελία αναζητώντας και τη δική τους λύτρωση.

Με βάση και αυτή την εµπειρία της εκφράζει τη βεβαιότητα ότι µέσα από το σωµατείο «θα µπορέσουν να βρουν φωνή και δικαίωση πολλά θύµατα βίας τα οποία ακόµα ηρωικά κρατούν στη σιωπή τη δική τους ιστορία», επισηµαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «κάθε ιστορία έχει και τον δικό της ήρωα».

Αναφερόµενη στο πώς τα άτοµα που θα αποτείνονται στο «ΙΡΙΣ» θα µπορούν πρακτικά να βοηθηθούν, διευκρινίζει ότι «θα καθοδηγούνται ανάλογα µε την περίπτωσή τους και το Σωµατείο θα συνδράµει µε οικονοµική και άλλη στήριξη, τόσο τα ίδια τα θύµατα όσο και τους άλλους φορείς όπου θα παραπέµπονται».

Να σηµειωθεί ότι η προσπάθεια για εξασφάλιση των αναγκαίων οικονοµικών πόρων του σωµατείου, προσανατολίζεται στη διοργάνωση καλλιτεχνικών και άλλων εκδηλώσεων, αλλά και στη συγκέντρωση εισφορών και χορηγιών για τις οποίες έχει ήδη εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον από εταιρείες και άλλους ιδιωτικούς οργανισµούς.

Αυτές τις µέρες, µάλιστα, έχει κυκλοφορήσει το «Ηµερολόγιο του ΙΡΙΣ», το οποίο άρχισε να διατίθεται µέσω των µελών και φίλων του σωµατείου και το οποίο θα ενισχύσει επίσης οικονοµικά τη δράση του.

Το σωµατείο είναι στη διάθεση οποιουδήποτε πολίτη που έχει πέσει θύµα σεξουαλικής ή άλλης κακοποίησης, αλλά και γενικότερα των πολιτών που θα ήθελαν µε οποιονδήποτε τρόπο να συνδράµουν στο έργο του. Η επικοινωνία µπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο 25760960 από τις 10 το πρωί µέχρι και τις 4 το απόγευµα.

Χρήστος Χαραλάµπους

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy