Του ∆ρος Χρίστου Θεοδούλου*

Ως γνωστόν, ο κ. Μπόρις Τζόνσον είχε προτείνει να διακοπούν οι εργασίες του Κοινοβουλίου για ένα µεγάλο διάστηµα µε το σκεπτικό, ίσως, να µην «ανακατεύεται» το Κοινοβούλιο στις υποθέσεις του Brexit.
Το Ανώτατο ∆ικαστήριο όµως απεφάνθη ότι ένα τέτοιο εγχείρηµα δεν είναι σύµφωνα µε το νόµο.

Μετά απ’ αυτό ο κ. Τζόνσον επανέλαβε ότι το Ηνωµένο Βασίλειο θα εξέλθει της ΕΕ, όπως έχει αποφασιστεί στις 31 Οκτωβρίου 2019, και απέστειλε προς την ΕΕ µια πρόταση σχετικά µε το λεγόµενο «backstop», δηλαδή το θέµα των ελέγχων στη µεθόριο µεταξύ της Βορείου Ιρλανδίας και της ∆ηµοκρατίας της Ιρλανδίας.


Η πρόταση του κ. Τζόνσον προνοεί ότι δεν θα γίνονται έλεγχοι επί τόπου, αλλά κατόπιν συνεννοήσεως µεταξύ του ΗΒ και της Ιρλανδίας µακράν της µεθορίου.
Από τις πρώτες αντιδράσεις φαίνεται ότι ούτε η ΕΕ ούτε η ∆ηµοκρατία της Ιρλανδίας αποδέχονται εκ πρώτης όψεως την πρόταση του κ. Τζόνσον. Το ίδιο αρνητικά φαίνεται ότι είναι και τα µέλη της αντιπολίτευσης στη Βρετανία.

Το βέβαιο είναι ότι λιγότερο από 30 µέρες από το αναµενόµενο Brexit, κανένας, ούτε στις Βρυξέλλες ούτε στο Λονδίνο, δεν µπορεί να ξέρει εάν θα υπάρξει µια συµφωνία, αν δεν θα υπάρξει συµφωνία ή µια νέα αναβολή για το Brexit.

Η κατάσταση είναι πάρα πολύ συγκεχυµένη και για το Ηνωµένο Βασίλειο και τους κατοίκους του, αλλά και για τις ξένες χώρες οι οποίες επηρεάζονται από το Brexit, όπως π.χ. η Κύπρος. Επίσης βρίσκονται πάντα σε εγρήγορση οι πολίτες της ΕΕ που κατοικούν στο Ηνωµένο Βασίλειο και οι Βρετανοί που κατοικούν σε χώρες της ΕΕ. Επίσης πολλά άλλα θέµατα, όπως θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, είναι ακόµα σε αµφίβολη κατάσταση.

Υπάρχει και το θέµα της εσωτερικής θέσης στο Ηνωµένο Βασίλειο, εάν π.χ. θα υπάρξουν νέες εκλογές ή ακόµα αν θα υπάρξει νέο δηµοψήφισµα. Σε όλα αυτά και πολλά άλλα ζητήµατα ελπίζεται να δοθούν απαντήσεις σύντοµα.

* ∆ικηγόρος, ∆ιδάκτωρ Πολιτικών Επιστηµών & ∆ιεθνών Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης Ελβετίας). Πρόεδρος του Ιδρύµατος Θεοδούλου. Πρώην µέλος της Γραµµατείας του ΟΗΕ.