Η κατάσταση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Στην ατζέντα της Ολοµέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο, µεταξύ άλλων, περιλαµβανόταν συζήτηση για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα τελευταία χρόνια, αλλά και στην οποία περιήλθαν µετά και το ξέσπασµα της πανδηµίας οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις.

Αρχικά αναφέρθηκε ότι οι πολύ µικρές, οι µικρές και οι µεσαίες επιχειρήσεις (ΜµΕ) αντιπροσωπεύουν το 99% των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Παρέχουν τα δύο τρίτα των θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα και συνεισφέρουν περισσότερο από το ήµισυ της συνολικής προστιθέµενης αξίας που δηµιουργούν οι επιχειρήσεις στην ΕΕ. Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια και κυρίως µετά και το ξέσπασµα της πανδηµίας φαίνεται οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις να έχουν υποστεί µεγάλο πλήγµα.

Σύµφωνα µε τον Εκπρόσωπο Απασχόλησης της ΕΕ που συµµετείχε στη συζήτηση της Ολοµέλειας του ΕΚ, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις χτυπήθηκαν από µια κρίση άνευ προηγουµένου. Αυτό επιβεβαιώνεται, πρόσθεσε, και µέσα από στοιχεία που δείχνουν ότι η προστιθέµενη αξία των ΜµΕ στην ΕΕ το 2020 υπέστη µείωση κατά 7,6% πράγµα που µεταφράστηκε µε απώλεια κατά 1.400.000 θέσεων απασχόλησης.

Εποµένως διεµήνυσε ότι είναι πιο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη για διευκόλυνση και στήριξη των ΜµΕ στην ΕΕ έτσι ώστε να ανακάµψουν. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσα από κρατικές ενισχύσεις και µε την ενίσχυση της ρευστότητάς τους. Επιπρόσθετα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος ανέφερε ότι καθοριστικής σηµασίας είναι η ενθάρρυνση του δανεισµού των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων και είπε ότι αναµένεται να διατεθεί το ποσό των 1 δις µέσα από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισµό από το οποίο αναµένεται να βοηθηθούν περί των 100 χιλιάδων ΜµΕ. Εν συνεχεία, ανέφερε ότι οι ΜµΕ αναµένεται να στηριχθούν και µέσα από το µηχανισµό ανάκαµψης και ανθεκτικότητας, µε τις επενδύσεις και µεταρρυθµίσεις που πρότειναν προς αυτό το σκοπό τα κράτη-µέλη. Οι επενδύσεις και µεταρρυθµίσεις που λήφθηκαν από τα κράτη-µέλη στο πλαίσιο του Ταµείου, στοχεύουν κυρίως στην ψηφιοποίηση, την αναβάθµιση των δεξιοτήτων στις ΜµΕ, αλλά και την επαγγελµατική κατάρτιση του προσωπικού τους.

Η ευρωβουλευτής της Αριστεράς Sandra Pereira, στην τοποθέτηση της, στάθηκε στο γεγονός ότι οι ΜµΕ στην ΕΕ είναι πολύ διαφορετικές µεταξύ τους και πως από κράτος σε κράτος διαφέρουν και οι παρεµβάσεις στις οποίες προβαίνει το ίδιο το κράτος για ενίσχυσή τους, αλλά διαφέρουν σηµαντικά και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται να επιβιώσουν. Πρόσθεσε ότι αρκετές µικροµεσαίες επιχειρήσεις έρχονται αντιµέτωπες µε τον αθέµιτο ανταγωνισµό των µεγάλων και των πολυεθνικών επιχειρήσεων, οι οποίες προβαίνουν σε κοινωνικό ντάµπινγκ και σε απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων. Καταληκτικά, τόνισε ότι τα κράτη θα πρέπει να βοηθούν και να στηρίζουν τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις στις δύσκολες καταστάσεις µε τις οποίες βρίσκονται αντιµέτωπες και επίσης πως θα πρέπει να συµβάλουν έτσι ώστε να διατηρούνται οι θέσεις εργασίας, οι µισθοί και να µην παραβιάζονται τα δικαιώµατα των εργαζοµένων κυρίως σε περιόδους κρίσης. Όλα αυτά, ανέφερε είναι σηµαντικά για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.