Αγωνία στις τάξεις των κυνηγών από τη συζήτηση στους κόλπους της ΕΕ για απαγόρευσή του.

Η Κύπρος είναι μια από τις δέκα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες το κυνήγι του τρυγονιού όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά είναι και δημοφιλές. Ωστόσο, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας του Υπουργείου Εσωτερικών το τελευταίο χρονικό διάστημα, στα αρμόδια σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεξάγεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με την αναγκαιότητα αναστολής του κυνηγίου των τρυγονιών (Streptopelia turtur) στα κράτη-μέλη της ΕΕ μέχρις ότου εφαρμοστεί το επονομαζόμενο Adaptive harvest management.

Με τον όρο Adaptive harvest management εννοείται ο καθορισμός μέγιστου αριθμού κάρπωσης ανά είδος ανά χώρα σε σχέση με τον πληθυσμό του είδους, ο οποίος θα υπολογίζεται καθημερινά (με σχετική ενημέρωση που θα λαμβάνεται από τους κυνηγούς) και μόλις αυτός επιτευχθεί, το κυνήγι του είδους θα απαγορεύεται αυτόματα. Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας επεξεργάζεται τρόπους εφαρμογής του Adaptive harvest management (πιθανόν μέσω εφαρμογής σε έξυπνα τηλέφωνα και ταμπλέτες) αφού θα είναι υποχρέωση της Δημοκρατίας για τη συνέχιση της διεξαγωγής του κυνηγίου του τρυγονιού και πιθανόν στο μέλλον να απαιτείται και για άλλα είδη.

Αφορμή για την έναρξη της πιο πάνω συζήτησης αποτέλεσε η έκθεση σχετικά με την κατάσταση διατήρησης των πτηνών παγκοσμίως για το 2016, καθώς και η εισήγηση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αναστολή του κυνηγίου των τρυγονιών μέχρις ότου απαιτηθεί να εφαρμοστεί, από όλα τα κράτη-μέλη, το Adaptive harvest management όπως αυτό αναφέρεται ως προϋπόθεση για συνέχιση του κυνηγίου των τρυγονιών στο Σχέδιο Δράσης και Διατήρησης για το συγκεκριμένο είδος, που έχει ετοιμάσει η ΕΕ.

Το εν λόγω Σχέδιο ετοιμάστηκε από την ΕΕ, για να αναχαιτίσει τη μείωση του είδους, να διασφαλίσει τη διατήρηση και την ανάκαμψή του, αλλά και για τη συνέχιση της κυνηγετικής δραστηριότητας.

Το πλήρες κείμενο του εν λόγω σχεδίου βρίσκεται δημοσιευμένο στο σύνδεσμο:

http://www.trackingactionplans.org/SAPTT/downloadDocuments/openDocument?idDocument=49

Στο πιο πάνω σχέδιο καταγράφονται οι κυριότεροι λόγοι μείωσης του είδους τα τελευταία τριάντα χρόνια:

1. Υποβάθμιση / καταστροφή των βιοτόπων αναπαραγωγής του είδους

2. Υποβάθμιση / καταστροφή των βιοτόπων διαχείμασης του είδους

3. Εντατικοποίηση της γεωργικής δραστηριότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο (μονοκαλλιέργειες, καταστροφή φυτοφρακτών κ.λπ.)

4. Παράνομο κυνήγι

5. Αλόγιστη ή και παράνομη χρήση φυτοφαρμάκων και άλλων γεωργικών χημικών προϊόντων.

6. Κλιματική αλλαγή

7. Ανταγωνισμός με άλλα είδη και κυρίως με τη δεκαοκτούρα (φιλικουτούνι).

8. Ασθένειες

9. Γενετική μόλυνση του είδους

10. Χρήση σφαιριδίων μολύβδου σε ευαίσθητες για το είδος περιοχές.

Ειδικότερα για την Κύπρο, ως παράγοντες μείωσης του πληθυσμού αναφέρονται και οι πιο κάτω:

1. Διάνοιξη δρόμων

2. Μεγάλος αριθμός ζωνών πυρόσβεσης

3. Η πολιτική της μεμονωμένης κατοικίας

4. Η εγκατάλειψη των γεωργικών κλήρων στα ορεινά και τα ημιορεινά

5. Η χρήση της παράνομης μεθόδου κυνηγίου, γνωστή ως «τάισμα»

6. Οι πυκνές αναδασώσεις με πεύκα (αναφέρεται ως πρόβλημα στις μεσογειακές χώρες)

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι το κυνήγι του τρυγονιού επιτρέπεται μόνο σε δέκα χώρες της ΕΕ (Κύπρο, Αυστρία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Μάλτα, Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία), ενώ στις υπόλοιπες χώρες το κυνήγι των τρυγονιών δεν επιτρεπόταν ποτέ, διότι το είδος δεν αποτελούσε μέρος της κυνηγετικής τους κουλτούρας.

7 λόγοι για τους οποίους η Κυπριακή Δημοκρατία διαφωνεί

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Υπηρεσίας Θήρας, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμφωνεί με την πιθανή αναστολή του κυνηγίου του τρυγονιού για τους πιο κάτω λόγους:

1. Πιθανή αναστολή / απαγόρευση του κυνηγίου των τρυγονιών θα μειώσει αισθητά το ενδιαφέρον των κρατικών υπηρεσιών, των Κυνηγετικών Οργανώσεων και άλλων μη Κυβερνητικών Οργανισμών, για ανάκαμψη του είδους, κάτι που δυστυχώς γίνεται με όλα σχεδόν τα μη θηρεύσιμα είδη.

2. Πιθανή αναστολή / απαγόρευση του κυνηγίου του τρυγονιού θα κάνει πολύ δύσκολο το ενδεχόμενο επαναφοράς του είδους ως θηρεύσιμο στο μέλλον αφού σε μια τέτοια μελλοντική απόφαση θα λαμβάνονται υπόψιν και άλλοι λόγοι πέραν των επιστημονικών όπως συναισθηματικοί κ.α.

3. Στο Σχέδιο Δράσης και Διατήρησης του τρυγονιού, που έχει ετοιμάσει η ΕΕ, η αειφορική και νόμιμη διεξαγωγή του κυνηγίου δεν θεωρείται ως παράγοντας μείωσης του τρυγονιού.

4. Στην Κύπρο, ο αριθμός των διαθέσιμων θηρευσίμων ειδών είναι πολύ περιορισμένος εν σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ, αφού σε άλλες χώρες της ΕΕ μπορούν να κυνηγηθούν περισσότερα είδη όπως ελάφια, αγριόχοιροι κ.λπ.

5. Στην Κύπρο τόσο η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας όσο και οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι λαμβάνουν μέτρα διαχείρισης και διατήρησης του είδους με τοποθέτηση και τροφοδοσία τεχνητών ποτίστρων νερού, καθαρισμό φυσικών πηγών νερού και σπορά χιλιάδων δεκαρίων με δημητριακά και ψυχανθή στα ημιορεινά και τα ορεινά.

6. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των βιοτόπων είναι απαγορευμένες περιοχές κυνηγίου. Επιπρόσθετα το κυνήγι των τρυγονιών επιτρέπεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές κυνηγίου και μόνο για πέντε (5) κυνηγετικές εξορμήσεις, ενώ την περίοδο της μετανάστευσης η έκταση των επιτρεπόμενων περιοχών κυνηγίου δεν ξεπερνά το 15% των επιτρεπόμενων περιοχών κυνηγίου.

7. Σύμφωνα με τον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο, η ποινή που προβλέπεται για θανάτωση, σύλληψη, παρενόχληση ή καταδίωξη οποιουδήποτε είδους άγριας πανίδας με οποιονδήποτε τρόπο, κατά την αναπαραγωγική περίοδο, αρχίζει από τις €8.000.

Πολλές επιστολές στην ΕΕ υπέρ και εναντίον της απαγόρευσης

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της ΕΕ όρισε έκτακτη συνεδρία για να συζητήσει το όλο θέμα στις 26/4/2018. Η Κυπριακή Δημοκρατία, με επιστολή της στις 24/4/2018, κοινοποίησε τις απόψεις της και επεξήγησε λεπτομερώς τους λόγους για τους οποίους διαφωνεί για την αναστολή του κυνηγίου τρυγονιών.

Παρόμοιες επιστολές με διαφωνίες απέστειλαν και άλλα κράτη μέλη, όμως απεστάλησαν και αρκετές επιστολές που ήταν υπέρ της αναστολής, ιδιαίτερα από τις χώρες στις οποίες δεν επιτρέπεται το κυνήγι των τρυγονιών, ενώ άλλες χώρες δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα.

Περαιτέρω συζήτηση του όλου θέματος και πιθανή λήψη αποφάσεων θα λάβει χώρα στην τακτική συνεδρία της Ειδικής Επιτροπής, που ασχολείται με θέματα που έχουν σχέση με τις Οδηγίες για τα Άγρια Πτηνά και τους Βιοτόπους (Expert Group on the Birds and Habitats Directives) που έχει καθοριστεί για τις 22 και 23 Μαΐου και στην οποία η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας θα εκφράσει εκ νέου τις απόψεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το τρυγόνι

Το τρυγόνι είναι περιστερόμορφο πτηνό της οικογενείας των Περιστεριδών, που απαντά και στον μεσογειακό και κυπριακό χώρο. Η επιστημονική ονομασία του είδους είναι Streptopelia turtur και περιλαμβάνει 4 υποείδη.

Το τρυγόνι είναι πτηνό που αρέσκεται σε ανοικτές, όχι ιδιαίτερα πυκνοδασωμένες περιοχές (φυλλοβόλα, κωνοφόρα και μεικτά δάση), με πλούσιο υποόροφο, ενώ περιστασιακά μπορεί να φωλιάζει σε μεγάλους κήπους, ιδιαίτερα στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, που δεν υφίσταται μεγάλη πίεση από το κυνήγι. Επίσης σε πάρκα, κτήματα με φράκτες, οπωρώνες, αμπελώνες και στις αφρικανικές οάσεις σε φυτείες με φοίνικες.

Επίσης, στην Αφρική μπορεί να συχνάζει σε στεπώδεις και ημιερημικές περιοχές. Αποφεύγει τις υγρές περιοχές που συχνά έχουν συννεφιασμένο καιρό, ενώ προτιμάει ηλιόλουστες, ξηρές και προστατευμένες περιοχές. Γενικά αποφεύγει τα βουνά και φθάνει μέχρι τα 350-500 μέτρα.

Πλήρως μεταναστευτικό είδος

Το τρυγόνι είναι πλήρως μεταναστευτικό είδος, με τη συντριπτική πλειονότητα των πληθυσμών του να πραγματοποιούν μεγάλες αποδημίες. Ιδιαίτερα οι ασιατικοί πληθυσμοί κάνουν μεγάλα ταξίδια για να έρθουν να ξεχειμωνιάσουν στην Αφρική. Ανάλογες αποστάσεις διανύουν και οι ευρωπαϊκοί πληθυσμοί.

Οι πληθυσμοί από τη δυτική Ευρώπη συγκεντρώνονται κυρίως στη ΝΔ Γαλλία και την Ιβηρική (αλλά όχι στη Γαλικία) και περνάνε στην Αφρική μέσω του Μαρόκου. Πολλοί πληθυσμοί διασχίζουν τα Βαλκάνια και την Ιταλία κατά τις δύο μεταναστευτικές εποχές, για να εισέλθουν ή να εξέλθουν από την Αφρική μέσω της Τυνησίας και της Λιβύης. Πολυάριθμες καταγραφές σε οάσεις δείχνουν ότι η Σαχάρα διασχίζεται από πολλά σημεία και πιθανώς σε ευρύ μέτωπο. Οι περισσότεροι πληθυσμοί εξαφανίζονται από τα νότια της Σαχάρας τον Μάρτιο και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου, αν και μικρός αριθμός παραμένει εκεί (Streptopelia turtur hoggara). Το κύριο εαρινό πέρασμα μέσω της Μεσογείου πραγματοποιείται στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου, με τα εδάφη αναπαραγωγής να «επαναποικίζονται» κατά τη διάρκεια του Μαΐου.

Κατά την περίοδο της μετανάστευσης, τα τρυγόνια συνηθίζουν να ακολουθούν ευλαβικά συγκεκριμένες «γραμμές» και σταθμούς, κάτι που τους έχει κοστίσει πολύ ακριβά, διότι οι κυνηγοί γνωρίζοντας τις συγκεκριμένες θέσεις, τα περιμένουν και τους προκαλούν εξαιρετικά μεγάλες απώλειες. Από τις πλέον σημαντικές τέτοιες θέσεις στη Μεσόγειο, είναι η Μάλτα και οι Στροφάδες.

Στην Ελλάδα, όπως και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, το τρυγόνι είναι πλήρως μεταναστευτικό είδος, έρχεται δηλαδή στη χώρα τα καλοκαίρια μόνο για να φωλιάσει και φεύγει νωρίς το φθινόπωρο. Από την Κρήτη και την Κύπρο αναφέρεται κυρίως ως διαβατικό πτηνό κατά τις μεταναστεύσεις, αλλά μερικοί πληθυσμοί παραμένουν για να φωλιάσουν σε δενδρώδεις περιοχές.