“Καταγγέλλουμε για ακόμα μια φορά  την έλλειψη πολιτικής βούλησης από την κυβέρνηση στο να αντιμετωπιστούν τα σοβαρότατα προβλήματα που ταλανίζουν τα Αρδευτικά Τμήματα”, δήλωσε μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΑΚΕΛ  Άντρος Καυκαλιάς μετά από τη συνεδρία της Επιτροπής Γεωργίας σχετικά με τα προβλήματα των Αρδευτικών Τμημάτων.

Αυτούσια η δήλωση

Καταγγέλλουμε για ακόμα μια φορά  την έλλειψη πολιτικής βούλησης από την κυβέρνηση στο να αντιμετωπιστούν τα σοβαρότατα προβλήματα που ταλανίζουν τα Αρδευτικά Τμήματα.
Τα Αρδευτικά Τμήματα εξαιτίας των συσσωρευμένων χρεών, των προβλημάτων βιωσιμότητας αλλά και των αναγκών στα συστήματα υποδομών βρίσκονται σε δραματική κατάσταση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας έχει ασχοληθεί επισταμένως σε αριθμό συνεδριών της με στόχο την εξεύρεση λύσεων που να καθιστούν τα Αρδευτικά Τμήματα βιώσιμα προς όφελος της υπαίθρου και της Αγροτικής οικονομίας του τόπου.
Δυστυχώς, διαπιστώνουμε ότι η κυβέρνηση δεν σέβεται ούτε τις ίδιες τις αποφάσεις της και τα χρονοδιαγράμματα που η ίδια θέτει.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του το Υπουργικό Συμβούλιο ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου του 2017, δεσμευόταν να επεξεργαστεί πρόταση, για επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που υπάρχουν στα Αρδευτικά Τμήματα το αργότερο μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2017. Έκτοτε τίποτα δεν έχει γίνει προς αυτή την  κατεύθυνση.

Μήπως πρόκειται για ακόμη μια προεκλογική απο-δέσμευση της κυβέρνησης Αναστασιάδη;