Η κοινωνική επανάσταση δεν πρέπει και δεν ταυτίζεται με τον τρόπο κατάληψης της πολιτικής εξουσίας

Η κοινωνική επανάσταση αποτελεί τη ριζική αλλαγή στη δοµή µιας δοσµένης κοινωνίας, που σηµατοδοτεί την ανατροπή του υφιστάµενου ξεπερασµένου και την εγκατάσταση του νέου, προοδευτικότερου και υποσχόµενου κοινωνικού συστήµατος.

Η κοινωνική επανάσταση δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός µέσα στην ιστορική πορεία της ανθρωπότητας, αλλά το απαραίτητο, οικονοµικό στη βάση του, αποτέλεσµα στην ανάπτυξη της ταξικής πάλης. Η κοινωνική επανάσταση ολοκληρώνει τη διαδικασία εξέλιξης της σταδιακής ωρίµανσης µέσα στις βαθιές µύχιες πτυχές της παλιάς κοινωνίας εκείνων των στοιχείων ή προϋποθέσεων του νέου εκκολαπτόµενου κοινωνικού συστήµατος. Ταυτόχρονα, επιλύει την αντίθεση µεταξύ των νέων αναπτυσσόµενων παραγωγικών δυνάµεων και των υφιστάµενων ξεπερασµένων παλιών παραγωγικών σχέσεων, συντρίβοντάς τες και ταυτόχρονα το ενισχυόµενο από αυτές πολιτικό εποικοδόµηµα. Ανοίγει έτσι την προοπτική µιας περαιτέρω δυναµικής ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων.

Οι παλιές παραγωγικές σχέσεις βρίσκονται πάντα υπό την προστασία τής εκάστοτε κυρίαρχης τάξης, η οποία τις υπερασπίζεται µε τη βοήθεια της ελεγχόµενης από αυτήν κρατικής εξουσίας. Γι’ αυτό για να διανοίξει ο δρόµος για τη συνέχιση της παραπέρα κοινωνικής εξέλιξης η εκάστοτε πρωτοπόρα τάξη θα πρέπει να ανατρέψει την υπάρχουσα κρατική εξουσία. Εποµένως κεντρικό ζήτηµα σε κάθε κοινωνική επανάσταση είναι το ζήτηµα της πολιτικής εξουσίας.

Η κοινωνική επανάσταση είναι η κορωνίδα της πάλης των τάξεων και κατά την περίοδο των επαναστατικών αλλαγών παρατηρείται αυξηµένη δραστηριοποίηση των ευρύτερων λαϊκών µαζών, που προηγούµενα παρακολουθούσαν µε απάθεια τα πολιτικά τεκταινόµενα, όπως είχε συµβεί και στην αγγλική και στη γαλλική αστική επανάσταση, αλλά και στις αστικο-δηµοκρατικές και τη σοσιαλιστική επανάσταση στη Ρωσία.

Το ζήτηµα της εξουσίας δεν είναι το µόνο που προσδιορίζει το περιεχόµενο κάθε κοινωνικής επανάστασης. Στην ευρεία έννοια του όρου συµπεριλαµβάνονται όλες εκείνες οι κοινωνικές αλλαγές, που προωθεί η επαναστατική τάξη στη δοσµένη περίοδο. Ο δε χαρακτήρας της επανάστασης προσδιορίζεται τόσο από τους κοινωνικούς στόχους που υλοποιούνται, όσο και από το ποιες κοινωνικές οµάδες συµµετέχουν στη διαδικασία της.

Η κοινωνική επανάσταση δεν πρέπει και δεν ταυτίζεται µε τον τρόπο κατάληψης της πολιτικής εξουσίας, έστω κι αν η εξουσία αυτή αποτελεί στις πλείστες των περιπτώσεων τον καθοριστικότερο παράγοντα στην υλοποίηση των στόχων που καλείται να επιτελέσει.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.