Έκτακτα μέτρα για τη διάσωση του αποθέματος γαλέου της ανατολικής Βαλτικής από εξαφάνιση με τα οποία απαγορεύει την εμπορική του αλιεία έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, ανακοίνωσε η Κομισιόν και συγκεκριμένα ο Επίτροπος Βέλα. Η απαγόρευση θα τεθεί άμεσα σε ισχύ, θα καλύπτει όλα τα αλιευτικά σκάφη και θα ισχύει σε όλες τις περιοχές της Βαλτικής θάλασσας στις οποίες εντοπίζεται το μεγαλύτερο μέρος του αποθέματος, με την εξαίρεση ορισμένων ειδικά στοχευμένων παρεκκλίσεων.

Κατά την Κομισιόν η απαγόρευση αποτελεί συνέχεια των μέτρων που έχουν ήδη λάβει ορισμένα Κράτη Μέλη. Αν και η εν λόγω απαγόρευση αλιείας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό άμεσο βήμα για την προστασία του ευάλωτου αυτού αποθέματος, η Κομισιόν και τα κράτη μέλη θα επανεξετάσουν την ανάγκη για πιο μακροπρόθεσμη δράση αργότερα εντός του έτους, όταν οι υπουργοί συνεδριάσουν για να αποφασίσουν τις αλιευτικές δυνατότητες του επόμενου έτους.

Οι επιστήμονες επίσης προειδοποιούν ότι το απόθεμα απειλείται από διάφορους παράγοντες πέραν της αλιείας, οι οποίοι χρήζουν χωριστής αντιμετώπισης, όπως η έλλειψη αλατότητας, η υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία νερού, η έλλειψη οξυγόνου και η προσβολή από παράσιτα.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, Καρμένου Βέλα, δήλωσε πως “η κατάρρευση αυτού του αποθέματος θα είχε καταστροφικές επιπτώσεις για τον βιοπορισμό πολλών αλιέων και παράκτιων κοινοτήτων σε όλη τη Βαλτική θάλασσα”.

“Πρέπει να δράσουμε επειγόντως για την ανασύσταση του αποθέματος, προς όφελος τόσο των ψαριών όσο και των αλιέων. Η δράση αυτή περιλαμβάνει την άμεση αντίδραση για την αποτροπή μιας επικείμενης απειλής μέσω των έκτακτων μέτρων που λαμβάνει η Κομισιόν, αλλά και, μακροπρόθεσμα, την κατάλληλη διαχείριση του αποθέματος και του ενδιαιτήματος στο οποίο ζει”, κατέληξε.