Την πολιτική συμφωνία για τη σύναψη της δέσμης μέτρων για την Καθαρή Ενέργεια και για τη μείωση της χρήσης πλαστικών, χαιρετίζει η Κομισιόν.

Αναλυτικά, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισόν κατέληξεαν σε προσωρινή πολιτική συμφωνία σχετικά με τη νέα οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια. Η παρούσα συμφωνία ακολουθεί προηγούμενες συμφωνίες σχετικά με την πρόταση για τη διακυβέρνηση, την αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, την αναθεωρημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση σε κτίρια και τους κανονισμούς για την προετοιμασία των κινδύνων και τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας

Η νέα οδηγία αφορά τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης ενός μεγαλύτερου ποσοστού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μια ολοκληρωμένη ενεργειακή αγορά της ΕΕ, μεγαλύτερο ανταγωνισμό και θα επιτρέψουν, μια ισορροπημένη προσέγγιση για τον περιορισμό της παραγωγικής ικανότητας και μηχανισμούς που συμβιβάζουν την ασφάλεια του εφοδιασμού με τους κλιματικούς στόχους. Οι μηχανισμοί παραγωγικής ικανότητας δεν θα επιχορηγούν πλέον τα ορυκτά καύσιμα υψηλής ρύπανσης, καθώς αυτό θα έρχεται σε αντίθεση με τους κλιματικούς στόχους.

Επιπλέον, σε προσωρινή πολιτική συμφωνία σχετικά με νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των απορριμμάτων των θαλασσών από την πηγή τους, με στόχο τα 10 πλαστικά προϊόντα που απαντώνται συχνότερα στις παραλίες μας καθώς και τα εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σημερινή συμφωνία βασίζεται στην πρόταση για πλαστικές ύλες μιας χρήσης που παρουσιάστηκε τον Μάιο από την Κομισιόν και περιέχει νέους κανόνες που συμβάλλουν στην ευρύτερη προσπάθεια μετατροπής της Ευρώπης σε πιο βιώσιμη κυκλική οικονομία.

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος Φρανς Τίμμερμανς, υπεύθυνος για την αειφόρο ανάπτυξη χαιρέτισε θερμά τη σημερινή φιλόδοξη συμφωνία που επετεύχθη για μείωση των πλαστικών μίας χρήσης, η οποία, όπως είπε “συμβάλλει πραγματικά στην προστασία του λαού μας και του πλανήτη μας”. Έκανε λόγο για “τεράστιο πρόβλημα” και τόνισε ότι “η ΕΕ στο σύνολό της έχει δείξει αληθινό θάρρος στην αντιμετώπισή της, καθιστώντας μας τον παγκόσμιο ηγέτη στην αντιμετώπιση των απορριμμάτων από πλαστικές θαλάσσιες μεταφορές”.

Μας έχεις Like στο Facebook ;