Η Κομισιόν εγκαινίασε τη βάση δεδομένων GIview για προστατεύομενες στην ΕΕ γεωγραφικές ενδείξεις

Η Κομισιόν εγκαινίασε σήμερα τη βάση δεδομένων “GIview”, η οποία διευκολύνει την αναζήτηση γεωγραφικών ενδείξεων που προστατεύονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το εργαλείο “GIview” παρέχει ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης στα δεδομένα των καταχωρισμένων στην ΕΕ γεωγραφικών ενδείξεων με πρόσβαση για  καταναλωτές, παραγωγούς και επαγγελματίες του τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας. Περιέχει επίσης λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις τρίτων χωρών που προστατεύονται σε επίπεδο ΕΕ βάσει διμερών και πολυμερών συμφωνιών, καθώς και τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ που προστατεύονται σε τρίτες χώρες.

Η βάση δεδομένων, η οποία παρουσιάστηκε επίσημα στο σημερινό διαδικτυακό συνέδριο «Ενίσχυση των γεωγραφικών ενδείξεων», επικαιροποιείται συνεχώς με επίσημα καταχωρισμένα δεδομένα από την Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης), ενώ την ανάπτυξη και συντήρησή της έχει αναλάβει το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

Οι γεωγραφικές ενδείξεις προσφέρουν στην ΕΕ ένα καίριο οικονομικό πλεονέκτημα και εντάσσονται στο πανευρωπαϊκό σύστημα δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, αναφέρει η Κομισιόν.