Η Κομισιόν παρουσιάζει τη στρατηγική της για μείωση των αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030

Η Κομισιόν, σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης της Προέδρου, προτείνει τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, από τον τρέχοντα στόχο του τουλάχιστον 40%.


Συγκεκριμένα, η Κομισιόν παρουσίασε στα Κράτη Μέλη το σχέδιο από κοινού με μία ολοκληρωμένη εκτίμηση κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η αξιολόγηση δείχνει ότι αυτή η πορεία δράσης είναι ρεαλιστική και εφικτή. “Αυτή η αυξημένη φιλοδοξία υπογραμμίζει επίσης τη συνεχιζόμενη παγκόσμια ηγεσία της ΕΕ, πριν από την επόμενη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα (COP26)” αναφέρει η Κομισιόν.

Αναλυτικά, η Κομισιόν υπέβαλε στο Συμβούλιο τροποποίηση του προτεινόμενου ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα, ώστε να συμπεριληφθεί ο στόχος μείωσης των εκπομπών του 2030 τουλάχιστον 55% ως θεμέλιο για τον στόχο της ουδετερότητας του κλίματος το 2050.

Επιπλέον, κάλεσε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να επιβεβαιώσουν τον στόχο του 55% ως τη νέα εθνικά καθορισμένη συνεισφορά της ΕΕ (NDC) βάσει της Συμφωνίας των Παρισίων, και να τον υποβάλουν στην UNFCCC έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Ανακοινώνει δε νομοθετικές προτάσεις που θα υποβληθούν έως τον Ιούνιο του 2021 για την υλοποίηση του νέου στόχου, όπως: αναθεώρηση και επέκταση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ · προσαρμογή του κανονισμού επιμερισμού των προσπαθειών και του πλαισίου για τις εκπομπές χρήσεων γης · ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και των πολιτικών ανανεώσιμης ενέργειας · και ενίσχυση των προτύπων CO2 για οχήματα.

Με βάση την υλοποίηση των παραπάνω, η Κομισιόν προβλέπει μείωση κατά 60% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης έως το 2030, βελτιωμένη ενεργειακή ασφάλεια και εξοικονόμηση 100 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030 από μειωμένες εισαγωγές, βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης και υγείας – εξοικονόμηση 110 δισεκατομμυρίων ευρώ σε κόστος υγειονομικής περίθαλψης έως το 2030, νέες, πράσινες, τοπικές θέσεις εργασίας, χαμηλότερους λογαριασμούς ενέργειας για τους καταναλωτές και 1 εκατομμύριο σημεία ηλεκτρικής φόρτισης σε ολόκληρη την ΕΕ.


Όπως σημειώνει, τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα (NECP) καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη θα συνεισφέρουν στους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια σε ολόκληρη την ΕΕ από το 2021 έως το 2030.

Σημειώνει δε ότι η ενεργειακή απόδοση είναι η πρώτη προτεραιότητα για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Ωστόσο, τα τρέχοντα εθνικά σχέδια δείχνουν ένα κενό φιλοδοξίας: 2,8 εκατοστιαίες μονάδες για την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και 3,1 εκατοστιαίες μονάδες για την τελική κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ. “Υπάρχει επιπλέον δουλειά που πρέπει να γίνει, αλλά κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση”, αναφέρει. “Νέες πρωτοβουλίες, όπως το κύμα ανακαίνισης, θα βοηθήσουν στην επιτάχυνση των προσπαθειών μας”, σημειώνει.

Η Κομισιόν τονίζει ότι “η Ευρώπη έχει ένα ισχυρό ιστορικό μείωσης των εκπομπών ενώ αυξάνει την οικονομία της. Η επίτευξη του νέου στόχου μας για εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 55% έως το 2030 θα απαιτήσει δράση σε όλους τους τομείς”.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την ενέργεια από εκεί θα κοπεί το 75% των εκπομπών. “Η καύση ορυκτών καυσίμων είναι η μεγαλύτερη πηγή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ – το ενεργειακό σύστημα διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη μετάβαση σε μια ουδέτερη από το κλίμα οικονομία”, αναφέρει η Κομισιόν.


Από τα κτίρια μπορεί να κοπεί το 36% των εκπομπών καθώς ο κατασκευαστικός τομέας είναι υπεύθυνος για το 40% της τελικής χρήσης ενέργειας. Αυτός ο τομέας έχει μεγάλο και οικονομικά αποδοτικό δυναμικό για να γίνει πιο ενεργειακά αποδοτικός και να μειώσει τις εκπομπές

Ο τομέας των μεταφορών έχει το χαμηλότερο μερίδιο χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θα πρέπει να αυξήσει το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε περίπου 24% έως το 2030

Σε ό,τι αφορά τον τομέα χρήσης γης, η φύση απορροφά CO2 και είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, αναφέρει η Κομισιόν.

Επιπλέον, η Κομισιόν αναφέρει ότι αξιολόγησε τις πολιτικές που απαιτούνται για την επίτευξη μείωσης των εκπομπών κατά 55% έως το 2030.


“Οι τρέχουσες πολιτικές και τα εθνικά μας μέτρα, εάν εφαρμοστούν πλήρως, θα μας οδηγήσουν σε μείωση των εκπομπών κατά 45%. Επομένως, πρέπει να ενισχύσουμε τη δράση μας για να ανταποκριθούμε σε αυτήν τη νέα φιλοδοξία. Θα παρουσιάσουμε νομοθετικές προτάσεις έως τον Ιούνιο του 2021, εστιάζοντας στους ακόλουθους τομείς:

Επανεξέταση του τρέχοντος στόχου ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ για 32,5% έως το 2030.
Έναρξη κύματος ανακαίνισης για βελτίωση της ποιότητας των κατοικιών στην ΕΕ.
Επανεξέταση του τρέχοντος στόχου του 32% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ έως το 2030.
Επανεξέταση και ενίσχυση των προτύπων CO2 για αυτοκίνητα και φορτηγά για το 2030 και μετά.
Επανεξέταση της ημερομηνίας στόχου σταδιακής κατάργησης για κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Σε ό,τι αφορά τη Γεωργία και τη χρήση γης και τη δασοκομία (LULUCF), θα ακολουθήσει ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη μείωση των εκπομπών από τη γεωργία, την παροχή βιολογικών υλικών για την οικονομία και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των δασών και της γεωργίας της ΕΕ στο κλίμα αλλαγή

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.