Τα αποθέματα γάλακτος σε σκόνη που είχε αγοράσει και διαχειριζόταν η Κομισιόν άδειασαν τελείως, μετά την πώληση των τελευταίων 162 από τη συνολική αρχική ποσότητα 380 000 τόνων.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά την κρίση στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων που έπληξε τους παραγωγούς της ΕΕ, λόγω της μείωσης των τιμών την περίοδο 2015-2016, η Κομισιόν αγόρασε από το 2015 έως το 2017 συνολικά 380 000 τόνους αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη (ΑΓΣ), μέσω δημόσιας παρέμβασης.

Στόχος της ήταν η σταθεροποίηση της αγοράς και η στήριξη του εισοδήματος των γεωργών. Από τα τέλη του 2016, η Κομισιόν είχε ξεκινήσει διαδικασία μηνιαίων και αργότερα ανά δεκαπενθήμερο δημόσιων διαγωνισμών για την προσεκτική εκ νέου πώληση των προϊόντων, χωρίς να διαταραχθεί η αγορά. Δυόμισι έτη μετά τον πρώτο δημόσιο διαγωνισμό, τα δημόσια αποθέματα έχουν πλέον αδειάσει και η τιμή του γάλακτος έχει αυξηθεί σημαντικά, από 26 λεπτά το κιλό το καλοκαίρι του 2016 σε 34 λεπτά το κιλό τον Μάιο του 2019, σημειώνει η Κομισιόν.

Ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Φιλ Χόγκαν, δήλωσε πως η σημερινή πώληση των υπολειπόμενων δημοσίων αποθεμάτων αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη κλείνει ένα κεφάλαιο. “Η διάθεση του αποθέματος, χωρίς επιπτώσεις στην τιμή του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη, αποτελεί δικαίωση της Κομισιόν όσον αφορά την υπομονετική και συνετή διαχείριση όλης της διαδικασίας από το 2015”, είπε.

“Οι ενέργειες της Κομισιόν είχαν ως αποτέλεσμα υψηλότερες τιμές και σταθερή αγορά. Για μία ακόμα φορά, η Κομισιόν απέδειξε την αφοσίωση, τη στήριξη και την αλληλεγγύη της προς τους Ευρωπαίους γεωργούς σε περιόδους κρίσης”, αναφέρει ο Επίτροπος.

“Καταδεικνύεται επίσης η αναγκαιότητα και η αποτελεσματικότητα των μέσων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Τα κατάλληλα εργαλεία λειτούργησαν ως απαραίτητο δίχτυ ασφαλείας σε μια περίοδο σοβαρών διαταραχών της αγοράς και η κατάλληλη και έγκαιρη χρήση τους συνέβαλε στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας εκατοντάδων χιλιάδων Ευρωπαίων γαλακτοπαραγωγών”, καταλήγει.