Η Κυπριακή Δημοκρατία και άλλα μέλη της διάσκεψης αποχώρησαν από τις εργασίες της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), στα πλαίσια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής διάστασης της Αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ λόγω της πρόσκλησης του κοινοβουλίου του Κοσόβου κατά παράβαση του Κανονισμού Λειτουργίας της Διάσκεψης.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Βουλής, η κυπριακή αντιπροσωπία, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι η φιλοξενούσα χώρα, κατά παράβαση του Κανονισμού Λειτουργίας της Διάσκεψης, προσκάλεσε ως παρατηρητή αντιπροσωπία του κοινοβουλίου του Κοσόβου, οντότητα η οποία δεν αναγνωρίζεται από την Κυπριακή Δημοκρατία και άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποχώρησε από τη Διάσκεψη.

Οι εργασίες άρχισαν σήμερα στη Βιέννη και την κυπριακή Βουλή εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας, Μαρίνος Σιζόπουλος και οι βουλευτές Άριστος Δαμιανού, Ελένη Σταύρου και Ζαχαρίας Κουλίας.