Η αλλαγή στον τρόπο ελέγχου όσων αλλοδαπών αιτούνται κυπριακής υπηκοότητας μέσω του σχετικού κρατικού επενδυτικού σχεδίου, αποτελεί ενός είδους απόδειξη ότι η Κύπρος αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδεχομένως ήδη να έχουν εκτεθεί σε άτομα αμφιβόλου κύρους και ποιότητας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Φιλελεύθερου, αυτό αναφέρεται σε έκθεση που ετοιμάστηκε από την Transparency International και το Global Witness, μέσω της οποίας καλούν την κυβέρνηση να διασφαλίσει πως οι πρόσφατες αλλαγές δεν είναι διακοσμητικού χαρακτήρα και πως οι αιτούντες υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους δέουσας επιμέλειας.

Καλεί επίσης την κυβέρνηση να δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία καθώς οι πολίτες πρέπει να ξέρουν αν υπάρχουν άτομα που έλαβαν την υπηκοότητα και τα οποία ενδεχομένως να δημιουργούν κινδύνους για την ΕΕ.

Περαιτέρω ζητά από το Υπουργικό Συμβούλιο να επανεξετάσει τις μέχρι σήμερα υπηκοότητα που παραχωρήθηκαν στη βάση του σχεδίου και να ανακαλέσει όσες περιπτώσεις κρίνει πως είναι προβληματικές.

Όσον αφορά στην Κύπρο, γίνεται αναφορά σε σειρά δημοσιευμάτων της εφημερίδα Guardian, για παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας σε δύο Ουκρανούς πρώην τραπεζίτες, τους Gennady Bogolyubov και Igor Kolomoisky, οι οποίοι πλέον  εμπλέκονται σε δικαστικές και ποινικές υποθέσεις.