Η Κύπρος κατατάσσεται στις τρεις πρώτες χώρες της ΕΕ των 28 για τις αγορές υπηρεσιών τα επενδυτικά προϊόντα, τις ιδιωτικές συντάξεις  και τις υπηρεσίες ακινήτων, σύμφωνα με τον ετήσιο πίνακα επιδόσεων των καταναλωτικών αγορών για το 2018, που δημοσίευσε σήμερα η Κομισιόν στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, η Κύπρος κατατάσσεται στην 13η θέση της ΕΕ σε ότι αφορά τις αγορές προϊόντων με σκορ 82,5% και στην 18η θέση στις αγορές υπηρεσιών με επίδοση 77,4%.

Η Κύπρος έχει χαμηλές επιδόσεις σε ότι αφορά τις υποθήκες, οι οποίες κατατάσσονται με 16,3 μονάδες κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ-28 της αγοράς, ενώ τα δάνεια, οι πιστωτικές υπηρεσίας και οι πιστωτικές κάρτες αξιολογούνται λιγότερο ευνοϊκά στην ΕΕ των 28. Ο πίνακας επιδόσεων των καταναλωτικών αγορών για το 2018, παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές της ΕΕ βαθμολογούν τις επιδόσεις 40 τομέων αγαθών και υπηρεσιών στη χώρα τους.

Η ίδια τάση καταγράφεται και σε ολόκληρη την ΕΕ, όπου τουλάχιστον το 35 % των καταναλωτών που αντιμετώπισαν προβλήματα στην ασφάλιση σπιτιών, σε ενυπόθηκα δάνεια, σε δάνεια και πιστώσεις, σε υπηρεσίες ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, αναφέρουν ότι το αποτέλεσμα ήταν να υποστούν σοβαρή βλάβη.

Στο σύνολο της ΕΕ, και σε σύγκριση με το 2016 η βελτίωση που καταγράφεται στον πίνακα ήταν μικρή, αν και η πορεία παραμένει θετική από το 2010.

Τις χειρότερες επιδόσεις έχουν στην ΕΕ, οι υποθήκες, οι υπηρεσίες υδροδότησης, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας έχουν βελτιωθεί πολύ την τελευταία διετία, αλλά παραμένουν (με την εξαίρεση των υπηρεσιών φυσικού αερίου) μεταξύ των αγορών με τη λιγότερη εμπιστοσύνη από πλευράς καταναλωτών. Άλλοι τομείς στους οποίους οι καταναλωτές που αντιμετώπισαν προβλήματα αναφέρουν υψηλά επίπεδα πρόκλησης βλάβης είναι οι αεροπορικές εταιρείες, τα επενδυτικά προϊόντα και οι ασφάλειες αυτοκινήτων.

Παρομοίως και σε αντίθεση με την Κύπρο, τα ακίνητα και τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα είναι οι τομείς που συγκεντρώνουν τη χαμηλότερη εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Στην ΕΕ μόνο το 38 % των καταναλωτών έχει τη βεβαιότητα ότι οι πάροχοι υπηρεσιών ακινήτων συμμορφώνονται με τους κανόνες προστασίας των καταναλωτών και το 36 % των καταναλωτών έχουν αυτή τη βεβαιότητα όσον αφορά τον τομέα των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με τον πίνακα της Κομισιόν, οι αγορές στη Δυτική Ευρώπη εξακολουθούν να λειτουργούν καλύτερα για τους καταναλωτές, ενώ, κατά μέσο όρο, οι μεγαλύτερες βελτιώσεις των επιδόσεων καταγράφηκαν και πάλι εφέτος στην Ανατολική Ευρώπη. Το χάσμα Ανατολής-Δύσης σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας των αγορών για τους καταναλωτές κλείνει σιγά-σιγά ενώ η πρωτοβουλία για το ζήτημα των τροφίμων δύο ποιοτήτων αναμένεται να βελτιώσουν περαιτέρω την κατάσταση.

Τέλος, σύμφωνα με την Κομισιόν, οι υπηρεσίες διαδικτύου και οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας εξακολουθούν να είναι οι πλέον προβληματικές για τους καταναλωτές, καθώς, αντίστοιχα, το 20,3 % και το 17,5 % των καταναλωτών αντιμετώπισαν προβλήματα σε αυτούς τους τομείς το περασμένο έτος.

Επιπλέον, τουλάχιστον το 10 % των καταναλωτών περιλαμβάνουν τα εξής: τηλεοπτικές συνδρομές, υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, πωλήσεις ΤΠΕ και ηλεκτρονικών προϊόντων, σιδηροδρομικές και αστικές συγκοινωνίες, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ακίνητα, ταχυδρομικές υπηρεσίες, καινούργια αυτοκίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης και επισκευής αυτοκινήτων.