Η Κυβέρνηση έδωσε εγγυήσεις και για την αύξηση κεφαλαίου της Ελληνικής, πέραν από τα κυβερνητικά ομόλογα ύψους 4,1 δισ. ευρώ και τις εγγυήσεις ύψους 2,6 δισ. ευρώ για ενδεχόμενες ζημιές από τα δάνεια τα οποία παραχωρήθηκαν από τη Συνεργατική προς την Ελληνική.

Όπως ανέφερε ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής ο προϊστάμενος της Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Διονύσης Διονυσίου, η απόφαση για πώληση του χαρτοφυλακίου της Συνεργατικής στην Ελληνική, λήφθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 15 Ιουνίου 2018. Στην ίδια απόφαση, πρόσθεσε, το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών «να υποβάλει δεσμευτική πρόταση συμμετοχής της Δημοκρατίας στη διαδικασία αύξησης κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας, από κοινού με τον επιλεχθέντα επενδυτή/επενδυτές, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Το μέλος της Ερευνητικής Επιτροπής Γιώργος Γεωργίου ρώτησε τον μάρτυρα κατά πόσο αυτό εγκρίθηκε από τα θεσμικά όργανα και τις εποπτικές Αρχές της ΕΕ. Ο Δ. Διονυσίου απάντησε θετικά.

«Δηλαδή (τα θεσμικά όργανα και τις εποπτικές Αρχές της ΕΕ) ενέκριναν τη συμμετοχή του κράτους στην αύξηση του κεφαλαίου της Ελληνικής, αλλά δεν ενέκριναν την στήριξη της Συνεργατικής?» ρώτησε ο Γ. Γεωργίου, με τον Δ. Διονυσίου να απαντά μονολεκτικά: «Ναι».

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου