ΑΚΕΛ Λεμεσού: Ανυπολόγιστες οι ζημιές σε περίπτωση ρύπανσης του Κούρη.

 

Το ΑΚΕΛ Λεμεσού καλεί την κυβέρνηση να κάνει δεύτερες σκέψεις σε ό,τι αφορά την επιχειρούμενη ανάπτυξη στην περιοχή της Άλασσας, γεγονός που αναπόφευκτα θα θέσει σε κίνδυνο τον μεγαλύτερο υδατικό ταμιευτήρα του τόπου μας. Όπως αναφέρει με ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ Λεμεσού, η κυβέρνηση πρέπει να αντιληφθεί ότι και ο ελάχιστος κίνδυνος ρύπανσης του φράγματος, που ικανοποιεί τα 2/3 των ανθρώπινων αναγκών σε νερό, είναι πολύ μεγάλος, με ανυπολόγιστες συνέπειες σε περίπτωση ρύπανσης.

Σε ανάλογα αρνητικά συμπεράσματα έχει καταλήξει και ειδικός εμπειρογνώμονας που όρισε για το σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ έντονες ανησυχίες εξέφρασαν με επιστολές τους στους συναρμόδιους Υπουργούς Εσωτερικών και Γεωργίας η Επίτροπος Περιβάλλοντος και το ΕΤΕΚ. Στην ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ Λεμεσού σημειώνει ότι προκαλεί ερωτηματικά η σιγή ιχθύος, την οποία τηρούν το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στο θέμα της επιχειρούμενης αλλαγής των οικιστικών ζωνών στην ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιοχή του φράγματος του Κούρη στην Άλασσα.

Τα ερωτηματικά ανάμεσα στους πολίτες ενισχύονται μετά και τη δήλωση του Υπουργού Γεωργίας ότι το Υπουργείο που προΐσταται δεν έχει τύχει οποιασδήποτε νεότερης ενημέρωσης στη θέση που το ΤΑΥ αλλά και ο ίδιος προσωπικά εξέφρασαν για αποτροπή ενός τέτοιου σχεδιασμού. Το ΑΚΕΛ θεωρεί πως οι οικιστικές ανάγκες της κοινότητας της Άλασσας θα πρέπει να τύχουν ορθολογικής διαχείρισης και να βρεθούν λύσεις και διέξοδοι τέτοιοι που δεν θα θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ποιότητα του νερού. Το θέμα με τίτλο «Οι καταγγελίες για τροποποίηση των πολεοδομικών ζωνών στην περιοχή πλησίον του υδατοφράκτη Κούρη, παρά τη διαφωνία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και του Τμήματος Περιβάλλοντος, και οι κίνδυνοι που δημιουργούνται για τη ρύπανση του νερού του ταμιευτήρα», αναμένεται να συζητηθεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου, όπου έχει εγγραφεί με πρόταση του ΑΚΕΛ, την οποία συνυπέγραψε και ο βουλευτής των Οικολόγων Χαρ. Θεοπέμπτου.

Το Τμήμα Πολεοδομίας με υπόμνημά του προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας αναφέρει ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι τροποποιήσεις των πολεοδομικών ζωνών και το «μπαλάκι» βρίσκεται σαφώς στον Υπουργό Εσωτερικών και το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο μεταξύ υποβλήθηκαν πέντε ενστάσεις εκ των οποίων οι τρεις προέρχονταν από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, για λόγους προστασίας του ταμιευτήρα του Κούρη από κινδύνους μόλυνσης, και οι άλλες δύο από τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και Λάρνακας.

Η αρμόδια Επιτροπή Μελέτης Ενστάσεων εισηγήθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών (24/2/2017) την τελική εισήγησή της, η οποία προέβλεπε τον αποχαρακτηρισμό εκτάσεων που ενέπιπταν σε Ζώνη Παραθεριστικής Κατοικίας (Π1), Οικιστική Ζώνη, (Η4) και Ζώνη Υπαίθρου και επαναφορά τους στη Ζώνη Προστασίας. Έκτοτε το θέμα εκκρεμεί.

Νίκη Κουλέρμου