Διοργάνωση τριήμερων σεμιναρίων για τη Διαπολιτισμική Αστυνόμευση στα πλαίσια των δράσεων του έργου «Λεμεσός – μια πόλη, ο κόσμος όλος»

Του Χρήστου Χαραλάμπους

Ζουν στην ίδια συνοικία, δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, κοινωνικά και άλλως πώς στην ίδια πόλη… Τα παιδιά τους φοιτούν στα ίδια σχολεία και περνούν κάποιες ώρες στο ίδιο πάρκο ή την αλάνα της γειτονιάς τους. Ωστόσο, παρ’ όλη την καθημερινή τριβή και συναναστροφή τους διαπιστώνεται ότι ακόμα δεν έχουν ξεπεράσει, στο βαθμό που θα έπρεπε, κάποιες μεταξύ τους καχυποψίες, δεν έχουν απαλλαγεί από κάποια ρατσιστικά σύνδρομα, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε αντιπαραθέσεις ή ακόμα και σε συγκρούσεις.
Είναι από τη μια οι ντόπιοι και από την άλλη οι μετανάστες που τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στη Λεμεσό, έχουν συνθέσει, μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό που τους συνοδεύει, αυτό που λέμε «πολυπολιτισμική πόλη». Μια σύνθετη κοινωνία με όλα τα πλεονεκτήματά της, αλλά και με κάποια μειονεκτήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με θέματα ασφάλειας, τα οποία όλες οι πλευρές, άνθρωποι και φορείς, επιθυμούν να ξεπεραστούν και προσπαθούν να συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Μέσα σε αυτές τις προσπάθειες εντάσσεται και Τριημερίδα για τη Διαπολιτισμική Αστυνόμευση, την οποία διοργανώνει ο Δήμος Λεμεσού μέσω του Διαπολιτισμικού του Συμβουλίου και σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Αστυνομία Κύπρου. Μια κίνηση που γίνεται στα πλαίσια της Διαπολιτισμικής Στρατηγικής της Λεμεσού για την περίοδο 2018-2020 και εντάσσεται στις δράσεις του έργου «Λεμεσός – μια πόλη, ο κόσμος όλος» (Προγράμματα ένταξης από Τοπικές Αρχές).
Στη διάρκεια του τριημέρου, 25 περίπου αστυνομικοί και εκπρόσωποι των κοινοτήτων που διαμένουν στη Λεμεσό, καθώς και άλλοι παράγοντες της δημόσιας ζωής, θα συμμετέχουν σε εργαστήρια με τέσσερις αξιωματούχους της Κοινοτικής Αστυνομίας της Λισαβόνας, της Μαδρίτης και της πόλης Fuenlabrada (Ισπανία), οι οποίοι θα προβούν σε παρουσίαση των καινοτόμων μεθόδων και των καλών πρακτικών της Διαπολιτισμικής Αστυνόμευσης στις πόλεις τους.

Οι μετανάστες είναι πλεονέκτημα και όχι πρόβλημα
Καιρός για απαλλαγή από τη νοοτροπία
«εμείς είμαστε οι καλοί και οι άλλοι οι κακοί»

Όταν πριν από 10 χρόνια ξεκίνησε από το Συμβούλιο της Ευρώπης ένα δίκτυο πόλεων στις οποίες ζουν και δραστηριοποιούνται μεγάλα ποσοστά μειονοτήτων μεταναστών, η προσέγγιση ήταν (και συνεχίζει να είναι) ότι η παρουσία των μεταναστών αποτελεί πλεονέκτημα και όχι πρόβλημα για μια χώρα.
Η Λεμεσός μετέχει σε αυτό το δίκτυο εδώ και οκτώ χρόνια και στα πλαίσια αυτής της συμμετοχής δημιούργησε ένα Διαπολιτισμικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από μετανάστες που προέρχονται από διάφορες εθνικότητες. Πριν από ένα χρόνο περίπου καταρτίστηκε μια Διαπολιτισμική Στρατηγική της πόλης, με βασικό άξονα το πώς θα ζουν μαζί και θα συνεργάζονται αυτοί οι άνθρωποι τόσο μεταξύ τους όσο και με τους Κύπριους συμπολίτες τους.

Ένα από τα στοιχεία αυτής της στρατηγικής, όπως εξηγεί στη «Χαραυγή» ο συντονιστής του Διαπολιτισμικού Συμβουλίου Λεμεσού, Νέναντ Μπογκτνάνοβιτς, ήταν και το θέμα ασφάλειας, αφού, όπως επισημαίνει, «έχουμε περιοχές όπου όχι μόνο οι Κύπριοι αλλά και οι μετανάστες κάτοικοι διαπιστώνουν προβλήματα ασφάλειας, γι’ αυτό αποταθήκαμε στο Συμβούλιο της Ευρώπης προτείνοντας να γίνει ένα σεμινάριο για τους ντόπιους αλλά και για εκπροσώπους των διάφορων κοινοτήτων που ζουν στην πόλη».
Μπορεί να ακούγεται σαν κάτι το εξειδικευμένο, αλλά σίγουρα πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία από την οποία θα προκύψουν σημαντικά στοιχεία που θα αποδειχθούν χρήσιμα για το βασικό ζητούμενο που είναι η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και βέβαια η επικράτηση της ασφάλειας στην καθημερινότητα των ντόπιων και των μεταναστών συμπολιτών.

Είναι σημαντικό να παρακολουθήσουν αυτά τα σεμινάρια όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται για τη συνεργασία και την ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων με διαφορετικές πολιτισμικές καταγωγές και συνήθειες και ακόμα πιο σημαντικό είναι να καταφέρουμε να απαλλαγούμε, στο βαθμό που υπάρχει, από τη νοοτροπία του «εμείς είμαστε οι καλοί και οι άλλοι οι κακοί», όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο Νέναντ Μπογκτνάνοβιτς. Μέσα από τα σεμινάρια και τη συνεργασία θα γίνουν κατανοητές κάποιες πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες συνύπαρξης στις γειτονιές και γενικότερα στην πόλη.

 

Εφαρμογή πρακτικών αποτελεσματικής συνεργασίας

Η Τριημερίδα για τη Διαπολιτισμική Αστυνόμευση θα διεξαχθεί από τις 13 μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου στο Παττίχειο Ιστορικό Αρχείο και Κέντρο Μελετών και θεωρείται βέβαιο ότι μέσα από τις ομιλίες και τις αναφορές στο τι γίνεται σε άλλες πολυπολιτισμικές πόλεις της Ευρώπης θα εξαχθούν συμπεράσματα που θα βοηθήσουν και τις κοινότητες που ζουν στη Λεμεσό.

Μεταξύ των σημαντικών θεμάτων που θα αναλυθούν και των αναφορών που θα γίνουν για κάποιες πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις αλλά και στη Λεμεσό, περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:
-Σχεδιασμός προγραμμάτων της κοινοτικής αστυνόμευσης,
-Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στον καθορισμό του προφίλ των αστυνομικών.
-Διαπολιτισμική εκπαίδευση των αστυνομικών.
-Ανάπτυξη εξειδικευμένων αστυνομικών ομάδων και τμημάτων για θέματα διαχείρισης της διαφορετικότητας.

-Παρουσίαση τοπικών πρακτικών της κοινοτικής αστυνόμευσης στην Κύπρο.
-Κοινωνικά προγράμματα ένταξης του Δήμου Λεμεσού.
-Ανασκόπηση των πρακτικών της κοινοτικής αστυνόμευσης της Λισαβόνας, της Φουενλαμπράντα και της Μαδρίτης.

Στα πλαίσια των σεμιναρίων θα γίνουν εξάλλου και επισκέψεις σε χώρους που σχετίζονται άμεσα με τα ζητήματα της Διαπολιτισμικής Αστυνόμευσης, όπως η περιοχή του μόλου και συνοικίες στις οποίες υπάρχει αυξημένη παρουσία κατοίκων προερχόμενων από διαφορετικές εθνότητες, όπου θα γίνουν συναντήσεις και ανταλλαγές απόψεων με αντιπροσώπους των τοπικών οργανώσεων και κοινοτήτων.

Επισημαίνοντας το γεγονός ότι με τη μετανάστευση υπάρχει μεγαλύτερη εγκληματικότητα που πηγάζει συνήθως μέσα από τη διαφορετική κουλτούρα, που δημιουργεί και την καχυποψία και το ρατσισμό και οδηγεί πολλές φορές σε συγκρούσεις και αχρείαστες αντιπαραθέσεις, ο συντονιστής του Διαπολιτισμικού Συμβουλίου Λεμεσού υποδεικνύει την ανάγκη «οι πολίτες της όποιας καταγωγής και η Αστυνομία να συνεργάζονται και να λαμβάνουν υπόψη ο ένα τον άλλο, ώστε οι πόλεις μας να είναι πιο ασφαλείς».