«Το μέλλον φαίνεται πολύ καλύτερο»

Ενθουσιασμός επικρατεί στην Ελληνική Τράπεζα ενόψει της υλοποίησης της συμφωνίας για την απορρόφηση μέρους των περιουσιακών στοιχείων και των εργασιών της Συνεργατικής.

Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής, Ιωάννης Μάτσης, σε χαιρετισμό του χθες στην 44η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας ανέφερε ότι «η συναλλαγή αυτή θα αλλάξει εντελώς την (Ελληνική) Τράπεζα και τις μελλοντικές της δυνατότητες μετατρέποντάς την:

(α) Σαν την ηγετική τράπεζα στον τομέα λιανικής τραπεζικής και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κύπρο,

(β) Σε μια πιο ισχυρή Τράπεζα που θα χαρακτηρίζεται από βελτιωμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες, όπως το ποσοστό των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων, το δείκτη του κόστους προς το εισόδημα και το σημαντικότερο, την αναμενόμενη κερδοφορία,

(γ) Σε μια Τράπεζα που θα δικαιολογεί την επένδυση των μετόχων της, δίνοντάς τους τις κατάλληλες αποδόσεις και κάνοντάς τους υπερήφανους για την επένδυσή τους στην Ελληνική Τράπεζα».

Επίσης ο πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής, Ευριπίδης Πολυκάρπου, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «καίριας σημασίας», προσθέτοντας ότι «με την ολοκλήρωσή της θα επωφεληθεί τόσο η Τράπεζά μας, αφού θα ισχυροποιηθεί η θέση της στην αγορά, όσο και ο ευρύτερος τραπεζικός τομέας της Κύπρου, μέσω της επαναφοράς του αισθήματος ασφάλειας και της διατήρησης της σταθερότητάς του».

Ο Ι. Μάτσης σημείωσε πάντως ότι «η τελική ολοκλήρωση της συναλλαγής εξακολουθεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων των μετόχων για το κεφάλαιο που απαιτείται να αυξηθεί και των εγκρίσεων των αρμόδιων εποπτικών αρχών».

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας μας, η Ειδική Έκτακτη Γενική Συνέλευση για έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 150 εκατ. ευρώ θα πραγματοποιηθεί αρχές Αυγούστου. Ωστόσο είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, αφού η Τράπεζα έχει εξασφαλίσει ήδη γραπτή δέσμευση των μεγαλομετόχων της για έγκριση της αύξησης, ενώ έχει συνάψει συμφωνίες με τη Δήμητρα και την Pimco, οι οποίες καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης.

«Οι νέες νομοθεσίες θα ενισχύσουν σημαντικά τις προσπάθειές μας»

Εν τω μεταξύ ο Ι. Μάτσης τοποθετήθηκε και για τις νέες νομοθεσίες τις οποίες ενέκρινε πρόσφατα η Βουλή για το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αναφέροντας ότι «αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις προσπάθειές μας».

«Στηριζόμενοι από τη δυναμική της εγχώριας οικονομίας, είμαστε πλέον σε θέση να αντιμετωπίσουμε τις Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις μέσω συναινετικών συμφωνιών με δανειολήπτες ή και εκποιήσεων χωρίς την πραγματοποίηση σημαντικών ζημιών για την Τράπεζα», ανέφερε επίσης ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής, δίδοντας το στίγμα του πώς θα κινηθεί η Τράπεζα το επόμενο διάστημα. Ανέφερε επίσης ότι η στρατηγική της Τράπεζας για το 2018 περιλαμβάνει: (α)

Την αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων, με ταχύτερη επίλυση των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων και τη μεγιστοποίηση της αξίας τους για την Τράπεζα και (β) Την ανάπτυξη, μέσω της μετατροπής της πλεονάζουσας ρευστότητας της Τράπεζας σε νέες εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.

Ανέφερε επίσης ότι η στρατηγική της Τράπεζας «θα συνεχίσει να διακρίνεται από μια πελατοκεντρική προσέγγιση».

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου