Η Μεταρρύθμιση της Τ.Α. δεν είναι ζήτημα αριθμών

Του Νεοκλή Συλικιώτη*


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | Huawei 

Τον τελευταίο καιρό µε παρέµβαση του ∆ΗΣΥ και της κυβέρνησης οδηγούνται σε πισωγύρισµα οι συζητήσεις για τη µεταρρύθµιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κι αυτό ενώ, µετά την αναβολή των ∆ηµοτικών Εκλογών, µπήκαµε στην τελική ευθεία για οριστικοποίηση του νοµοθετικού πλαισίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ως ΑΚΕΛ εδώ και χρόνια τονίζουµε πως ωρίµασαν οι συνθήκες για να περάσουµε σε µια ριζοσπαστική µεταρρύθµιση ώστε η Τοπική Αυτοδιοίκηση να ξεπεράσει τα δοµικά προβλήµατά της και να ανταποκριθεί στις σηµερινές ανάγκες των πολιτών, ως κατεξοχήν λαϊκός δηµοκρατικός θεσµός. Αυτή τη στάση κρατήσαµε από το 2009 που ξεκίνησε η συζήτηση µέχρι σήµερα.

Το ΑΚΕΛ διαχρονικά θεωρεί ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση διαδραµατίζει αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξη και αναζωογόνηση των τοπικών κοινωνιών, όπως και στην ισόρροπη ανάπτυξη µεταξύ αστικών περιοχών και περιφέρειας. Η προσφορά ποιοτικά αναβαθµισµένων υπηρεσιών στους πολίτες απαιτεί διοικητική αποκέντρωση και δοµικές αλλαγές για την εύρυθµη λειτουργία των Τοπικών Αρχών. Επιδίωξή µας λοιπόν είναι η θεσµική αυτονοµία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η οικονοµική της αυτοτέλεια. Γι’ αυτό και οι υπό συζήτηση νοµοθεσίες κινούνται σ’ αυτό το πλαίσιο που είναι και ο πυρήνας της μεταρρύθµισης.

Ταυτόχρονα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι η εξουσία που βρίσκεται πιο κοντά στην πολίτη που είναι και ο πυρήνας των δραστηριοτήτων της. Σε όλα τα σύγχρονα κράτη, έτσι και στον τόπο µας, ολοένα και πιο επιτακτικά προβάλλει η ανάγκη για διεύρυνση των διαδικασιών συµµετοχικής δηµοκρατίας και την αµεσότερη και ενεργότερη εµπλοκή του πολίτη στη συνδιαχείριση και συνδιαµόρφωση των τοπικών υποθέσεων.

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη-∆ΗΣΥ µέσω του Υπουργού Εσωτερικών και ο ∆ΗΣΥ µέσω του προέδρου του προσπαθούν να οδηγήσουν στην ακύρωση της μεταρρύθµισης. Το κεντρικό ζήτηµα της μεταρρύθµισης δεν είναι ο µεγάλος αριθµός των δήµων. Το αντίθετο, αν λάβεις υπόψιν πως στις κοινότητες, όπου ζει το 40% του πληθυσµού, υπάρχει µόνο κατ’ όνοµα Τοπική Αυτοδιοίκηση αφού είναι σχεδόν πλήρως εξαρτηµένες από το κεντρικό κράτος µέσω των Επαρχιακών ∆ιοικήσεων.

Άρα όταν µιλάµε για µεταρρύθµιση πρώτιστα πρέπει να συνενώσουµε τις κοινότητες µε την προοπτική να µετατραπούν σε περιφερειακούς δήµους µε τη µεταφορά εξουσιών από το κεντρικό κράτος για να αποκτήσουν επιτέλους το χαρακτήρα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, όπου είναι αναγκαίο, κοινότητες γειτονικές µε κοινά προβλήµατα και ανάγκες να συνενωθούν µε τους δήµους και σε κάποιες περιπτώσεις να ενοποιηθούν γειτονικοί δήµοι. Άρα στην ολοκλήρωση της μεταρρύθµισης θα µιλούµε για 50 ή 60 δήµους, αφού η προοπτική είναι τα συµπλέγµατα κοινοτήτων να µετεξελιχθούν σε αγροτικούς δήµους.

Επειδή κάποιοι µιλούν για εξοικονόµηση πόρων µε τη συνένωση δήµων είναι η σύσταση των Επαρχιακών Συµβουλίων που θα θέσουν υπό την οµπρέλα τους τα διάφορα διαδηµοτικά και διάσπαρτα συµβούλια Αποχετεύσεως, Υδατοπροµήθειας, Σκυβάλων και άλλων καθώς και η δηµιουργία των ενιαίων πολεοδοµικών Αρχών που οδηγεί στη δηµιουργία οικονοµίας κλίµακας για καλύτερες, ποιοτικότερες και µε λιγότερο κόστος υπηρεσίες. Λανθασµένα η συζήτηση επικεντρώνεται στην ανάγκη για µικρό αριθµό δήµων µε τη δηµιουργία υπερµεγεθών δήµων που στην πράξη θα ακυρώσει το χαρακτήρα της Αυτοδιοίκησης. Για να µη χάσει το χαρακτήρα του ο δήµος πρέπει να υπάρχει πληθυσµιακή και εδαφική συνοχή. Στόχος είναι η επαφή των Τοπικών Αρχών µε τους πολίτες και η ενασχόληση µε τις καθηµερινές τους ανάγκες.

Επειδή αρκετοί, κυρίως από τους κυβερνώντες, αναφέρονται στο εξωτερικό και τους µεγάλους µητροπολιτικούς δήµους, θεωρώ ότι δεν γνωρίζουν τα πραγµατικά δεδοµένα και αποπροσανατολίζουν. Για παράδειγµα στις Βρυξέλλες υπάρχουν 19 δήµοι και µάλιστα σε περιοχές µε συµπαγή πληθυσµό. Ο δε πληθυσµός του µητροπολιτικού Δήµου των Βρυξελλών έχει 170 χιλιάδες κατοίκους περίπου. Είναι λογικό στην Κύπρο των 800 χιλιάδων µε αραιή πυκνότητα πληθυσµού να δηµιουργήσουµε δήµους των 150, 200 ίσως και περισσότερων χιλιάδων κατοίκων;

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση µέσω της μεταρρύθµισης πρέπει να αποκτήσει πλήρως το ρόλο της µέσω µεταφοράς εξουσιών και αρµοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος. Αυτός είναι ο αντικειµενικός στόχος της µεταρρύθµισης και όχι η συντηρητική επιχειρηµατολογία των κυβερνώντων για τον αριθµό των δήµων που αποπροσανατολίζει και αποφεύγει την ουσία.

*Μέλος του Π.Γ. του ΑΚΕΛ

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.

Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | Huawei