Η νέα Λάρνακα: Ένας παραλιακός δήµος µε ραγδαίες προοπτικές ανάπτυξης

  • Ο νέος δήµος θα αρχίζει από τη Λάρνακα και θα φτάνει µέχρι τα διοικητικά όρια ανάµεσα στην Πύλα και την Ορόκλινη 
  • Το νέο σχήµα θα είναι προς το καλώς νοούµενο συµφέρον όλων των κατοίκων της περιοχής

 

Του Τάσου Περδίου

Ο πιο πολλά υποσχόµενος νέος δήµος που γεννιέται µέσα από τη µεταρρύθµιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι χωρίς αµφιβολία αυτός της Λάρνακας.

Μετά από πολλές καθυστερήσεις, παλινδροµήσεις και συζητήσεις, το νέο θεσµικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι πλέον πραγµατικότητα. Σε αυτό το θεσµικό πλαίσιο η Λάρνακα ενώνεται µε τα Λειβάδια και την Ορόκλινη, δηµιουργώντας ένα σχήµα το οποίο θα κληθεί να διαχειριστεί την πιο ραγδαία αναπτυσσόµενη περιοχή σε ολόκληρη την Κύπρο.

Όλες οι προϋποθέσεις, µε πρώτη και κύρια το γεγονός ότι συνενώνονται τρεις τοπικές Αρχές µε κοινό παραλιακό µέτωπο, το οποίο µάλιστα σύντοµα θα απελευθερωθεί από τις εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών και θα έχει µπροστά του τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης µέσα από το νέο Σχέδιο Περιοχής, συγκλίνουν στο ότι έρχονται πολύ καλύτερες µέρες για τους δηµότες και κατοίκους των δύο σηµερινών δήµων και της κοινότητας Ορόκλινης. Σε αυτό συµφωνούν και οι δύο δήµαρχοι και ο κοινοτάρχης µε δηλώσεις τους στη «Χ» µετά την οριστικοποίηση του νέου χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ανδρέας Βύρας: Είμαστε πολύ αισιόδοξοι και έτοιμοι για συνεργασία

Ερωτηθείς από τη «Χ» για τις προοπτικές, ο δήμαρχος Λάρνακας εμφανίστηκε εξαιρετι­κά αισιόδοξος για το άμεσο μέλλον, αναδει­κνύοντας τα στοιχεία που ήδη συνδέουν τη Λάρνακα με τα Λειβάδια και την Ορόκλινη, γεωγραφικά και άλλως πως.

«Είμαστε αισιόδοξοι, υπάρχει κλίμα συ­νεργασίας και συναντίληψης και θα προχω­ρήσουμε με γνώμονα πάντα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των δημοτών και την υλοποίηση έργων ανάπτυξης για το κοινό καλό και το δημόσιο συμφέρον», δήλωσε ο Ανδρέας Βύρας.

Πληθυσμιακά, θα προκύψει ένας δήμος άνω των 80 χιλιάδων κατοίκων, κάτι που θα οριστικοποιηθεί με την ολοκλήρωση της τρέχουσας απογραφής πληθυσμού, τα προ­καταρκτικά αποτελέσματα της οποίας αναμέ­νονται τον ερχόμενο Ιούνιο. Με βάση την απογραφή πληθυσμού του 2011, η Λάρνακα είχε 52 χιλιάδες κατοίκους, τα Λειβάδια 7 χι­λιάδες και η Ορόκλινη 6 χιλιάδες.

O πληθυσμός θα είναι μεγαλύτερος με τη νέα απογραφή και οι δημότες του διευρυμέ­νου δήμου, που θα αρχίζει από τη Λάρνα­κα και θα φτάνει μέχρι τα διοικητικά όρια ανάμεσα στην Πύλα και την Ορόκλινη, θα εκ­προσωπούνται στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο αναλογικά. Υπολογίζεται ότι 24 με 25 μέλη της τοπικής Αρχής θα εκπροσωπούν την πόλη της Λάρνακας, 3-4 τα Λειβάδια και 2-3 την Ορόκλινη.

Στα διαδικαστικά, οι κ.κ. Ανδρέας Βύρας, Μάριος Αρμένης και Νεόφυτος Φακοντής πραγματοποίησαν ήδη την πρώτη τους συ­νάντηση για σκοπούς συντονισμού. Θεσμικά, η συνεργασία θα ξεκινήσει στο μεταβατικό στάδιο με τα Συμβούλια Κοινών Υποθέσεων, αλλά στην προκείμενη περίπτωση πρακτικά η συγχώνευση δεν αναμένεται να παρουσιά­σει ιδιαίτερα προβλήματα από τη στιγμή που οι εμπλεκόμενες τοπικές Αρχές ήδη συνερ­γάζονται σε τεχνοκρατικό επίπεδο, π.χ. με τις υπηρεσίες δημοτικού γραμματέα και λογιστή που παρέχει ο Δήμος Λάρνακας στο Δήμο Λειβαδιών.

«Ήδη συνεργαζόμαστε και στο επόμενο στάδιο θα δούμε πρακτικά πώς ολοκληρώνε­ται η συνένωση σε ό,τι αφορά όλα τα τμήμα­τα», σημείωσε ο Ανδρέας Βύρας. Είπε επίσης ότι προωθούνται ήδη έργα που θα καλύψουν τις ανάγκες και των τριών μελών του νέου σχήματος, του Μητροπολιτικού Δήμου και των δύο Δημοτικών Διαμερισμάτων, όπως το καινούργιο Μέλαθρο Ευγηρίας, η οικία του πρώην Αστυνομικού Διευθυντή και οι Έξυ­πνες Πολιτιστικές Διαδρομές.

«Έχουμε ήδη κάνει την πρώτη μας συ­νάντηση και εκφράσαμε την ικανοποίησή μας και επιβεβαίωσαμε τη βούληση και την επιθυμία για σωστή εφαρμογή και υλοποίη­ση της μεταρρύθμισης με τη συνένωση των τριών σε ένα νέο ενισχυμένο Δήμο Λάρνα­κας, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα Δημοτικά Διαμερίσματα Λειβαδιών και Ορόκλινης», τόνισε ο Ανδρέας Βύρας, με βεβαιότητα ότι το εγχείρημα θα αποβεί προς όφελος των δημοτών και θα βελτιώσει την ποιότητα της καθημερινής ζωής τους. «Στόχος μας είναι η παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσι­ών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος», υπο­γράμμισε.

Μάριος Αρμένης: Θα είναι καλύτερα σε πολλά επίπεδα

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Λειβα­διών Μάριος Αρμένης δήλωσε στη «Χ» ότι η συνένωση με τη Λάρνακα και την Αραδίππου θα αποβεί επωφελής για τον κόσμο σε πολλά επίπεδα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις προοπτικές που ανοίγονται με τη μετακίνηση των εγκα­ταστάσεων πετρελαιοειδών και τα νέα πολε­οδομικά δεδομένα που διαμορφώνονται μέσα από το καινούργιο Σχέδιο Περιοχής. «Προσ­δοκούμε για το καλύτερο μαζί. Σε συνδυασμό με τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων πε­τρελαιοειδών και υγραερίου, είμαι σίγουρος ότι με την προσπάθεια όλων μας αυτό το νέο σχήμα θα είναι προς το καλώς νοούμενο συμφέρον των δημοτών μας. Εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να πετύχει η συνένωση και η μεταρρύθμιση που έπρεπε να γίνει προ καιρού», τόνισε ο δήμαρχος Λειβαδιών.

Ερωτηθείς για το πώς θα επωφεληθούν τα Λειβάδια πρακτικά από τη συγχώνευση με τον Μητροπολιτικό Δήμο, παρουσίασε ως παράδειγμα τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, όπου μπορεί, όπως είπε, να αξι­οποιηθεί η τεχνογνωσία του Δήμου Λάρνα­κας. Επίσης, τα Λειβάδια, όπως είπε, μπορούν άμεσα να επωφεληθούν από τη συνεργασία μετά την έγκριση του κονδυλίου των 20 εκα­τομμυρίων ευρώ για τους δήμους της επαρ­χίας που έχουν υποβάλει κοινή αίτηση για χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά ταμεία της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. Όπως είπε, από αυτά τα χρήματα 1,4 εκατομ. ευρώ θα πάρουν τα Λειβάδια για κατασκευή του Αθλητικού Κέντρου Πανέρκας.

Νεόφυτος Φακοντής: Μεγαλύτερη χρηματοδότηση και καλύτερες υπηρεσίες

Με τους δύο δημάρχους συμφώνησε και ο κοινοτάρχης που εκπροσωπεί το ένα από τα τρία μέρη του νέου σχήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ορόκλινης, Νεόφυτος Φακο­ντής, εκτίμησε ότι η μεταρρύθμιση θα συμβά­λει στην ομαλοποίηση της υφιστάμενης κα­τάστασης πολιτών δύο ταχυτήτων ανάμεσα στα Κοινοτικά Συμβούλια και τους δήμους.

«Στην Κύπρο δεν πρέπει να έχουμε πολί­τες δύο ταχυτήτων, αυτούς που ζουν σε κοι­νότητες και αυτούς που ζουν σε δήμους. Όσοι κατοικούν σε δήμους απολαμβάνουν πολύ καλύτερες υπηρεσίες. Ο πιο μικρός δήμος παίρνει 1,5 εκατομμύριο κρατική χορηγία, ενώ οι κοινότητες παίρνουν 100 με 200 χι­λιάδες», δήλωσε στην εφημερίδα μας ο επι­κεφαλής της τοπικής Αρχής της Ορόκλινης.

Σημειώνεται ότι με τα έργα αναβάθμισης της παραλίας της Ορόκλινης που έχουν προ­ωθηθεί, η περιοχή καθίσταται έτοιμη να απο­τελέσει ποιοτική προέκταση του παραλιακού μετώπου Λάρνακας, το οποίο θα ξεκινά από την Ορόκλινη και θα φτάνει μέχρι την ακτή Μακένζι.

Για το πρακτικό όφελος που θα προκύψει από τη συνένωση με τη Λάρνακα και τα Λει­βάδια, ο Ν. Φακοντής έφερε ως παράδειγμα τη διαδικασία δημοσίων προσφορών, μέσα από την οποία, μετά τη συγχώνευση, οι τρεις κοινότητες θα μπορούν να εξασφαλίζουν κα­λύτερες τιμές. Επίσης, στην αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα θα υπάρξει όφελος για τους πολίτες, σύμφωνα με τον κοινοτάρ­χη Ορόκλινης, αφού υπάρχουν υπηρεσίες που ήδη λειτουργούν στο Δήμο Λάρνακας.

Σε ό,τι αφορά στα έργα, ο κ. Φακοντής σημείωσε ότι ήδη η κοινότητα της Ορόκλι­νης μπορεί ν’ αρχίσει να επωφελείται από τη συνεργασία μέσα από την εξασφάλιση κον­δυλίου από τα ταμεία της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. Ερωτηθείς σχετικά, απάντησε ότι από τα 20 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν στους Δήμους της Λάρνακας μαζί με την Ορόκλινη, η Ορόκλινη θα πάρει ένα ποσό μεταξύ 800 χιλιάδων ευρώ και ενός εκατομμυρίου.

Ήδη, συμπλήρωσε, υπάρχουν έργα σε εξέ­λιξη, όπως η συνέχιση του παραλιακού πεζό­δρομου, ενώ προωθούνται και άλλα, όπως το πάρκο Ευρώπης στο κέντρο της κοινότητας και η ανάπλαση της λαϊκής γειτονιάς.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.