Η ΟΕΛΜΕΚ ενημερώνει με επιστολή για τις προσφυγές για τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εκπαιδευτικών

Η ΟΕΛΜΕΚ ενημερώνει με επιστολή της προς Διευθυντές/Διευθύντριες και Καθηγητές/Καθηγήτριες Σχολείων Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης για τις προσφυγές που μπορούν να κάνουν για τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα.

Στην επιστολή, η ΟΕΛΜΕΚ σημειώνει ότι, «με βάση τον Περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νόμο του 2012, Ν.216(Ι)2012, από 1/1/2013 τέθηκε σε ισχύ ο νέος τρόπος υπολογισμού της κρατικής σύνταξης και του εφάπαξ για όσους εκπαιδευτικούς κατείχαν μόνιμη θέση πριν την 1/10/2011, ο οποίος παρουσιάζει σημαντικές απώλειες στα εν λόγω ωφελήματα».

«Αναφορικά με το Νόμο αυτό, η Οργάνωσή μας κατέχει γνωμάτευση η οποία, λαμβάνοντας υπόψη σχετικές με το θέμα αποφάσεις της ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αναφέρει κατά λέξη ότι ‘η συγκεκριμένη απώλεια η οποία υπολογίζεται με την εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού τόσο της σύνταξης όσο και του εφάπαξ για έκαστο εκ των εκπαιδευτικών, δεν είναι, εν πάση περιπτώσει, αμελητέα ή επουσιώδη και, αφετέρου, το ζήτημα δεν είναι κατά πόσο η σύνταξη που τελικώς αποδίδεται στους εκπαιδευτικούς είναι ψηλή ή αρκετή για την αξιοπρεπή διαβίωσή τους, αλλά κατά πόσο είναι αποκρυσταλλωμένο περιουσιακό τους δικαίωμα’», αναφέρει η ΟΕΛΜΕΚ.

Προσθέτει ότι «η εν λόγω γνωμάτευση αναφέρει, επίσης, ότι ‘Όπως λέχθηκε και στην απόφαση Αυξέντη Αυξεντίου κ.α. v. Κυπριακής Δημοκρατίας, Υπόθεση αρ. 5672/13 κ.α. το άρθρο 23.1 του Συντάγματος δεν καλύπτει μόνο την απαγόρευση της στέρησης του ιδιοκτησιακού δικαιώματος (εδώ των αποκρυσταλλωμένων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των εκπαιδευτικών) αλλά και τον περιορισμό του’».

«Ως εκ τούτου, κάθε εκπαιδευτικός, ο οποίος συνταξιοδοτείται και του οποίου γνωστοποιείται για πρώτη φορά η καταβολή της σύνταξης και του εφάπαξ, τα οποία υπολογίζονται με βάση τον Ν.216(Ι) 2012, (με τον οποίο τα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα για την υπηρεσία του από 1/1/2013 υπολογίζονται με διαφορετικό τρόπο για την υπηρεσία του μέχρι 31/12/2012), έχει το συνταγματικό δικαίωμα να προσβάλει την απόφαση της διοίκησης σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης και του εφάπαξ, εντός 75 ημερών», σημειώνει η ΟΕΛΜΕΚ.

Η ΟΕΛΜΕΚ αναφέρει ότι, «με βάση την εν λόγω γνωμάτευση, η Οργάνωσή μας στις 18/10/2019 κάλεσε τους εκπαιδευτικούς μέλη της, οι οποίοι αφυπηρέτησαν στις 31/8/2019, στα κεντρικά γραφεία της ΟΕΛΜΕΚ στη Λευκωσία και τους ενημέρωσε στην παρουσία των δικηγόρων για το περιεχόμενο της γνωμάτευσης και τις ενέργειες που μπορούν να προβούν, εάν το επιθυμούν, για να καταχωρήσουν προσφυγή».

«Πληροφοριακά σας αναφέρουμε ότι, για το ζήτημα αυτό, κάποιοι εξ αυτών έχουν ήδη προχωρήσει, ατομικά, σε καταχώρηση προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο, πράγμα το οποίο μπορεί να πράξει έκαστος εκπαιδευτικός αφυπηρετεί εντός 75 ημερών, από την ημέρα που του γνωστοποιείται για πρώτη φορά η καταβολή της σύνταξης και του εφάπαξ του», καταλήγει στην επιστολή της η ΟΕΛΜΕΚ.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.