Η ΟΕΒ ζητά αναστολή εργασιών με επιβάρυνση των εργαζομένωνΑφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο γενικού lockdown

 

Την αναστολή των εργασιών στον ευρύτερο κατασκευαστικό τομέα, ζητά η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων. Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει αποδεκτό από την κυβέρνηση, ζητά όπως διακοπούν οι εργασίες για δύο εβδομάδες. Μάλιστα ζητά, από αυτή τη διακοπή, να επιβαρυνθούν οι εργαζόμενοι με αποκοπή μέρους της ετήσιας άδειάς τους.

Συγκεκριμένα σε επιστολή του ο πρόεδρος της ΟΕΒ, Γιώργος Πέτρου, διαβιβάζει προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη τις αποφάσεις που έλαβε σε συνεδρία η Εκτελεστική Επιτροπή.

Όπως αναφέρει, «θεωρούμε επιβεβλημένη την αναστολή εργασιών του ευρύτερου κατασκευαστικού τομέα. Η αναστολή εργασιών πρέπει να έχει άμεση ισχύ, αλλά να μπορεί να εφαρμοστεί σε δύο ή τρεις μέρες από αύριο, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε όσα εργοτάξια ή άλλες συναφείς δραστηριότητες το χρειάζονται για να μπορέσουν να διακόψουν τη δραστηριότητά τους χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και υγεία οποιωνδήποτε εργαζομένων ή πολιτών ή η προστασία του περιβάλλοντος ή και για άλλους σοβαρούς λόγους». Σημειώνει ότι η διαχείριση της αναστολής του κατασκευαστικού τομέα πρέπει να γίνει κατά όμοιο τρόπο, ως έχει συμβεί και με τα ξενοδοχεία.

Επίσης, όπως αναφέρει η ΟΕΒ, «σε περίπτωση που τούτο είναι για οποιονδήποτε λόγο αδύνατο ή μη επιθυμητό από την κυβέρνηση, θα πρέπει να γίνει διακοπή εργασιών τουλάχιστον για δύο εβδομάδες με αξιοποίηση μέρους της ετήσιας άδειας των εργαζομένων».

Επιπλέον παρουσιάζεται ανοικτή στο θέμα γενικού «lockdown».