Η ολοκλήρωση του έργου LIFE-KEDROS ως μελλοντική παρακαταθήκη για τη διατήρηση του Κέδρου στο νησί

Το έργο LIFE-KEDROS έχει στόχο την ολοκληρωμένη και αειφόρο διαχείριση και προστασία του ενδημικού οικότοπου 9590* Δάση Cedrus brevifolia, τόσο εντός των ορίων φυσικής εξάπλωσής του όσο και εκτός. Ο ενδημικός κέδρος της Κύπρου συναντάται μόνο στο Δάσος Πάφου, σε περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση. Το έργο LIFE-KEDROS ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2016 και θα ολοκληρωθεί 31η Ιανουαρίου 2021, με εταίρους: το Τμήμα Δασών (Ανάδοχος εταίρος), τον Φιλοδασικό Σύνδεσμο Κύπρου, και το Frederick University (Μονάδα Διατήρησης της Φύσης). Το έργο χρηματοδοτήθηκε κατά 69% από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκαν δράσεις που αποτελούν παρακαταθήκη για τη συνέχεια του δάσους αυτού ως στοιχείο της φυσικής κληρονομιάς του τόπου μας. Οι δράσεις αυτές περιλάμβαναν:

  • Δασοκομικές επεμβάσεις κατά τρόπο ώστε να ενισχυθεί η ζωτικότητα ~8.500 ατόμων κέδρου, σε σχέση με τον ανταγωνισμό και την πίεση που δέχονται από αλλά δασικά είδη (δέντρα).
  • Φυτεύσεις 3008 δενδρυλλίων κέδρου εντός του δάσους κέδρου.
  • Ενίσχυση του συστήματος πυροπροστασίας στην περιοχή.
  • Ενίσχυση των οικολογικών διεργασιών και της βιοποικιλότητας της περιοχής.
  • Δημιουργία νέας φυτείας με 6500 δενδρύλλια κέδρου εντός του μεταλλείου Αμιάντου.

Για την ενημέρωση του κοινού ετοιμάστηκε ενημερωτικό υλικό και ταινία, ενώ επιστημονικά αποτελέσματα του έργου παρουσιάστηκαν σε διεθνή συνέδρια.

Περισσότερες πληροφορίες: www.life-kedros.eu

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.