Η ολοκληρωτική παγκοσμιοποίηση και συγχώνευση οικονομιών

Του Δρος Αμβρόσιου Προδρόμου*

Η νέα χρονιά φέρνει µαζί της τεράστιες αλλαγές στην παγκόσµια οικονοµία, αφού µια σειρά από γεγονότα δηµιουργούν νέα οικονοµικά αλλά και πολιτικά δεδοµένα. Η δηµιουργία του νέου πανίσχυρου Οργανισµού «Περιφερειακή Συνολική Οικονοµική Σύµπραξη» (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) αποτελεί ακόµα ένα βήµα προς την ολοκληρωτική παγκοσµιοποίηση και τη συγχώνευση οικονοµιών µε διαφορετικά χαρακτηριστικά, κυρίως όσον αφορά το πολιτικό υπόβαθρο των χωρών.

Τα νέα δεδοµένα που δηµιουργεί ο RCEP αναµένονται µε πολλές προσδοκίες όσον αφορά την ανάπτυξη της οικονοµίας, αλλά και τη διατήρηση της ειρήνης σε διάφορα µέρη του κόσµου. Ο RCEP αποτελείται από συνολικά 15 χώρες (Αυστραλία, Μπρουνέι, Καµπότζη, Κίνα, Ινδονησία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Λάος, Μαλαισία, Μιανµάρ, Νέα Ζηλανδία, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη και Βιετνάµ).

∆εν γνωρίζουµε πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριµένη συµφωνία, αλλά από το 2020, οπότε έχει συµφωνηθεί το τελικό κείµενο, και τα χρόνια που προηγήθηκαν της συµφωνίας έχουν δείξει κάποια ενθαρρυντικά στοιχεία.

Η συµφωνία δεν είναι σε καµιά περίπτωση στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχει κυρίως εµπορικό και οικονοµικό χαρακτήρα, µε βασικό άξονα τη µείωση των δασµών ανάµεσα στα κράτη. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι στη συµφωνία αυτή βλέπουµε να συµµετέχουν χώρες οι οποίες σε πολλά άλλα θέµατα έχουν σηµαντικές διαφορές. Αυτό είναι που την κάνει εξαιρετικά σηµαντική και δηµιουργεί ένα εντελώς νέο πολιτικό και οικονοµικό περιβάλλον.

Συνεισφορά του RCEP $209 εκ. µέχρι $500εκ. στην παγκόσµια οικονοµία

Η συνεισφορά του RCEP στην παγκόσµια οικονοµία αναµένεται να είναι $209 εκ. τα πρώτα χρόνια και θα φτάσει στα τουλάχιστον $500 εκ., δηµιουργώντας νέες δυναµικές για τις συµµετέχουσες χώρες, κυρίως αυτές που έχουν χαµηλότερα εισοδήµατα, όπως είναι η Ταϊλάνδη, η Μιανµάρ και το Βιετνάµ. Το βασικότερο για τις χώρες αυτές είναι ότι αναµένεται να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα υποβοηθήσουν στη µείωση της ανεργίας αφαιρώντας από τις εθνικές οικονοµίες ένα σηµαντικό κοµµάτι των εξόδων τους για τη συντήρηση των ανέργων, οι οποίοι δεν έχουν ευκαιρίες εργοδότησης σε εξειδικευµένους τοµείς.

Όσον αφορά τους δασµούς µεταξύ των χωρών, αυτοί αναµένεται να µειωθούν από 80-88% ανάλογα µε τη χώρα, τον όγκο των προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά κυρίως από το είδος. Αυτό αναµένεται να έχει τεράστια επίδραση τόσο στις µεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες θα εκµεταλλευτούν τη δυνατότητα να δηµιουργήσουν συνθήκες οικονοµιών κλίµακας, αλλά και στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν την ευκαιρία ανάπτυξης των εργασιών τους σε άλλες χώρες χωρίς το βάρος των δασµών, αλλά και πιθανά επιπρόσθετα οφέλη από εθνικά προγράµµατα στήριξης.

∆υναµική επίλυσης διεθνών προβληµάτων

Το πιο σηµαντικό στην όλη συµφωνία είναι η δυναµική που θα δοθεί για επίλυση σηµαντικών διεθνών προβληµάτων, αφού αναπόφευκτα οι οικονοµικές δραστηριότητες µεταξύ χωρών έχουν εκτεταµένες πολιτικές προεκτάσεις. Οι διαφορές αυτές αναφέρονται κυρίως στα εξής:

– Η διαµάχη µεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας για τα νησιά Σενκάκου, τα οποία ανακτήθηκαν το 2012 από την Ιαπωνία (εθνοποίηση) έναντι $20.4 εκ. από τους Ιάπωνες ιδιοκτήτες. Το θέµα είναι ακόµη σε εκκρεµότητα, δηµιουργώντας σηµαντικά προβλήµατα στις σχέσεις των δύο χωρών, που φτάνουν σε στρατιωτικές εντάσεις.

– Η πολιτική κατάσταση στη Μιανµάρ, η οποία µετά το πραξικόπηµα του 2021 δεν έχει επανέλθει στην κανονικότητα και η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, µε βασικό άξονα τις µαζικές δολοφονίες. Φαίνεται όµως ότι αυτά έρχονται σε δεύτερη µοίρα, αν και κάποιοι υποστηρίζουν ότι η νέα συµφωνία θα δώσει ώθηση για πολιτική σταθερότητα στη χώρα.

Προβλήµατα όπως αυτά αλλά και µια σειρά άλλων, όπως είναι οι διαφορές µεταξύ Αυστραλίας και Κίνας σε θέµατα ενέργειας, είναι πιθανόν να βρουν τις λύσεις τους µέσα από τη συµφωνία. Επίσης, ένας παρεµφερής τοµέας που πιθανόν να αναπτυχθεί είναι αυτός του τουρισµού, που στη συγκεκριµένη περιοχή ανθεί ιδιαίτερα, µε διάφορα έργα να έχουν πάρει µπροστά, ειδικά στην Κίνα που έχει µπει ιδιαίτερα δυναµικά µε εκτεταµένες επενδύσεις.

∆εν τρέφουµε καµιά ψευδαίσθηση ότι οι εξελίξεις όσον αφορά τον RCEP αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση οικονοµικών σκοπιµοτήτων. Έτσι δουλεύει το σύγχρονο καπιταλιστικό σύστηµα και ο RCEP θα επιχειρήσει να εξυπηρετήσει συγκεκριµένα συµφέροντα. Παρόλα αυτά, η συνεισφορά του θα κριθεί από τα αποτελέσµατα. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση δηµιουργούνται νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη των εµπορικών και πολιτικών σχέσεων µε τον Οργανισµό, αφού ήδη υπάρχουν διµερείς συµφωνίες που αναµένεται να επεκταθούν ακόµα περισσότερο.

* Ακαδηµαϊκός – Σύµβουλος Εκπαίδευσης και Επιχειρήσεων

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy