Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε τους νόμους για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τα τρία νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης με τα οποία δημιουργούνται συνολικά 20 Δήμοι σε ολόκληρη την Κύπρο.

Ο περί Δήμων Νόμος πέρασε κατά πλειοψηφία με 52 ψήφους υπέρ και 4 εναντίον από την ΕΔΕΚ, ενώ οι νόμοι περί Κοινοτήτων και περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων πέρασαν ομόφωνα από την Ολομέλεια της Βουλής. Αιτιολογώντας την αρνητική ψήφο της ΕΔΕΚ στο νομοσχέδιο περί Δήμων, ο Πρόεδρος του κόμματος Μαρίνος Σιζόπουλος είπε ότι παρόλο που υπάρχουν θετικά στοιχεία στο νόμο δεν μπορούν να τον ψηφίσουν από τη στιγμή που έχουν παραβιαστεί οι αρχές της απλής ανόθευτης αναλογικής.

Επίσης υπερψηφίστηκε τροπολογία του ΔΗΣΥ για τη μη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων για τους σκοπούς των προτεινόμενων συνενώσεων τοπικών αρχών, καθώς και άλλες τροπολογίες από τις οποίες κάποιες αφορούσαν αλλαγές στις συνενώσεις. Στη Λευκωσία δημιουργούνται πέντε Δήμοι, στη Λεμεσό τέσσερις, στη Λάρνακα πέντε, στην Πάφο τέσσερις και στην Αμμόχωστο 2.

Σκοπός των νομοσχεδίων είναι η αναθεώρηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που διέπει την τοπική αυτοδιοίκηση, με απώτερο στόχο τη βελτίωση του ρυθμιστικού, εποπτικού και συντονιστικού πλαισίου του συστήματος τοπικής διακυβέρνησης.

Σκοπός του περί Δήμων Νόμου του 2020 είναι μεταξύ άλλων ο εκσυγχρονισμός του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου ώστε οι δήμοι να αποκτήσουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, για να καταστούν οικονομικά και λειτουργικά βιώσιμοι ως τοπικές αρχές.
Αντίστοιχα ο περί Κοινοτήτων Νόμος του 2020 έχει ως σκοπό τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του και να εισαχθούν ρυθμίσεις για την παροχή κοινών υπηρεσιών από ορισμένες κοινότητες, μέσω της σύστασης και λειτουργίας τοπικών συμπλεγμάτων παροχής υπηρεσιών, όπως είναι μεταξύ άλλων η συλλογή οικιακών αποβλήτων, η παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών καθαριότητας και η ρύθμιση της τροχαίας κινήσεως.

Σκοπός του περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Νόμου του 2015, είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση και τη λειτουργία επαρχιακών συμπλεγμάτων, δηλαδή ενός επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης σε κάθε επαρχία, με αρμοδιότητες οι οποίες θα ασκούνται σε επαρχιακό επίπεδο και θα αφορούν στην υδατοπρομήθεια, στη λειτουργία αποχετευτικών συστημάτων και στη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Το νομοσχέδιο αρχικά προέβλεπε την έκδοση πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών από τους επαρχιακούς οργανισμούς αυτοδιοίκησης, ωστόσο κατά τη συζήτησή του απαλείφθηκαν οι σχετικές με το όλο ζήτημα πρόνοιές του, έτσι που η εν λόγω αρμοδιότητα να ασκείται από τις τοπικές αρχές αντί από τους εν λόγω οργανισμούς.

Οι τροπολογίες στο νόμο για τους Δήμους

Στο νόμο για τους Δήμους υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία τροπολογία του ΔΗΣΥ για κατάργηση των προνοιών του νομοσχεδίου που προβλέπουν τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων για τους σκοπούς των προτεινόμενων συνενώσεων τοπικών αρχών.

Επίσης ψηφίστηκε ομόφωνα τροπολογία του ΔΗΚΟ για αύξηση των δημοτικών συμβούλων των νέων Δήμων κατά τέσσερις. Με ομοφωνία ψηφίστηκε επίσης τροπολογία του κόμματος ώστε να μην προσμετράται, για σκοπούς εφαρμογής της πρόνοιας που προβλέπει περιορισμό των θητειών στο αξίωμα του δημάρχου ή του δημοτικού συμβούλου, η θητεία προσώπου η οποία λήγει την τελευταία ημέρα του μηνός κατά τον οποίο θα διενεργηθούν οι επόμενες γενικές δημοτικές εκλογές. Άλλη τροπολογία του ΔΗΚΟ που πέρασε ομόφωνα έχει ως σκοπό η Επιτροπή Διαμερίσματος εκάστου δημοτικού διαμερίσματος των νέων δήμων να είναι τουλάχιστον πενταμελής. Σε περίπτωση που στο οικείο δημοτικό διαμέρισμα έχουν εκλεγεί λιγότεροι των πέντε συμβούλων, το κενό θα καλύπτεται από άλλα πρόσωπα τα οποία θα αναλαμβάνουν ως μέλη στην εν λόγω επιτροπή.

Επίσης ομόφωνα ψηφίστηκε τροπολογία της ΕΔΕΚ ώστε να δύναται να υποβάλει πρόσωπο υποψηφιότητα για δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος στον δήμο εντός των ορίων του οποίου έχει την επαγγελματική του στέγη ή ασκεί κατά κύριο λόγο το επάγγελμα ή το επιτήδευμά του, δεδομένου ότι ο εν λόγω δήμος ουσιαστικά κατέστη το κέντρο των δραστηριοτήτων του.

Με πλειοψηφία πέρασε τροπολογία της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων με σκοπό να διασαφηνιστούν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αναφορικά με τη διενέργεια δεύτερης κατανομής θέσεων σε έκαστο δημοτικό διαμέρισμα. Ειδικότερα, καθορίζεται ότι στη δεύτερη κατανομή θέσεων ο Δήμος θα θεωρείται ως μία εκλογική περιφέρεια, καθώς και ότι δεν θα απαιτείται η συγκέντρωση από τους υποψηφίους συγκεκριμένου ποσοστού επί του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Επίσης με τροπολογία του κόμματος που πέρασε ομόφωνα εισάγονται πρόνοιες, ώστε, σε περίπτωση κατά την οποία μεταφέρεται στον νέο Δήμο υπάλληλος ο οποίος κατείχε θέση διευθυντή, προϊσταμένου τεχνικών υπηρεσιών ή προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών και αν δεν καθίσταται εφικτό να τοποθετηθεί σε θέση της οποίας τα καθήκοντα και οι ευθύνες είναι ανάλογα με αυτά της θέσης που κατείχε, ο εν λόγω υπάλληλος να δύναται να μεταφερθεί σε άλλον Δήμο.

Ομόφωνα πέρασε τροπολογία ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ-Οικολόγων για εισαγωγή ρυθμίσεων αναφορικά με τη δωρεάν στάθμευση ηλεκτροκίνητων οχημάτων και οχημάτων κινούμενων με ηλεκτροκίνητη μηχανή σε δημοτικό χώρο στάθμευσης στον οποίο η στάθμευση οχημάτων δεν ελέγχεται από μηχανισμό ή άλλο σύστημα ελέγχου εισόδου και εξόδου οχημάτων.

Όσων αφορά τις τροπολογίες για συνενώσεις των Δήμων απορρίφθηκαν η τροπολογία ΔΗΣΥ για ένταξη του Δήμου Στροβόλου στον νέο Δήμο Λευκωσίας και η τροπολογία ΑΚΕΛ για μετονομασία του προτεινόμενου νέου Δήμου Λατσιών-Γερίου σε Δήμο Αθαλάσσας και η ένταξη σε αυτόν του Δήμου Αγλαντζιάς.

Η Βουλή ψήφισε κατά πλειοψηφία υπέρ της τροπολογίας ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ για ένταξη της κοινότητας Αρμενοχωρίου στον Δήμο Ανατολικής Λεμεσού.

Επίσης ψηφίστηκε τροπολογία του ΔΗΣΥ για αφαίρεση από τον νέο Δήμο Λευκάρων των κοινοτήτων Αγίου Θεοδώρου (Λάρνακας) και Κάτω Δρυ και τροπολογία ΑΚΕΛ για αφαίρεση της Κοφίνου να φύγει από το ΔΗΜΟ Λευκάρων.

Επίσης υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία τροπολογία του ΑΚΕΛ για μετονομασία του Δήμου Παραλιμνίου σε Δήμο Παραλιμνίου-Δερύνειας.

Τροπολογίες στο περί Κοινοτήτων Νόμο

Στον περί κοινοτήτων νόμου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία τροπολογία του ΑΚΕΛ με την οποία εισάγεται πρόνοια ώστε τα πρόσωπα τα οποία διεκδικούν εκλογή σε κατεχόμενες κοινότητες να εξαιρούνται από την εφαρμογή της ρύθμισης για περιορισμό των θητειών στο αξίωμα του κοινοτάρχη ή του μέλους κοινοτικού συμβουλίου.

Επίσης εγκρίθηκε τροπολογία του ΔΗΚΟ ώστε να μην προσμετράται, για σκοπούς εφαρμογής της πρόνοιας που προβλέπει περιορισμό των θητειών στο αξίωμα του κοινοτάρχη ή του μέλους Συμβουλίου, η θητεία προσώπου η οποία λήγει την τελευταία ημέρα του μηνός κατά τον οποίο θα διενεργηθούν οι επόμενες γενικές κοινοτικές εκλογές.

Όσον αφορά τις συνενώσεις κοινοτήτων πέρασαν τροπολογίες των κομμάτων ΔΗΣΥ – ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ-ΕΛΑΜ για ένταξη της κοινότητας Αγίου Θεοδώρου (Λάρνακας) στο Σύμπλεγμα Ε της επαρχίας Λάρνακας, για ένταξη του Κάτω Δρυ στο Σύμπλεγμα Δ και ένταξη της Κοφίνου στο Συμπλεγμα Β.

Εγκρίθηκε επίσης τροπολογία του ΔΗΚΟ για μεταφορά της κοινότητας Κοίλης από το Σύμπλεγμα Γ στο Σύμπλεγμα ΣΤ της επαρχίας Πάφου.

Τροπολογίες στον περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Νόμο

Στον νόμο για τα Επαρχιακά Συμπλέγματα εγκρίθηκε τροπολογία του ΔΗΚΟ για άμεση εκλογή του Προέδρου εκάστου Συμβουλίου από το εκλογικό σώμα της οικείας εκλογικής περιφέρειας.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.