«Η ομοιοπαθητική δεν είναι ιατρική»

Η Ολομέλεια του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδος, αποφάσισε ομόφωνα πως η ομοιοπαθητική δεν είναι ισότιμη – ούτε καν συμπληρωματική – της Ιατρικής Επιστήμης, και δεν συνιστά καν «εναλλακτική ιατρική», αλλά απλώς μια πρακτική και εφεξής θα μπορούσε να χρησιμοποιείται ο τίτλος «ομοιοπαθητική πρακτική».

Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη έπειτα από την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ προς την Ολομέλειά του, την οποία είχαμε δημοσιεύσει τον περασμένο Οκτώβριο. Η τότε εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής συζητήθηκε από την Ολομέλεια του Οργάνου και ομόφωνα υπερψηφίστηκε η υπ’ αριθ. 2 Απόφαση της 266ης Ολομ. ΚΕΣΥ της 15-12-2017, η οποία στη συνέχεια καθαρογράφηκε την 22-02-2018.

100208

Σύμφωνα με την παραπάνω Απόφαση:

  • Η ομοιοπαθητική δεν συνιστά ιατρικά ή φαρμακευτικά θεραπευτική επιστημονική μεθοδολογία και πρακτική.
  • Δεν είναι ούτε ισότιμη ούτε καν συμπληρωματική της Ιατρικής Επιστήμης.
  • Δεν συνιστά καν «εναλλακτική ιατρική».
  • Συνιστά απλώς πρακτική που θα μπορούσε να χρησιμοποιεί τον όρο «ομοιοπαθητική πρακτική», η οποία ωστόσο θα αφορά μόνο ιατρούς και οδοντιάτρους.
  • Δεν θα πρέπει στον τίτλο «ομοιοπαθητική πρακτική» να χρησιμοποιούνται οι προσδιοριστικοί όροι «εναλλακτική ιατρική», «θεραπευτική», «ιατρική πράξη» και «θεραπευτική πράξη» ή άλλοι σχετικοί ιατρικοί τίτλοι ή πράξεις.

Ολόκληρη την παραπάνω Απόφαση μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ.

18031714b

Το ΚΕΣΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1278/1982, είναι ένα συμβουλευτικό όργανο σε θέματα δομής και λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και έχει ουσιαστική ευθύνη για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τον προσδιορισμό των γενικών στόχων και κατευθύνσεων και τη διαμόρφωση γενικά της εθνικής στρατηγικής στον τομέα υγείας και την υποβολή των σχετικών προτάσεων στον Υπουργό Υγείας. Γνωμοδοτεί σε κάθε θέμα τρέχουσας πολιτικής, όσον αφορά στην υγεία, που παραπέμπεται σε αυτό και εισηγείται μέτρα για την υλοποίηση των προγραμματικών στόχων. Παρακολουθεί τη διαδικασία προγραμματισμού, ελέγχει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του προγράμματος σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και εισηγείται διορθωτικά μέτρα, και τέλος, έχει κύρια ευθύνη σε κάθε ζήτημα εκπαιδευτικής διαδικασίας των λειτουργών της υγείας.

Επισημαίνεται πως, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ. 1717/15-05-1986 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 328 τ. Β΄ της 15-05-1986), οι Αποφάσεις της Ολομέλειας του ΚΕΣΥ είναι εκτελεστές αμέσως μετά την ψήφισή τους και προς τον σκοπό αυτόν αποστέλλονται στον Υπουργό Υγείας, ο οποίος υποχρεωτικά εκδίδει ακολούθως Υπουργική Απόφαση για την επικύρωση της εκάστοτε Απόφασης, με αποτέλεσμα αυτή να αποκτά νομική ισχύ.

Η συγκεκριμένη απόφαση είναι πραγματικά ιστορικής σημασίας για την επίσημη, πλέον, αποπομπή επιστημονικά της ψευδοεπιστημονικής πρακτικής της ομοιοπαθητικής και την απόρριψη των ατεκμηρίωτων ισχυρισμών της στην χώρα μας, όπως και για την απαγόρευση διατύπωσης, από όσους την ασκούν, κάθε ψευδούς- και απατηλού – ισχυρισμού περί δήθεν θεραπευτικής αξίας της.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy