Παρά τον διακηρυγμένο από τα Ηνωμένα Έθνη στόχο για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας έως το 2025, ο ρυθμός μείωσής της παραμένει πολύ πιο αργός από αυτόν που θα οδηγούσε στην επίτευξη του στόχου.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις (2017) που παραθέτει ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO), στην παιδική εργασία (ηλικίες 5-14 ετών) βρίσκονται παγκοσμίως 152 εκατ. παιδιά (64 εκατ. κορίτσια και 88 εκατ. αγόρια) αντιπροσωπεύοντας 10% όλων των παιδιών. Σχεδόν τα μισά από τα παιδιά που εργάζονται -73 εκατ. σε απόλυτους όρους βρίσκονται σε επικίνδυνη εργασία που θέτει σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια και την ανάπτυξή τους. Σχεδόν το ήμισυ της παιδικής εργασίας καταγράφεται στην Αφρική (72,1 εκατ.) και ακολουθούν η Ασία και ο Ειρηνικός με 62 εκατ., η Αμερική με 10,7 εκατ., η Ευρώπη και η Κεντρική Ασία με 5,5 εκατ. και τα αραβικά κράτη με 1,1 εκατ.

Ανάμεσα στους παράγοντες που συμβάλλουν στη διατήρηση της παιδικής εργασίας συγκαταλέγεται η κοινωνική ευπάθεια και η φτώχεια, η περιορισμένη νομική προστασία, οι περιορισμένες ευκαιρίες αξιοπρεπούς εργασίας, η περιορισμένη πρόσβαση στο σχολείο και η κακή ποιότητα σχολικής εκπαίδευσης, η απουσία ή αδύναμη υλοποίηση της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της πραγματικής αναγνώρισης του δικαιώματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων και άλλων μορφών κοινωνικού διαλόγου. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός παιδιών στην παιδική εργασία είναι εντελώς εκτός εκπαίδευσης, ενώ ζουν σε χώρες με χαμηλό εθνικό εισόδημα