Η παντοδυναμία των smartphones: 75% των συνδρομητών κινητής παγκοσμίως έχουν «έξυπνο» τηλέφωνο

Σε παντοδύναμο εργαλείο που οδηγεί τις εξελίξεις σε κάθε τομέα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής έχει εξελιχθεί το έξυπνο κινη­τό τηλέφωνο (smartphone). Όχι μόνο λόγω των απεριόριστων τεχνολογικών του δυνατοτήτων στις οποίες σε καθημερινή σχεδόν βάση προστί­θενται νέες, αλλά κυρίως λόγω της ταχύτατης διείσδυσης που έχει στον πληθυσμό.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, το 2021 υπήρχαν διεθνώς 5,3 δισεκατομμύρια συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας. Η πλειο­νότητα των συνδρομητών αυτών, σε ποσοστό που ξεπερνά το 75% με συνεχώς ισχυρές ανο­δικές τάσεις, διαθέτει έξυπνο κινητό τηλέφωνο (smartphone) και πρόσβαση στο ίντερνετ μέσω του κινητού τηλεφώνου.

Η κυριαρχία του κινητού τηλεφώνου δεν αφορά όμως μόνον τον τομέα της επικοινωνί­ας. Οι τεχνολογικές εξελίξεις της τελευταίας δε­καετίας, όπως η εμφάνιση του 5G και του Δια­δικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things), έδωσαν νέες τεράστιες δυνατότητες και κυρίως εκείνης της διασύνδεσης μεγάλου αριθμού συ­σκευών μεταξύ τους και όλων μαζί με το έξυπνο κινητό τηλέφωνο. Σύμφωνα με στοιχεία του GSMA, σήμερα περισσότερες από 15,1 δισεκα­τομμύρια συσκευές συνδέονται με το διαδίκτυο και όλες μαζί με κινητά τηλέφωνα, ενώ το 2025 ο αριθμός αυτός θα έχει ξεπεράσει τα 25 δισεκα­τομμύρια συσκευές.

Ο χρήστης, σήμερα, μπορεί να έχει από το έξυπνο κινητό τηλέφωνο του, εκτός από άμεση τηλεφωνική επικοινωνία, πρόσβαση και έλεγ­χο από απόσταση σε όλες σχεδόν τις συσκευ­ές του σπιτιού (κλιματισμό, φωτισμό, τέντες, τηλεοράσεις, φούρνους, πλυντήρια κ.α.). Το «έξυπνο» σπίτι είναι μόνο η αρχή. Είναι πλέον ήδη πραγματικότητα η «έξυπνη» γεωργία, η «έξυπνη» βιομηχανία, οι «έξυπνες» πόλεις, τα «έξυπνα» αυτοκίνητα και πολλά άλλα.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy