Κάλλιο αργά παρά ποτέ το ΔΝΤ παραδέχεται αλήθειες

Και η μερική απασχόληση ευθύνεται για την πενιχρή αύξηση των μισθών τα τελευταία δέκα χρόνια, ομολογεί πλέον το ΔΝΤ. Σε προδημοσίευση αποσπάσματος της επόμενης εξαμηνιαίας έκθεσης του «World Economic Outlook», το Ταμείο επιχειρεί να δώσει μια απάντηση στο ερώτημα γιατί ενώ τα τελευταία τρία χρόνια οι αγορές εργασίας εμφανίζουν σημάδια ανάκαμψης από την κρίση του 2008-09 και η επίσημη ανεργία υποχωρεί, οι μισθοί παραμένουν υποτονικοί.

Το ερώτημα αυτό -η αποσύνδεση της πορείας των μισθών από την πορεία της ανεργίας- απασχολεί εδώ και καιρό αρκετούς φορείς χάραξης οικονομικής πολιτικής στον κόσμο. Μεταξύ άλλων και την ΕΚΤ, η οποία αποδίδει τον υπέρ το δέον χαμηλό πληθωρισμό της Ευρωζώνης στην αδυναμία ανόδου των ονομαστικών μισθών.

Κυρίως όμως απασχολεί τους εργαζομένους, μεγάλο μέρος των οποίων συνεχίζει, παρά την οικονομική ανάκαμψη, να βλέπει την τσέπη του άδεια και την εισοδηματική ανισότητα να καλπάζει.

Το ΔΝΤ υπογραμμίζει στην έκθεσή του ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες (κυκλικής ή διαρθρωτικής φύσεως) που συντελούν στη χαμηλότερη -σε σχέση με την προ κρίσης- αύξηση των ονομαστικών μισθών.

Βασικό κυκλικό παράγοντα αποτελεί η υπερβάλλουσα προσφορά εργασίας σε σχέση με τη ζήτηση από τις επιχειρήσεις. Όμως, τα βασικά μεγέθη μέτρησης της ανεργίας (που σήμερα μειώνονται) δεν αντανακλούν αυτή την υπερπροσφορά και δεν αντικατοπτρίζουν την υποτονικότητα στην αγορά εργασίας.

Έτσι, οι εργατοώρες ανά εργαζόμενο εξακολουθούν να υποχωρούν, συνεχίζοντας μια τάση που ξεκίνησε πριν από την κρίση του 2008-09. Επίσης, σε αρκετές χώρες τα ποσοστά ακούσιας μερικής απασχόλησης (εργαζόμενοι που απασχολούνται λιγότερο από 30 ώρες την εβδομάδα ενώ επιθυμούν να εργαστούν περισσότερο) και των συμβάσεων προσωρινής απασχόλησης αυξάνονται.

Οι εξελίξεις αυτές αντικατοπτρίζουν εν μέρει -σύμφωνα με το Ταμείο- τη συνεχιζόμενη αδύναμη ζήτησης στην αγορά εργασίας (που με τη σειρά της συντελεί σε αδύναμη τελική ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες).

Η κερδοφορία συμπιέζεται

Επιπλέον, καθοριστικό παράγοντα για τη διατήρηση των χαμηλών μισθών αποτελεί η επιβράδυνση στην αύξηση της παραγωγικότητας που συμπιέζει την κερδοφορία των επιχειρήσεων και τις αποτρέπει από το να προβούν σε αυξήσεις.

Το Ταμείο σημειώνει ότι σε χώρες όπου η ανεργία ξεπερνά τα προ κρίσης επίπεδα (Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία κ.λπ.), αυτή αποτελεί και τη βασική αιτία (κατά 50%) για τους χαμηλούς μισθούς, με την ακούσια μερική απασχόληση να συντελεί περαιτέρω προς αυτήν την εξέλιξη.

Αντίθετα, σε χώρες όπου η ανεργία είναι χαμηλότερη των προ κρίσης επιπέδων (Γερμανία, ΗΠΑ, Ιαπωνία), η βασική αιτία για τους χαμηλούς μισθούς είναι η επιβράδυνση της αύξησης της παραγωγικότητας.

Όμως και εδώ, τονίζει το Ταμείο, η ακούσια μερική απασχόληση επιδρά αρνητικά στην αύξηση των μισθών.

Στο διά ταύτα, το Ταμείο καλεί κυβερνήσεις και όλους όσους διαμορφώνουν την οικονομική πολιτική να τείνουν χείρα βοηθείας προς τους ευάλωτους μερικά απασχολούμενους. Μεταξύ άλλων και με την υιοθέτηση κατώτατου μισθού γι’ αυτούς και διασφάλιση της ισοτιμίας τους με τους εργαζομένους πλήρους απασχόλησης με την επέκταση της ετήσιας, της οικογενειακής και της αναρρωτικής άδειας.