Η Πολιτική Προστασία σε νέα βάση

Του Βαλεντίνου Φακοντή*

Κάθε φορά που έχουµε µια φυσική καταστροφή ακούµε περίπου τα ίδια. Είναι όµως αρκετό να επαναλαµβάνουµε τους εαυτούς µας; Για την Κύπρο οι πυρκαγιές είναι ο µεγαλύτερος κίνδυνος και όλοι το γνωρίζουµε. Όταν δούµε τις συνέπειες, µόνο τότε αφυπνιζόµαστε. Το ΑΚΕΛ µε ανακοίνωσή του στις 9 Ιουλίου προτείνει οκτώ µέτρα για την καλύτερη αντιµετώπιση των πυρκαγιών. Εκτός από τις άµεσες αποζηµιώσεις που οφείλει το κράτος να παρέχει σε όσους έχουν πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές, το ΑΚΕΛ προτείνει τα εξής:

1. Ενίσχυση των κρατικών υπηρεσιών µε δασοπυροσβέστες, µηχανήµατα, πυροσβεστικά οχήµατα, πτητικά µέσα καθώς και αύξηση των εποχιακών πυροσβεστών του Τµήµατος ∆ασών, της Πυροσβεστικής και της Υπηρεσίας Θήρας.

2. Επαναλειτουργία του ∆ασικού Κολεγίου σύµφωνα µε τις άµεσες και µελλοντικές ανάγκες.

3. Ενίσχυση των κοινοτήτων µε πυροσβεστικά οχήµατα και σωστή εκπαίδευση των υπεύθυνων για τη χρήση τους, καθώς και σύσταση – εκπαίδευση εθελοντικών οµάδων.

4. Κατασκευή αντιδιαβρωτικών και αντιπληµµυρικών έργων, κυρίως στις περιπτώσεις που απειλούνται δοµηµένες περιοχές ή ανθρωπογενείς δραστηριότητες.

5. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε εντός των ορίων των φραγµάτων πόσιµου νερού της Γερµασόγειας και της Καλαβασού. Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών στο νερό έχουν αποδειχθεί καταστροφικές σε πολλές των περιπτώσεων για αυτό και πρέπει να ληφθούν µέτρα πρόληψης για απορροές.

6. ∆ιατήρηση της γονιµότητας του εδάφους.

7. Αναγέννηση φυτικών καλυµµάτων και διατήρηση της πανίδας µε την αποκατάσταση του οικοσυστήµατος.

8. ∆ηµιουργία οµάδας εµπειρογνωµόνων – επιστηµόνων για τη διαχείριση περιβαλλοντικών καταστροφών και κρίσεων σε σύνδεση µε την Πολιτική Άµυνα.

Η χώρα µας διαθέτει ικανό ανθρώπινο δυναµικό, ικανούς και πρόθυµους εθελοντές πάνω στους οποίους µπορούµε να κτίσουµε µιαν καλύτερη πολιτική στην πρόληψη και στην αντιµετώπιση των φυσικών καταστροφών. ∆εν γίνεται να δρούµε εκ των υστέρων, δεν γίνεται να κάνουµε εξαγγελίες της τελευταίας στιγµής. Πριν από µία 5ετία, βιώσαµε τις ολέθριες συνέπειες από τη δασική πυρκαγιά στη Σολέα. Τότε κάναµε τις ίδιες διαπιστώσεις. Μάλιστα, καταγράφηκαν τα προβλήµατα, εντοπίστηκαν αδυναµίες και η κυβέρνηση ανέλαβε την ευθύνη να κάνει αλλαγές για να βελτιωθούν οι υπηρεσίες, να ενισχυθεί η ετοιµότητά τους για άµεση ανταπόκριση, να αναβαθµιστούν τα µέσα πυρόσβεσης κ.ο.κ. ∆εν φαίνεται να υπήρξε η αναγκαία βούληση και πολλά έµειναν στα συρτάρια. Ακόµα και οι νοµοθεσίες που ψηφίζονται, δεν τηρούνται. Οι ευθύνες είναι κατεξοχήν πολιτικές και οι αρµόδιοι της κυβέρνησης οφείλουν να τις αναγνωρίσουν και να τις αναλάβουν.

Οι προτάσεις του ΑΚΕΛ είναι εποικοδοµητικές και η κριτική µας αντικειµενική γιατί θέλουµε να βελτιωθούµε. Θέλουµε να συµβάλουµε στην καλύτερη προετοιµασία του κράτους για να αποκτήσουµε τους µηχανισµούς πολιτικής προστασίας. Στη Βουλή θα ασκήσουµε πλήρη κοινοβουλευτικό έλεγχο γιατί οφείλουµε να περιορίσουµε τους κινδύνους και να προλάβουµε τις συνέπειες τέτοιων καταστροφών.

*Βουλευτής ΑΚΕΛ Πάφου

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.