Η πρόταση του Σταύρου Μαλά για τα ΜΕΔ

Του Χρίστου Μέση*


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | HuaweiΟι εξελίξεις του Μαρτίου του 2013 προκάλεσαν αλυσιδωτές αρνητικές επιπτώσεις στον τραπεζικό τομέα και στην πραγματική οικονομία και έχουν αυξήσει τους κινδύνους στην ευρύτερη οικονομία και αυτό πιθανότατα να επηρεάσει την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας. Χρειαζόμαστε έναν τραπεζικό τομέα ο οποίος να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και στην ευημερία της κοινωνίας. Επιβάλλεται μια πολύ προσεγμένη προσέγγιση και σε σχέση με πιθανές νέες κεφαλαιακές ανάγκες και σε σχέση με τη διαχείριση των ΜΕΔ.

Γι’ αυτό και ο Σταύρος Μαλάς βλέποντας την τεράστια σημασία της αντιμετώπισης του προβλήματος των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, που δεν είναι μόνο τραπεζικό αλλά και κοινωνικοοικονομικό, προτείνει την σύσταση Μετοχικής Οντότητας Διαχείρισης Τραπεζικού Ενεργητικού στην οποία θα συμμετέχουν οι τράπεζες, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αλλά και το κράτος.

Στη μετοχική αυτή εταιρεία θα μεταφέρουν οι τράπεζες, κατά προτεραιότητα, τα ΜΕΔ που δεν μπορούν να τύχουν πλέον βιώσιμης αναδιάρθρωσης συμπεριλαμβανομένων των ΜΕΔ πρώτης κατοικίας και κύριας επαγγελματικής στέγης και θα λαμβάνουν ως εξασφάλιση αντίστοιχες μετοχές της εταιρείας. Τα ΜΕΔ θα μεταφέρονται σε τιμή ίση η και ψηλότερη από τις προβλέψεις (απομειώσεις) που έχουν ήδη κάνει.

Οι μετοχές αυτές θα εισαχθούν στο χρηματιστήριο της Κύπρου αλλά και σε άλλο μεγάλο χρηματιστήριο της ΕΕ, το οποίο θα έχει και την απαραίτητη ρευστότητα. Η ΚΤ της Κύπρου αλλά και το κράτος θα έχουν πολύ μικρή συνεισφορά για σκοπούς κεφαλαίου κίνησης της Μετοχικής Οντότητας. Τόση όση να τους επιτρέπει τη συμμετοχή τους στη διαχείριση της οντότητας αυτής. Εξάλλου το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τεχνοκράτες μακριά από κομματικές παρεμβολές.

Στόχος της πρότασης είναι να μειωθούν δραστικά τα ΜΕΔ από τον ισολογισμό των τραπεζών για να μην χρειαστούν περαιτέρω κεφαλαιοποίηση και να προχωρήσουν στην πραγματική τους τραπεζική εργασία που δεν είναι τίποτα άλλο από την προσεκτική χρηματοδότηση βιώσιμων έργων και επιχειρήσεων αλλά και νοικοκυριών. Την ίδια στιγμή η απάλειψη αυτών των δανείων από τους τραπεζικούς ισολογισμούς και η μείωση των κίνδυνων που θα επέλθει έτσι, θα αναβαθμίσει το Κρατικό Αξιόχρεο σε επενδυτική βαθμίδα μειώνοντας το επιτόκιο δανεισμού αλλά και εξυπηρέτησης χρέους και αυξάνοντας τη δυνατότητα για περαιτέρω κοινωνική πολιτική.

Τέλος, γίνεται σαφές ότι με αυτή την πρόταση αποφεύγεται η ανάγκη εξεύρεσης χρηματοδότησης ή ακόμη καλύτερα δεν θα υπάρξει κανένας κίνδυνος για τον φορολογούμενο σε περίπτωση που το εγχείρημα δεν αποβεί κερδοφόρο.

*Επικεφαλής επιτελείου υποψήφιου Προέδρου

Σταύρου Μαλά

 

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.