Της Άντρης Ανδρέου*

Το τελευταίο διάστημα η επιχειρηματικότητα έχει συζητηθεί και συνάμα έχει αναδειχθεί ως σημαντικός αναπτυξιακός παράγοντας της Κυπριακής οικονομίας. Η επιχειρηματικότητα έτσι και αλλιώς βρισκόταν ανέκαθεν στο αίμα του Κύπριου αφού διαχρονικά υπάρχουν υψηλά επίπεδα ελεύθερων επαγγελματιών σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Με κατάλληλη προετοιμασία και σωστή στρατηγική η επιχειρηματικότητα μπορεί να δημιουργήσει τις βάσεις για σημαντικές καινοτομίες και νέες τεχνολογίες που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητα μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας που πλήττει κυρίως τους νέους, αλλά και της αναχαίτισης της οικονομικής ύφεσης που συνεχίζει να πλήττει τον τόπο μας.

Η επόμενη μέρα των δημοτικών εκλογών πρέπει να βρει το νέο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου της Λάρνακας έτοιμο να μπορεί να κάνει πραγματικές τομές αναφορικά με το ρόλο της επιχειρηματικότητας, ειδικότερα αυτής ανάμεσα στους νέους, ώστε να δημιουργήσει μαζί με άλλες δράσεις και πολιτικές περισσότερη ανάπτυξη για την πόλη μας. Συγκεκριμένα ο Δήμος θα πρέπει να δημιουργήσει ένα σύγχρονο πλαίσιο πολιτικών που θα συμβάλει δραστικά στο να στηριχθεί και επίσης να ενθαρρυνθεί η επιχειρηματικότητα με στόχο την αναζωογόνηση και την ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, το πλαίσιο αυτών των πολιτικών θα πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής:

  • Διεύρυνση του θεσμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου για ενίσχυση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης σε θέματα όπως διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικά, κλπ.
  • Δημιουργία συμβουλευτικού και ενημερωτικού κέντρου. Οι νέοι επιχειρηματίες έχουν πολύ περιορισμένους χρηματικούς πόρους που συνήθως δεν τους επιτρέπουν να αγοράσουν εξειδικευμένες υπηρεσίες (π.χ. δημιουργία στρατηγικού πλάνου, επαγγελματική διαφημιστική προβολή, σχέδιο για διαχείριση προϋπολογισμού και επενδύσεων, κλπ). Επίσης, λόγο έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού και τεχνογνωσίας δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικές δυνατότητες ειδικά αυτών που δίνονται μέσω Ευρωπαϊκών κονδυλιών. Ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα κέντρο που να μπορεί να προσφέρει δωρεάν συμβουλευτικές και ενημερωτικές υπηρεσίες, ειδικότερα στις νεοφώτιστες επιχειρήσεις. Εναλλακτικά, ο Δήμος μπορεί να αγοράσει τέτοιες υπηρεσίες (σε πολύ πιο χαμηλές τιμές λόγο μεγαλύτερου όγκου) και να τις προσφέρει δωρεάν στου νέους επιχειρηματίες.
  • Υιοθέτηση ελαφρύνσεων που προκύπτουν από δημοτικά τέλη ή φορολογίες για τα πρώτα χρόνια που δραστηριοποιείται μια νέα επιχείρηση.
  • Ευνοϊκότερη αντιμετώπιση τυχόν παραβάσεων που μπορεί να υποπέσει ένας νέος επιχειρηματίας όταν αυτό γίνεται από άγνοια ή αμέλεια και δεν περιλαμβάνει δόλο και κερδοσκοπία.

Η στήριξη και η ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ειδικά ανάμεσα στους νέους, μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά για την τοπική οικονομική ανάπτυξη και ταυτόχρονα να τονίσει την ψυχολογία των νέων της πόλης μας δίνοντας τους την επιλογή να μπορέσουν να εργαστούν στην πόλη τους χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνουν σε άλλες πόλεις ή να φεύγουν στο εξωτερικό για να εξασφαλίσουν το επαγγελματικό μέλλον τους.


*Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Λάρνακας
, Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος 
ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις στο Δήμο Λάρνακας