Η σύζυγος και η πεθερά του Προέδρου της Επιτροπής Οικονομικών και Προέδρου του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου είναι μέτοχοι στην Logicom Public Ltd, σύμφωνα με τα όσα ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και Επ. Νομικών ανάφερε πριν την έναρξη της συνεδρίας σήμερα.

Πριν αρχίσει η συνεδρία για τη συζήτηση των νέων νομοσχεδίων που διαφοροποιεί το νομικό πλαίσιο αντιμετώπισης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, ο κ. Νεοφύτου ανέφερε πως το 2008 η σύζυγός του αγόρασε 11.000 μετοχές στην Logicom. Στην περίοδο 2008 – 2011 συνέχισε, η πεθερά του αγόρασε 124.000 μετοχές της ίδιας εταιρείας, από τα συνολικά 74 εκατομμυρίων μετοχών. Άρα, τη δεδομένη στιγμή διαθέτουν από κοινού το 2 τοις χιλίοις του μετοχικού κεφαλαίου της Logicom.

Ο Πρόεδρος της Επ. Οικονομικών τόνισε δε, ότι, η Logicom έγινε μέτοχος της Δήμητρα Επενδυτική το 2012 και έκτοτε δεν έχει προβεί ο ίδιος ή κανένας από το οικογενειακό του περιβάλλον για αγορά περαιτέρω μετοχών.

Την ίδια ώρα, πρόσθεσε πως ανεξαρτήτως των νομοσχεδίων που θα ψηφιστούν και τις όποιες αλλαγές επέλθουν μετά την Ολομέλεια της Βουλής, για τον ίδιο και την οικογένειά του θα ισχύουν οι παλιές νομοθεσίες για να μην θεωρηθεί ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.

Συμπλήρωσε ότι ο ίδιος έχει δάνειο στο Συνεργατισμό, αλλά και εγγυητής στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα.

Να υπογραμμισθεί πως η Logicom κατέχει λίγο κάτω από το 30% του μετοχικού κεφαλαίου της Δήμητρα Επενδυτική, που ως γνωστόν είναι μέτοχος της Ελληνικής Τράπεζας και που θα συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου για την απόκτηση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η Ελληνική έχει συμφωνήσει με την Δήμητρα Επενδυτική για εγγραφή μετοχών για ποσό μέχρι 50 εκατ. ευρώ.

Η Δήμητρα θα έχει συνολική μετοχική συμμετοχή όχι λιγότερη από 20.1% κατά την ολοκλήρωση της Αύξησης Κεφαλαίου στο νέο σχήμα Ελληνικής – ΣΚΤ. Η Logicom, έχει ανακοινώσει πως έχει τη δυνατότητα να δανείσει 20 εκατ. ευρώ στη Δήμητρα, για να γίνει η πράξη.

Τι αναφέρει ο περί σύγκρουσης συμφερόντων Κανονισμός

Σύμφωνα με τον σχετικό Κανονισμό της Βουλής που ρυθμίζει τα προσωπικά συμφέροντα των βουλευτών, «όταν ένα μέλος μιας Επιτροπής έχει άμεσο προσωπικό συμφέρον σε σχέση με το θέμα που η Επιτροπή του εξετάζει, οφείλει να το δηλώσει στον Πρόεδρο και στα μέλη της Επιτροπής κατά την έναρξη της συνεδρίας ή αμέσως μόλις διαφανεί από την τροπή της συζήτησης η ύπαρξη ενδιαφέροντος του μέλους».