Η στρατηγική της ΕΕ για μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας στην εκπαίδευση των παιδιών σε όλο τον κόσμο

SLUG: ME-WIPES. DATE: September, 14, 2009 CREDIT: Katherine Frey / TWP. Germantown, MD. handwashing, disinfectant and other signs of the swine flu battle at Matsunaga Elementary School. Matsunaga Elementary School principal, Judy Brubaker helps at with the lunch line. Kindergartners line up with their hands out to get a squirt of hand sanitizer before going into the cafeteria. From front are Leah McEvoy, Chris Lee and Edward Lee. ALL STUDENTS LISTED HAVE PARENTAL PERMISSION. (Photo by Katherine Frey/The Washington Post/Getty Images)

Από το ξέσπασµα της Covid-19 µέχρι σήµερα, η πανδηµία έχει επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στο χώρο της εκπαίδευσης για εκατοµµύρια παιδιά παγκοσµίως.

Βάσει πρόσφατης έκθεσης της UNICEF, στο αποκορύφωµα της πανδηµίας, περισσότεροι από 1,5 δισεκατοµµύριο µαθητές, σε 194 περίπου χώρες, έµειναν εκτός σχολείου, ενώ σχολεία έκλεισαν παγκοσµίως για σχεδόν 80% της ακαδηµαϊκής περιόδου κατά το πρώτο έτος της κρίσης. Το γεγονός αυτό, όχι µόνο διέκοψε την πρόσβαση των µαθητών στην εκπαίδευση, καθώς και σε άλλα ζωτικά οφέλη που πρόσφεραν τα σχολεία. Από την έναρξη της πανδηµίας οι µαθητές σε όλο τον κόσµο έχουν χάσει περίπου 1,8 τρισεκατοµµύρια ώρες διδασκαλίας µε φυσική παρουσία, ενώ δεν παρασχέθηκαν πάνω από 39 δισεκατοµµύρια ενδοσχολικά γεύµατα. Εκτιµάται ότι, έως το 2030, 825 εκατοµµύρια παιδιά θα ενηλικιωθούν χωρίς τις δεξιότητες και γνώσεις δευτέρου επιπέδου, οι οποίες είναι απαραίτητες για να εισέλθουν επιτυχώς στην αγορά εργασίας, να εκπληρώσουν πλήρως το δυναµικό τους και να συνεισφέρουν στις κοινότητές τους.

Παράλληλα και ενώ πάνω από το 90% των χωρών εισήγαγαν κάποια µορφή εξ αποστάσεως µάθησης κατά τη διάρκεια του κλεισίµατος των σχολείων, εντούτοις το ένα τρίτο των παιδιών παγκοσµίως δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, γεγονός που δηµιούργησε εµπόδια στην πρόσβαση σε εξ αποστάσεως/ψηφιακή µάθηση. Η εκπαίδευση εξ αποστάσεως και κατ’ οίκον βρήκε πολλούς γονείς απροετοίµαστους (είτε λόγω οικονοµικής στενότητας ή απουσίας άλλων εναλλακτικών λύσεων) αναγκάζοντάς τους έτσι να αφήσουν τα παιδιά στο σπίτι µόνα τους, ενώ άλλοι, κυρίως γυναίκες, εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την εργασία τους, ωθώντας έτσι τις οικογένειές τους στη φτώχεια…

Αυτή η διαταραγµένη εκπαιδευτική περίοδος είχε σηµαντικές συνέπειες και στην ψυχική υγεία των παιδιών, συνετέλεσε στην αύξηση της παιδικής εργασίας σε παγκόσµιο επίπεδο και εξέθεσε πολλά παιδιά (κυρίως τα ευάλωτα και περιθωριοποιηµένα παιδιά) σε βία, κακοποίηση και εκµετάλλευση.

Η Έκθεση εφιστά την προσοχή στον αντίκτυπο του κλεισίµατος των σχολείων στην καθηµερινότητα των παιδιών ανά το παγκόσµιο, καθώς και στις συνέπειες της διαταραχής της εκπαίδευσης λόγω της πανδηµίας. Παρ’ όλο που περιέχει σχετικά ήπια διατύπωση, εντούτοις εστιάζει στο δικαίωµα στην εκπαίδευση των παιδιών και πιέζει για θετικά µέτρα για διασφάλιση του δικαιώµατος των παιδιών σε ποιοτική εκπαίδευση, κυρίως καλώντας την Επιτροπή, την ΕΥΕ∆ και τα κράτη-µέλη να υποστηρίξουν τρίτες χώρες σε αυτόν το στόχο. Υπάρχουν επανειληµµένες αναφορές σε παιδιά σε ευάλωτες καταστάσεις, όπως παιδιά σε συνθήκες φτώχειας, κορίτσια, πρόσφυγες και παιδιά µε αναπηρίες και καλεί να αντιµετωπιστούν οι συγκεκριµένες µορφές καταπίεσης και διακρίσεων. Μολονότι δεν έχει συγκεκριµένες αναφορές αναγνώρισης του κρίσιµου ρόλου των δηµοσίων συστηµάτων στην εκπλήρωση του ανθρώπινου δικαιώµατος στην εκπαίδευση, εντούτοις καλύπτει την ανάγκη να καταστεί η εκπαίδευση προσβάσιµη σε όλους και να λαµβάνεται υπόψιν η κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση των µειονεκτούντων νοικοκυριών.

Τέλος, σχετική πρόταση της Οµάδας της Αριστεράς για συµπερίληψη αναφοράς για άρση των δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας για τα εµβόλια COVID-19 δεν συµπεριλήφθηκε. Παρ’ όλα αυτά η Έκθεση καλεί τα κράτη-µέλη να εγγυηθούν τα εµβόλια για τρίτες χώρες µέσω του COVAX και να εξασφαλίσουν δίκαιη πρόσβαση σε αυτά.

Η Έκθεση υπερψηφίστηκε µε 568 ψήφους υπέρ, 21 κατά και 43 αποχές. Οι ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ υπερψήφισαν.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy