Η στρατηγική της ΕΕ για τη δηµόσια υγεία µετά την κρίση COVID-19

 

 

Η τελευταία ολοµέλεια του Ευρωκοινοβουλίου πριν το καλοκαίρι συζήτησε το ζήτηµα της στρατηγικής για τη δηµόσια υγεία µετά την κρίση COVID-19, παρουσία της Ευρωπαίας Επιτρόπου για την Υγεία, Στέλλας Κυριακίδου.

Πολλοί ευρωβουλευτές τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης των συστηµάτων υγείας, και δη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι συζητήσεις περιελάµβαναν και το Ταµείο Ανάκαµψης, αλλά και τους τρόπους αντιµετώπισης ενός δεύτερου κύµατος της πανδηµίας.

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε κοινό ψήφισµα, στο οποίο η Οµάδα της Αριστεράς συνέδραµε ουσιαστικά. Το ψήφισµα περιλαµβάνει πολύ σηµαντικά στοιχεία, τα οποία περιλήφθηκαν ως θέσεις της Οµάδας της Αριστεράς. Τέτοια ήταν η συµπερίληψη των 6 αρχών που έθεσε ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ):

1) Προστασία του περιβάλλοντος.

2) Επενδύσεις σε «καθαρή ενέργεια» στις µονάδες υγείας.

3) Άµεση αλλαγή της ενέργειας σε εναλλακτικές πηγές.

4) Προώθηση υγειών και βιώσιµων συστηµάτων τροφής.

5) Ανέγερση υγειών και βιώσιµων πόλεων.

6) Άρση χρηµατοδοτήσεων για πηγές µόλυνσης.

Στο ψήφισµα συµπεριλήφθηκαν επίσης αναφορές για ενίσχυση των δηµοσίων συστηµάτων υγείας, αλλά και την ανάγκη προσέγγισης των θεµάτων υγείας µε το δόγµα του One Health: ότι δηλαδή η υγεία των ανθρώπων, ζώων και περιβάλλοντος είναι διασυνδεδεµένες. Το ψήφισµα ζητά από την Κοµισιόν να προτείνει Οδηγία µε ελάχιστα πρότυπα για ποιοτική υγεία, όπως επίσης και συναπόφαση και συµπερίληψη των Τοπικών Αρχών στα συστήµατα υγείας. Τέλος, καλωσόρισε την αύξηση των κονδυλίων για το EU4Health.

Προφανώς αρκετές από τις απαιτήσεις της GUE/NGL, όπως για παράδειγµα η θέση πως η λιτότητα οδήγησε τα συστήµατα υγείας σε κατάρρευση και η άµεση κατάργηση του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, δεν περιλήφθηκαν στο κείµενο. Παρ’ όλα αυτά, το κείµενο κρίθηκε ως θετικό και η κοινοβουλευτική οµάδα της GUE/NGL το υπερψήφισε.

Η πρωτοβουλία Right2Cure

Στο µεταξύ, η GUE/NGL ενώνει τις δυνάµεις της µε αριστερά κόµµατα και λαϊκές οργανώσεις από όλη την Ευρώπη σε µια µεγάλη εκστρατεία για ελεύθερη και καθολική πρόσβαση σε ένα εµβόλιο COVID-19.

Σύµφωνα µε το σύνθηµα Right2Cure (www.right2cure.eu), η πρωτοβουλία θα υποβάλει αναφορά στην πρόεδρο της Κοµισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απαιτώντας την εκπλήρωση της υπόσχεσης για καθολική πρόσβαση, καθιστώντας ένα µελλοντικό εµβόλιο COVID-19 ως δηµόσιο αγαθό. Η στρατηγική της ΕΕ για τα εµβόλια, που δηµοσιεύθηκε πριν από λίγες ηµέρες, δεν περιέχει καµία ισχυρή δέσµευση για αυτό.

Η πρωτοβουλία Right2Cure επισηµαίνει ότι τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας αποτελούν το κύριο εµπόδιο για την επίτευξη αυτού του στόχου, δεδοµένου ότι παρέχουν την αποκλειστικότητα στη φαρµακευτική αγορά για ζωτικής σηµασίας φάρµακα και της δίνουν τη δυνατότητα καθορισµού των τιµών, µε αποτέλεσµα να αποκοµίζουν τεράστια κέρδη από την πανδηµία.

Οι φαρµακευτικές εταιρείες είναι γνωστό ότι εκµεταλλεύονται διπλώµατα ευρεσιτεχνίας για να περιορίσουν την πρόσβαση σε αποτελεσµατικές θεραπείες και θεραπείες, εις βάρος αµέτρητων ζωών στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσµο.

Ένας από τους εµπνευστές της αναφοράς, ο Βέλγος ευρωβουλευτής και µέλος της GUE/NGL, Marc Botenga, υποστηρίζει ότι η υπαγωγή µιας οµάδας διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας υπό την αιγίδα του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ) θα ήταν η εναλλακτική λύση στο υπάρχον σύστηµα.

Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Για να ξεπεράσουµε µια πανδηµία όπως αυτή που αντιµετωπίζουµε, χρειαζόµαστε εµβόλια και θεραπείες που θα είναι παγκοσµίως προσβάσιµα. Αυτό δεν είναι µόνο ζήτηµα δικαιοσύνης, αλλά και ζήτηµα δηµόσιας υγείας. Το εµβόλιο κατά της πολιοµυελίτιδας µπήκε στην αγορά χωρίς δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και ως αποτέλεσµα η ασθένεια έχει πλέον εξαλειφθεί σε πολλές περιοχές του κόσµου. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας έχει δηµιουργήσει µια πλατφόρµα όπου όλες οι γνώσεις µπορούν να µοιραστούν. Η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι φάρµακα που έχουν αναπτυχθεί µε δηµόσια ερευνητικά κονδύλια περιλαµβάνονται σε αυτήν την οµάδα».

Σε περίπτωση που ένα εµβόλιο αναπτυχθεί χωρίς πόρους της ΕΕ, τα κράτη-µέλη µπορούν να σπάσουν τα πιθανά µονοπώλια µέσω της υποχρεωτικής αδειοδότησης. Η εκστρατεία καλεί την ΕΕ να προσαρµόσει τους κανόνες σχετικά µε την αποκλειστικότητα της αγοράς προκειµένου να διευκολυνθεί αυτό.

Η Τσέχα ευρωβουλευτής και µέλος της GUE/NGL, Kateřina Konečná, υπηρέτησε ως υπεύθυνη επικοινωνίας του Κοινοβουλίου µε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, κατά τη διάρκεια των επιδηµιών Έµπολα και Ζίκα. Στην παρέµβασή της αναφέρει: «Γνωρίζω από πρώτο χέρι πόση σηµασία έχει η γρήγορη αντίδραση σε περιπτώσεις πανδηµίας. ∆εν υπάρχει τίποτα πιο καταθλιπτικό από το να µην ξέρεις πώς να θεραπεύσεις µια ασθένεια, καθώς τίποτα δεν είναι πιο πολύτιµο από την ανθρώπινη ζωή. Φοβάµαι ότι όταν βρεθεί µια θεραπεία, όσοι δεν µπορούν να αντέξουν οικονοµικά µια θεραπεία ή ένα εµβόλιο θα αφεθούν µόνοι τους. Όταν µια έρευνα πληρώνεται απευθείας από τους Ευρωπαίους πολίτες ή τις κυβερνήσεις τους, δεν πρέπει να πληρώνουν ξανά για τη χρήση του φαρµάκου ή του εµβολίου», κατέληξε.

 

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy