Σε απώλεια μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας θα οδηγήσει η τεχνολογική μεταβολή που βρίσκεται σε εξέλιξη, η οποία θα προκαλέσει πρωτόγνωρες αλλαγές στην οικονομία και στην αγορά εργασίας, εκτίμησε ο πρόεδρος της ΔΕΟΚ Ιωσήφ Αναστασίου, σε ομιλία του σε Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση που διοργανώνεται στην Λεμεσό από τη ΔΕΟΚ και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για θέματα εργαζομένων ΕΖΑ στην Λεμεσό, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση.

Οι εργασίες της διάσκεψης ξεκίνησαν την Τετάρτη και ολοκληρώνονται σήμερα το μεσημέρι.

Όπως αναφέρεται, ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ είπε ότι στην Ευρώπη η τάση που προδιαγράφεται σε σχέση με τις αλλαγές στην αγορά εργασίας, διαφέρει ανάμεσα στις χώρες αλλά εκτίμησε ότι θα επηρεαστεί ποσοστό μεταξύ 40% και 60% της απασχόλησης. Στην Κύπρο το ποσοστό είναι 60%, όπως ανέφερε και πρόσθεσε ότι παρόλο που υπάρχει η αντίθετη εντύπωση, η Κύπρος θα επηρεαστεί σημαντικά λόγω της μεγάλης εξάρτησης από θέσεις που εύκολα μπορούν να αντικατασταθούν στον τομέα των υπηρεσιών.

Ο κ. Αναστασίου υπογράμμισε την ανάγκη όπως ληφθούν μέτρα ώστε οι τεχνολογικές αλλαγές να μην οδηγήσουν σε περαιτέρω όξυνση των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας μεταξύ χαμηλά και υψηλά αμειβόμενων εργαζομένων με τυπική και άτυπη μορφή εργασίας ή μεταξύ εργαζομένων υψηλών και χαμηλών προσόντων.

Στη συνέχεια πρότεινε μέτρα με τα οποία η Κύπρος πρέπει να προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις. Εισηγήθηκε, μεταξύ άλλων, συνεχή παρακολούθηση και προσαρμογή στις αλλαγές με έμφαση στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να προσαρμόζονται άμεσα στις ανάγκες των νέων τεχνολογικών, θεσμοθέτηση της δια βίου μάθησης η οποία θα πρέπει να γίνεται μέσα στις ίδιες τις επιχείρησης, μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν τεχνολογικές δεξιότητες, κατοχύρωση μέσω του πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων των συλλογικών συμβάσεων και έναρξη κοινωνικού διαλόγου ώστε έγκαιρα να διασφαλισθούν τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα όλων των εργαζομένων.