Πυξίδα/ Ορίζοντας

Η θέση του ΑΚΕΛ για το Υφυπουργείο Πολιτισμού

Ως ΑΚΕΛ έχουμε εκφράσει κατ’ επανάληψη την υποστήριξή μας στην ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού. Σε κάποιες περιπτώσεις επικρίναμε την κυβέρνηση για καθυστερήσεις αλλά και για παλινδρομήσεις στην υλοποίηση της δέσμευσης για Υφυπουργείο Πολιτισμού, το οποίον περιλαμβανόταν στο πρώτο προεκλογικό πρόγραμμα του Νίκου Αναστασιάδη. Υπενθυμίζω την απόφαση των κυβερνώντων τον Μάρτιο του 2019 για Υφυπουργείο Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, απόφαση η οποία ακυρώθηκε μετά από έντονες διαμαρτυρίες, συμπεριλαμβανομένου και του ΑΚΕΛ.


Από την πρώτη στιγμή της κυβερνητικής εξαγγελίας για ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού θέσαμε ορισμένες βασικές προϋποθέσεις:

  • Να γίνει ουσιαστικός διάλογος τόσο με τους Φορείς Πολιτισμού όσο και με τα επηρεαζόμενα Τμήματα τα οποία θα κληθούν να αλλάξουν στέγη. Δυστυχώς ο διάλογος αυτός δεν έγινε. Δεν έχουν ληφθεί καθόλου υπόψη βασικές θέσεις που τέθηκαν από τους άμεσα εμπλεκόμενους στην πολιτιστική δημιουργία.
  • Να κατατεθεί συγκεκριμένη δομή στην οποία θα περιλαμβάνονταν οι νέες διευθύνσεις και τα νέα τμήματα του Υφυπουργείου και η οποία θα λάμβανε υπόψη τις νέες ανάγκες. Παρόλο που στο παρελθόν έγιναν πολλές μελέτες για τη Δομή του Υφυπουργείου, εντούτοις η κυβέρνηση επέμενε μέχρι τέλους ότι αυτό θα γίνει μετά τη ψήφιση του Νομοσχεδίου, όπως έγινε και με άλλα Υφυπουργεία. Η κυβέρνηση ήθελε να αποφύγει το Οργανόγραμμα γιατί μεταξύ άλλων θα έπρεπε να δημιουργήσεις νέες θέσεις που ήταν αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία του Υφυπουργείου.
  • Στο πλαίσιο συστηματικής και ευρείας διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, να κατοχυρωθεί Θεσμικά η συμμετοχή των Φορέων Πολιτισμού στα αντίστοιχα Τμήματα που θα δημιουργηθούν με κατοχυρωμένο τον συμβουλευτικό τους ρόλο. Αυτή η θέση ήταν και προεκλογική δέσμευση του Νίκου Αναστασιάδη από την πρώτη θητεία. Δυστυχώς απέρριψαν την τροπολογία που ήταν η ίδια με αυτή του προεκλογικού προγράμματος του Νίκου Αναστασιάδη από το 2013.
  • Οι νέες αυξημένες ανάγκες, όπως έχουν διαφοροποιηθεί και με την πανδημία επιβάλλουν την σημαντική αύξηση των κονδυλίων για τον Πολιτισμό. Οι κυβερνώντες επέμεναν μέχρι τέλους για δημοσιονομικά ουδέτερο προϋπολογισμό του Υφυπουργείου.
  • Τμήμα Αρχαιοτήτων. Ως ΑΚΕΛ, εκφράσαμε από την αρχή για την μεταφορά του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο Υφυπουργείο Πολιτισμού για πολιτικούς, αλλά και τεχνικούς λόγους. Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών προβλέπεται από το Σύνταγμα της κυπριακής Δημοκρατίας και το Τμήμα Αρχαιοτήτων(1935) εντάχτηκε σε αυτό. Το Υπουργείο Παιδείας δεν προβλέπεται στο Σύνταγμα. Σύμφωνα με το Σύνταγμα οι Αρχαιότητες ανήκουν στο κεντρικό κράτος και δεν μοιράζονται ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Συνεπώς, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να δοθούν λανθασμένα μηνύματα, ενόψει μάλιστα και των συνομιλιών από την μεταφορά αυτή, δίνοντας μάλιστα άλλοθι και στο ψευδοκράτος να προχωρήσει ενδεχόμενα σε κινήσεις σε βάρος των αρχαιοτήτων στα κατεχόμενα.

Να σημειώσουμε ότι η πρώτη αναφορά στο Νομοσχέδιο για τις αρχαιότητες ήταν επιεικώς απαράδεκτη αφού αναφερόταν μόνο στην ελληνιστική περίοδο και την περίοδο του Βυζαντίου! Ολόκληρες χιλιάδες χρόνια ιστορίας (παλαιολιθική-Χοιροκοιτία, νεολιθική, μουσουλμανική περίοδος) ήταν εκτός του Προοιμίου του Νομοσχεδίου.

Αναφορικά με τα τεχνικά προβλήματα: Οι τεχνικές εργασίες αποτελούν σημαντικό μέρος της δουλειάς του Τμήματος Μεταφορών. Οι ανασκαφές γίνονται από αρχαιολόγους, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανικούς και άλλων ειδικοτήτων. Αυτές οι υπηρεσίες βρίσκονται στο Τμήμα Δημοσίων Έργων και το Τμήμα ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας. Και τα δύο Τμήματα υπάγονται στο Υπουργείο Μεταφορών. Εύκολα αντιλαμβάνεται κάποιος ότι οι όποιες διευθετήσεις γίνονται μέσα στο ίδιο Υπουργείο. Με δεδομένο ότι δεν προβλέπονται νέες θέσεις στο υπό ίδρυση Υπουργείο, θα δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα στην εξεύρεση και την αξιοποίηση εργατικού προσωπικού για τις ανασκαφές και τις άλλες τεχνικές εργασίες.


Σημειώνω ότι τη θέση μας αυτή υιοθετεί εκτός από το σύνολο του Τμήματος Αρχαιοτήτων, ο Σύλλογος Αρχαιολόγων και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

  • Ο ΘΟΚ έχει συσσωρεύσει μεγάλη πείρα γύρω από την τέχνη του θεάτρου και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υποβαθμιστεί ως ένα άλλο θέατρο που απλώς θα κάνει παραστάσεις. Επιμένουμε στη συνέχιση της λειτουργίας του ΘΟΚ ως ημικρατικού Οργανισμού ο οποίος δεν θα εγκαταλείψει τον εκπαιδευτικό, επιμορφωτικό, αναπτυξιακό του ρόλο. Και εδώ απέρριψαν τροπολογία μας .
  • Το Υφυπουργείο Πολιτισμού να απευθύνεται σε όλες τις κοινότητες και τις θρησκευτικές ομάδες της Κύπρου και να αναπτύσσει διαρκώς τις πολιτιστικές του σχέσεις με αντίστοιχα Υπουργεία και Υφυπουργεία αλλά και πολιτιστικούς φορείς άλλων χωρών
  • Είπαν ότι θα ενοποιούσαν όλες τις Υπηρεσίες Πολιτισμού που ήταν διάσπαρτες, όμως άφησαν έξω το Τμήμα Διατηρητέων του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα διατηρητέα δεν είναι πολιτισμός; Όπως και το Ίδρυμα Συμφωνικής Ορχήστρας και απέρριψαν τροπολογία για να εποπτεύεται η Συμφωνική Ορχήστρα από το Υφυπουργείο όπως γίνεται και με άλλα πολιτιστικά ιδρύματα.

    Ως κατακλείδα:

Οι πιο πάνω θέσεις του ΑΚΕΛ στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν και θέσεις των πλείστων φορέων πολιτισμού και Επηρεαζόμενων Τμημάτων. Θέσεις που κατατέθηκαν πάρα πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο και στις συναντήσεις που είχαμε τόσον με τον Υπουργό Παιδείας όσον και με Φορείς Πολιτισμού. Ο αρμόδιος Υπουργός αγνόησε σε πολύ μεγάλο βαθμό της θέσεις αυτές αφήνοντας στο ΑΚΕΛ μόνη επιλογή την Αποχή.


Η Αποχή δεν ήταν παρεμπόδιση ίδρυσης του Υφυπουργείου. Ήταν ξεκάθαρο μήνυμα ότι  δεν μπορούν να αγνοούνται οι πάντες που είναι ενεργά εμπλεκόμενοι στα πολιτιστικά πράγματα. Αλλά είναι και ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι θα παρακολουθούμε συνεχώς την υλοποίηση του μέχρι να φτάσει στα επίπεδα που οι δημιουργοί και η κοινωνία θέλουν.

Κώστας Κώστα, Επικεφαλής του Πολιτιστικού Γραφείου του ΑΚΕΛ

 

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.