Η τραγική μνήμη του πολέμου στον Τύμβο Μακεδονίτισσας (εικόνες)

Áðü ôçí åðéìíçìüóõíç äÝçóç õðÝñ ôùí ðåóüíôùí áîéùìáôéêþí êáé ïðëéôþí êáôÜ ôçí ôïõñêéêÞ åéóâïëÞ ôïõ 1974 ðïõ ôåëÝóôçêå ôï ðñùß óôï óôñáôéùôéêü êïéìçôÞñéï óôïí Ôýìâï Ìáêåäïíßôéóóáò, Ëåõêùóßá 20 Éïõëßïõ 2021. Óôçí ôåëåôÞ ðáñÝóôçóáí ï Ðñüåäñïò ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò, Íßêïò ÁíáóôáóéÜäçò êáèþò êáé åêðñüóùðïé êïììÜôùí, ç çãåóßá ôçò ÅèíéêÞò ÖñïõñÜò êáé ôçò Áóôõíïìßáò, åêðñüóùðïé óõíäÝóìùí ðïëåìéóôþí êáôÜ ôçí ôïõñêéêÞ åéóâïëÞ êáé óõããåíåßò ðåóüíôùí. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ
  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


Σχεδόν μισό αιώνα μετά την τουρκική εισβολή η πολιτεία συγκεντρώθηκε και σήμερα στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας για να αποτίσει φόρο τιμής στους πεσόντες .

Eisvoli Timvos 10 Scaled

Το πρωί τελέστηκε τρισάγιο και επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες κατά την τουρκική εισβολή , προσκλητήριο και κατάθεση στεφάνων, παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας και άλλων αξιωματούχων και πολιτών. Στεφάνι μεταξύ άλλων κατέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος εκπροσωπεί την ελληνική Kυβέρνηση στις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής. Ο κ. Παναγιωτόπουλος έστειλε μηνύματα «στήριξης και συμπαράταξης της Ελλάδας έναντι οποιασδήποτε απειλής για την προάσπιση των εθνικών μας δικαίων».

Eisvoli Timvos 9 Scaled

Παρόντες και ο ΥΠΑΜ Χαράλαμπος Πετρίδης, ο Αρχηγός ΓΕΕΦ Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

Eisvoli Timvos 8 Scaled

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε ανάρτησή του στο twitter αναφέρει ότι η εισβολή από την Τουρκία στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974, συνεχίζει να αποτελεί πρόκληση κατά των θεμελιωδών αξιών και της παγκόσμιας κοινότητας.
«Προσηλωμένοι στο Διεθνές Δίκαιο, συνεχίζουμε τον αγώνα», αναφέρει ο Πρόεδρος.

Ενίσχυση διμερούς συνεργασίας λέει ο ΥΠΕΘΑ, ευγνωμοσύνη για στήριξη Αθήνας από ΥΠΑΜ

Μετά το πέρας της δέησης και της κατάθεσης στεφάνων οι Υπουργοί Άμυνας Κύπρου και Ελλάδας προέβησαν σε σύντομες δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Ο ΥΠΑΜ Χαράλαμπος Πετρίδης είπε ότι σήμερα αποτίουμε φόρο τιμής στους ήρωές μας που έπεσαν μαχόμενοι για την ελευθερία της Κύπρου και σε εκείνους που χάθηκαν και η τύχη τους παραμένει αδιευκρίνιστη.

Eisvoli Timvos 6 Scaled

Αντιλαμβανόμενοι, τόνισε, το βαρύ χρέος που μας έχουν παραδώσει, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση με τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της πατρίδας μας.

«Η Κύπρος σήμερα αντιμετωπίζει ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις αφού η Τουρκία προβάλλει νέες απαράδεκτες απαιτήσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και την κατεχόμενη Αμμόχωστο. Οι συνθήκες επιβάλλουν ενότητα και ομοψυχία για να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα», ανέφερε ο κ. Πετρίδης.

Eisvoli Timvos 7 Scaled

Συνέχισε λέγοντας ότι η εδώ παρουσία της ελληνικής Kυβέρνησης στα πρόσωπα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας αποδεικνύει έμπρακτα τη διαχρονική στήριξη της Ελλάδος προς την Κύπρο «και θα ήθελα να τους εκφράσω την ευγνωμοσύνη του κυπριακού ελληνισμού».

«Τιμή και δόξα στους ήρωες του 1974 και σε όλους τους ήρωες των αγώνων για ελευθερία δημοκρατία και δικαιοσύνη» ανέφερε.

Ο ΥΠΕΘΑ Νικόλας Παναγιωτόπουλος είπε ότι βρίσκεται στην Κύπρο για να αποτίσει με βαθύτατο σεβασμό και εθνική συγκίνηση φόρο τιμής στους ήρωες, οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για την υπεράσπιση της Κύπρου κατά την εισβολή.

Eisvoli Timvos 5 Scaled

Τόνισε την παρουσία του επικεφαλής της ηγεσίας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων λέγοντας ότι αυτή η παρουσία και των δύο στο νησί είναι εξόχως συμβολική και καταδεικνύει ότι είμαστε δίπλα στην Κύπρο.

Η Ελλάδα, είπε, υποκλίνεται στη μνήμη όλων των τέκνων του ελληνισμού που με γενναιότητα, ηρωισμό και αυτοθυσία αγωνίστηκαν για το ύψιστο ιδανικό της ελευθερίας και σήμερα τιμούμε τους νεκρούς, τους τραυματίες τους αγνοούμενους και τους μαχητές που αντιστάθηκαν με αυταπάρνηση ενάντια στον εισβολέα και αντιμετώπισαν την ωμότητα και τις θηριωδίες του Αττίλα για να παραμείνει η Κύπρος ελεύθερη.

Eisvoli Timvos 4 Scaled

«Η Ελλάδα βρίσκονταν, βρίσκεται και θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της Κύπρου στο δίκαιο αγώνα της για τερματισμό της παράνομης τουρκικής κατοχής, αλλά και των συνεπειών της του ξεριζωμού δηλαδή χιλιάδων από τις αρχέγονες εστίες τους και τον σφετερισμό περιουσιών των Ελλήνων της Κύπρου. Κοινός στόχος μας είναι η εξεύρεση δίκαιης, βιώσιμης και αποδεκτής λύσης του Κυπριακού, χωρίς παρεκκλίσεις από διεθνείς και ευρωπαϊκές αρχές και αξίες με πλήρη κυριαρχία, ανεξαρτησία και πλήρη εδαφική ακεραιότητα», ανέφερε ο Έλληνας Υπουργός.

Συνέχισε λέγοντας ότι η Ελλάδα τηρεί αταλάντευτη στάση και έχει οικοδομήσει εθνική στρατηγική άμυνας και ασφάλειας με προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα και το διεθνές δίκαιο, στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και της απρόσκοπτης άσκησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της.

Eisvoli Timvos 2 Scaled

«Ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι θα εμβαθύνουμε περαιτέρω την διμερή αμυντική συνεργασία μας με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της αδελφικής και στρατηγικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, επίσης στοχεύουμε στην ανάπτυξη ευρύτερων πολυμερών περιφερειακών συνεργασιών, βαδίζοντας μαζί ως κατεξοχήν παράγοντες ασφάλειας, σταθερότητας και περιφερειακής συνεργασίας και να τονίσω ότι προς τούτους τους εθνικούς σκοπούς η συνεργασία μας με τον ομόλογό μου φίλο Υπουργό είναι εξαιρετική», ανέφερε.

Eisvoli Timvos 1 Scaled
Áðü ôçí åðéìíçìüóõíç äýçóç õðýñ ôùí ðåóüíôùí áîéùìáôéêþí êáé ïðëéôþí êáôü ôçí ôïõñêéêþ åéóâïëþ ôïõ 1974 ðïõ ôåëýóôçêå ôï ðñùß óôï óôñáôéùôéêü êïéìçôþñéï óôïí ôýìâï ìáêåäïíßôéóóáò, ëåõêùóßá 20 éïõëßïõ 2021. Óôçí ôåëåôþ ðáñýóôçóáí ï ðñüåäñïò ôçò êõðñéáêþò äçìïêñáôßáò, íßêïò áíáóôáóéüäçò êáèþò êáé åêðñüóùðïé êïììüôùí, ç çãåóßá ôçò åèíéêþò öñïõñüò êáé ôçò áóôõíïìßáò, åêðñüóùðïé óõíäýóìùí ðïëåìéóôþí êáôü ôçí ôïõñêéêþ åéóâïëþ êáé óõããåíåßò ðåóüíôùí. Êõðå/êáôéá ×ñéóôïäïõëïõ

Καταλήγοντας εξέφρασε την περηφάνια όλων για την παρουσία της ΕΛΔΥΚ στη μεγαλόνησο η οποία, είπε, καταδεικνύει με τον πλέον εμβληματικό τρόπο τη συμπαράταξή μας έναντι οποιασδήποτε απειλής για την προάσπιση των εθνικών μας δικαίων.

ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.