Η Βουλή με ομόφωνο ψήφισμα καταδικάζει τις τουρκικές ενέργειες στην Αμμόχωστο

Η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων με ομόφωνο ψήφισμα της καταδικάζει τις επαπειλούμενες τουρκικές ενέργειες στην Αμμόχωστο και για αλλαγή του καθεστώτος στην περίκλειστη πόλη και καλεί τη διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα τον ΟΗΕ να εντείνουν τις προσπάθειες τους προς την κατεύθυνση της Τουρκίας για το θέμα της Αμμοχώστου.

Καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ να ασκήσει πίεση στη Τουρκία για εφαρμογή των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και ειδικότερα αυτό του 550 /1984 το οποίο στη παράγραφο 5 ζητεί να μεταφερθεί η διοίκηση αυτής της περιοχής στην Ευθύνη των Ηνωμένων Εθνών και  την Τουρκία να αναλάβει άμεσες ενέργειες για να βοηθήσει το πρόγραμμα της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων στην περιοχή της Αμμοχώστου.

Η Βουλή υπενθυμίζει στην Τουρκία ότι η επίλυση του ζητήματος της Αμμοχώστου προδιαγράφεται ξεκάθαρα μέσα από αποφάσεις της διεθνούς κοινότητας και η εκμετάλλευσή του με οποιοδήποτε τρόπο είναι απαράδεκτη, παράνομη και καταδικαστέα και απευθύνει έκκληση για ανάληψη ενεργότερου ρόλου από την ΕΕ προς την επίτευξη αυτού του στόχου.

Καλεί επίσης τα κράτη μέλη της να ασκήσουν πιέσεις στην Τουρκία, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του Ψηφίσματος του ΕΚ της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για την Τουρκία (2018/2150(INI)) που αφορούν στην απόσυρση των στρατευμάτων της Τουρκίας από την Κύπρο και τη μεταβίβαση της περίκλειστης περιοχή της Αμμόχωστου στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με την απόφαση 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Καλεί επίσης την ΕΕ να προχωρήσει σε κυρώσεις προς την Τουρκία σε περίπτωση που αυτή προχωρήσει στους σχεδιασμούς στην Αμμόχωστο.

Η Ολομέλεια της Βουλής, επίσης καλεί την Τουρκία να αναλάβει άμεσες ενέργειες για να βοηθήσει το πρόγραμμα της ΔΕΑ στο χώρο της Αμμοχώστου.

Στο ψήφισμα αναφέρεται ότι το Κοινοβούλιο προχωρά στην έγκριση του ψηφίσματος, παρακολουθώντας το τελευταίο διάστημα με ιδιαίτερη ανησυχία δηλώσεις από τουρκικής πλευράς για εποικισμό της Αμμοχώστου και θεωρώντας σαφές ότι η Τουρκία αγνοεί πλήρως τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) και δίδοντας συνέχεια στα ομόφωνα ψηφίσματα της 7ης Ιουνίου 1984, 6ης Μαΐου 2010 και 3 Μαΐου 2012 για το θέμα της Αμμοχώστου, καθώς και στα σχετικά κατά καιρούς διαβήματα των εκάστοτε Προέδρων του Σώματος προς τους ανά τον κόσμο ομολόγους τους και στους επικεφαλής των θεσμικών οργάνων της ΕΕ,

Υπενθυμίζει σε αυτό τη Συμφωνία Υψηλού Επιπέδου της 19ης Μαΐου 1979, στην οποία δίνεται προτεραιότητα στην επίτευξη συμφωνίας για επανεγκατάσταση στα Βαρώσια υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και στην εφαρμογή της συμφωνίας ανεξάρτητα από την έκβαση των συζητήσεων για άλλες πτυχές του προβλήματος, και τα σχετικά ψηφίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ, ειδικότερα το ψήφισμα 550/1984, που θεωρεί τις απόπειρες εποικισμού οποιουδήποτε τμήματος των Βαρωσίων από άτομα άλλα από τους κατοίκους τους απαράδεκτες και ζητά τη μεταβίβαση της περιοχής αυτής στην διοίκηση των ΗΕ, καθώς και το ψήφισμα 789/1992, που προτρέπει όπως, ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, η πόλη των Βαρωσίων περιληφθεί στη περιοχή που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ΟΗΕ,

Υπογραμμίζει τη δήλωση που εξέδωσε το ΣΑ του ΟΗΕ στις 9 Οκτωβρίου 2019 με την οποία υπενθυμίζεται η σημασία του καθεστώτος των Βαρωσίων και προηγούμενων σχετικών ψηφισμάτων, επαναλαμβάνοντας ταυτόχρονα ότι δεν πρέπει να γίνουν ενέργειες σε σχέση με τα Βαρώσια που δεν είναι σύμφωνες με αυτά, επισημαίνοντας τη θέση του ΟΗΕ, ότι η τουρκική κυβέρνηση έχει την ευθύνη για το στάτους κβο στα Βαρώσια,

Η Βουλή εκφράζει εκτίμηση για το συνεχές ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα της Αμμοχώστου, ειδικότερα για την αναφορά στο ψήφισμά του της 26ης  Μαρτίου 2012 επί της έκθεσης προόδου για τη Τουρκία του 2011, με την οποία καλείται η Τουρκία να μεταφέρει τον έλεγχο της Αμμοχώστου στα ΗΕ, σύμφωνα με το Ψήφισμα 550/1984, τη γραπτή δήλωσή του της 2ας Φεβρουαρίου 2012, όπως και τα προηγούμενα και μετέπειτα σχετικά ψηφίσματα και συστάσεις του Σώματος,

Δηλώνει στήριξη στην πρόταση της κυπριακής Κυβέρνησης για απόδοση της πόλης της Αμμοχώστου στα ΗΕ, επιστροφή σε αυτή των νόμιμων κατοίκων της και παράλληλο άνοιγμα του λιμανιού της Αμμοχώστου, υπό την εποπτεία της ΕΕ, για διεξαγωγή εμπορίου από όλους τους νόμιμους κατοίκους της πόλης, χωρίς να παραβιάζονται η κυριαρχία της ΚΔ και οι νόμοι της ΕΕ, σημειώνοντας την πρόταση για αναστήλωση και συντήρηση των ενετικών τειχών και των μνημείων της Αμμοχώστου, καθώς και την πρόταση για ανοικοδόμηση της εκτός των τειχών πόλης με βάση νέο οικολογικό σχεδιασμό,

Σημειώνει επίσης τη συνεχή διεθνή κινητοποίηση του Δήμου Αμμοχώστου και των οργανωμένων συνόλων των νόμιμων κατοίκων της πόλης και τη συλλογή, στο πλαίσιο αυτό, 30000 χιλιάδων υπογραφών Αμμοχωστιανών από το Δήμο Αμμοχώστου για επανεγκατάσταση στη πόλη των νόμιμων κατοίκων της και εκφράζει απογοήτευση για τη μη τελεσφόρηση των συνεχών προσπαθειών της Κυπριακής Δημοκρατίας για το θέμα της Αμμοχώστου ένεκα της επίμονης άρνησης της Τουρκίας να σεβαστεί τις σχετικές αποφάσεις των διεθνών και ευρωπαϊκών  οργανισμών,

Τονίζει ακόμα ότι οι τουρκικές μεθοδεύσεις καθιστούν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη ενεργούς και δυναμικής επαναπροώθησης των ψηφισμάτων 550 και 789 διεθνώς, με ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι η δημιουργία νέων παράνομων τετελεσμένων επηρεάζει αρνητικά τις προδιαγραφές της επιδιωκόμενης λύσης δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως αυτή περιγράφεται στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, από την οποία θα ωφεληθούν και οι δύο κοινότητες.

Περαιτέρω η Βουλή επαναβεβαιώνει τα προηγούμενα ψηφίσματά της για το θέμα της Αμμοχώστου, τονίζοντας ότι οποιεσδήποτε τυχόν επιδιώξεις και μονομερείς ενέργειες της τουρκικής πλευράς με στόχο τον παράνομο εποικισμό της πόλης της Αμμοχώστου βρίσκονται εκτός του πλαισίου των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για την Κύπρο γενικά και ειδικότερα για το θέμα της Αμμοχώστου, συνιστούν κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και ως εκ τούτου δεν γίνονται αποδεκτές από τη ΚΔ.

Αφού καταδικάζει την οποιαδήποτε αλλαγή του καθεστώτος της περίκλειστης πόλης που επιχειρείται από τη Τουρκία με αποτέλεσμα να  καταπατούνται τα νόμιμα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, απαιτεί από την Τουρκία να σεβαστεί τη Συμφωνία Υψηλού Επιπέδου 1979 και να προχωρήσει σε εφαρμογή των ψηφισμάτων του ΣΑ ΟΗΕ για  επιστροφή της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου στου νόμιμους κατοίκους της, ειδικότερα των ψηφισμάτων 550/1984 και 789/1992, ως βήμα καλής θέλησης και διάθεσης να συμβάλει στις προσπάθειες για επίλυση του κυπριακού προβλήματος.

Στη συζήτηση που προηγήθηκε της ψηφοφορίας ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης είπε πως η Αμμοχώστος είναι σύμβολο επιστροφής, προσθέτοντας ότι η Βουλή υποκλίνεται και τιμά όσους αγωνίζονται για επιστροφή και αυτούς που αδικαίωτοι άφησαν την ψυχή τους στην προσφυγιά προσμένοντας. Τόνισε επίσης τη μεγάλη σημασία της πρόσφατης δήλωσης του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαϊδης είπε πως το ψήφισμα στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα. Πρόσθεσε πως είναι σημαντικό να καθορίζουμε το επιδιωκόμενο στόχο λύσης  και ανέφερε πως το κείμενο του ψηφίσματος επιτρέπει να ψηφιστεί ομόφωνα, διατηρώντας ο καθένας τις θέσεις του.

Η Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι τα ψηφίσματα του ΣΑ έχουν βαρύτητα, όσο και αν χρονολογούνται και αποτελούν ασπίδα για τον κυπριακό λαό. Είμαστε όλοι Αμμοχωστιανοί, συνέχισε προσθέτοντας πως θα έπρεπε όλοι να ζητούμε εφαρμογή των ψηφισμάτων ανεξάρτητα με τη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Οι ενέργειες στην Αμμόχωστο αποδεικνύουν την κακοπιστία της Τουρκίας σε αντίθεση με όσους εκτιμούν διαφορετικά, συμπλήρωσε.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος, παρατήρησε ότι αυτά τα ζητήματα πρέπει να είναι αυτά που μας ενώνουν. Έκανε λόγο για προσπάθεια εισαγωγής διαφοροποιητικών στοιχείων, διερωτήθηκε γιατί ζητούμε επαναβεβαίωση των ψηφισμάτων και όχι εφαρμογή των ψηφισμάτων και γιατί έχουμε εντάξει την επιστροφή της Αμμοχώστου την 1η ημέρα της επίλυσης του Κυπριακού

Ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών Γιώργος Λιλλήκας δηλώνοντας ότι ενώνει φωνή και καταδικάζει τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας, ζήτησε να περιληφθεί στο ψήφισμα απαίτηση για επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία από την ΕΕ.

Ο Βουλευτής της Αλληλεγγύης Μιχάλης Γιωργάλλας παρατήρησε ότι αργήσαμε για την Αμμόχωστο προσθέτοντας ότι έπρεπε να γίνουν πολλά από τον Ιούλιο το 1974. Η Αμμόχωστος μπήκε στο κάδρο από τους Τούρκους που προσπαθούν να αναθεωρήσουν το καθεστώς, συνέχισε προσθέτοντας πως το ίδιο επιχειρούν με τη Συνθήκη της Λωζάνης, στα Βαλκάνια και με εμάς.  Δεν έχουμε κατανοήσει την πηγή στόχευσης για αυτό και δεν βρήκαμε αντίμετρα, συμπλήρωσε.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Γιώργος Περδίκης, αφού ανέφερε ότι καθυστερήσαμε πολύ να εκφράσουμε την καταδίκη μας, είπε πως το Κίνημα Οικολόγων καταδικάζει την πολιτική για εποικισμό. Εξέφρασε την άποψη ότι μέχρι τώρα η καταδίκη των τουρκικών ενεργειών υπήρξε χλιαρή και υπάρχει ευθύνη για την ολιγωρία για την στάση που τήρησαν κάποιοι φορείς. Δεν θα ακολουθήσουμε αυτούς που προσπαθούν να περάσουν μικροπολιτικά παιγνίδια, είπε τέλος.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.