Η Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών απαντά στην Ελεγκτική Υπηρεσία

Η Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών συμφωνεί με τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ότι χρήζει βελτίωσης στην καταγραφή των εσωτερικών διαδικασιών, στη λεπτομερή καταγραφή των φύλλων εργασίας και αναβάθμιση της διαμόρφωσης του ετήσιου προγράμματος ελέγχου, αλλά σημειώνει ότι το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει σε κανένα βαθμό το επίπεδο της άμεσης και προληπτικής  εποπτείας που ασκεί η Υπηρεσία.

Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών αναφορικά με την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας
αναφέρει ότι η Υπηρεσία ασκεί προληπτική και αποτελεσματική εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με βάση όλες τις εξουσίες που παρέχονται στον Έφορο Ασφαλίσεων από το Νόμο, με στόχο την προστασία των ασφαλισμένων.

Για το σκοπό αυτό, προσθέτει, η εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων είναι συνεχής και περιλαμβάνει τη σφαιρική επεξεργασία και ανάλυση των πληροφοριών που υποβάλλονται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Σημειώνει ότι οι πληροφορίες που λαμβάνονται αφορούν τόσο ιστορικά στοιχεία όσο και στοιχεία για τη σημερινή αλλά και προβλεπόμενη κατάσταση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και περιέχουν δεδομένα είτε από εσωτερικές πηγές των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, είτε από εξωτερικές πηγές όπως εξωτερικούς εμπειρογνώμονες δηλαδή τους ελεγκτές και αναλογιστές.

“Ανάλογα με το είδος των πληροφοριών (ποσοτικές ή ποιοτικές) που υποβάλλονται μέσα στο έτος, προγραμματίζεται ο έλεγχος που διεξάγεται συνήθως σε μικρές ομάδες έμπειρων λειτουργών ελέγχου, με συγκεκριμένη εξειδίκευση και προσόντα, μέσα στα προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα που αποφασίζονται στον προγραμματισμό ελέγχου. Οι δε έλεγχοι που διεξάγονται δεν αφορούν μόνο τα σημερινά δεδομένα της εταιρείας αλλά και μια μακροπρόθεσμη προληπτική αντιμετώπιση των κινδύνων που έχει να αντιμετωπίσει στο μέλλον η εταιρεία και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της”, συμπληρώνει.

Η Υπηρεσία, πέραν των προγραμματισμένων ελέγχων είναι σε συνεχή επαφή με τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και όπου κρίνει αναγκαίο ζητά και λαμβάνει επιπρόσθετες πληροφορίες, αναφέρει.

“Παρόλα τα λειτουργικά προβλήματα της Υπηρεσίας λόγω της υποστελέχωσης της, η άσκηση της προληπτικής εποπτείας γίνεται απρόσκοπτα, αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τις εμπειρίες και τις γνώσεις του προσωπικού της”.

Σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων “που αποτελεί ένα χρήσιμο και ενισχυτικό εργαλείο της άσκησης προληπτικής εποπτείας, από το 2020, όπως σωστά επισήμανε η ΕΥ έχει αναβληθεί η διεξαγωγή τους λόγω της πανδημίας. Εντούτοις, μέσα στο έτος 2021, ανταποκρινόμενη στη νέα πραγματικότητα και χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα, η Υπηρεσία μας ξεκίνησε τη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων σε ότι αφορά το σύστημα διακυβέρνησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων”.

“Η Υπηρεσία μας συμφωνεί με τα ευρήματα της ΕΥ ότι χρήζει βελτίωσης στην καταγραφή των εσωτερικών διαδικασιών, στη λεπτομερή καταγραφή των φύλλων εργασίας και αναβάθμιση της διαμόρφωσης του ετήσιου προγράμματος ελέγχου. Το γεγονός αυτό όμως δεν επηρεάζει σε κανένα βαθμό το επίπεδο της άμεσης και προληπτικής  εποπτείας που ασκεί η Υπηρεσία.
Όπως ήδη έχει αναφερθεί στην ΕΥ, τα πιο πάνω θα δρομολογηθούν σταδιακά βάση προτεραιότητας, αφού η βελτίωση είναι άμεσα συνυφασμένη με την επίλυση του προβλήματος της υποστελέχωσης της Υπηρεσίας μας” καταλήγει η ανακοίνωση.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.