Η Υπηρεσία Μέριμνας διευκρινίζει για τον επανέλεγχο των ενοικίωνΣε επαναξιολόγηση ή σε επανέλεγχο των κοινωνικοοικονομικών δεδομένων και αναπροσαρμογή του επιδόματος ενοικίου, με τη λήξη του ενοικιαστηρίου εγγράφου ή ένα χρόνο από τη σύναψη του, στην περίπτωση που το συμβόλαιο συνήφθηκε για περισσότερα από ένα έτη, προβαίνει η Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων (ΥΜΑΠΕ).

Σε ανακοίνωση της Υπηρεσίας προς απάντηση σε δημοσίευμα της εφημερίδας “Φιλελεύθερος” σήμερα με τίτλο «Εξευτελίζει πρόσφυγα η Μέριμνα για €168», αναφέρεται επίσης ότι επανέλεγχος μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου λόγω διαφοροποίησης της σύνθεσης της οικογένειας, των οικογενειακών εισοδημάτων, αλλαγή ενοικιαζόμενης κατοικίας/διαμερίσματος κλπ.

Ανεξάρτητα με τα προαναφερόμενα, συνεχίζει η ανακοίνωση της Υπηρεσίας, δεδομένου ότι η κάθε αίτηση είναι διαφορετική, η ΥΜΑΠΕ δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει αναγκαίο για την εξέταση της αίτησης.