∆ιαγωνίζονται ποιος θα κόψει περισσότερους

Οι αρµόδιες υπηρεσίες κόβουν µε µεγάλη ευκολία το ΕΕΕ από δικαιούχους, αλλά όταν πρέπει να εγκρίνουν αιτήσεις ή/και να εξετάσουν ενστάσεις χρειάζονται µέχρι και οκτώ µήνες. Ενδεικτική είναι η καταγγελία του προέδρου της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών στην τελευταία συνεδρία της Επιτροπής Εργασίας, ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες έκοψαν λανθασµένα το επίδοµα από δικαιούχους οι οποίοι αναγκάστηκαν να καταφύγουν στην επαιτεία.

Επίσης εξίσου σοβαρή είναι η καταγγελία του προέδρου της Επιτροπής Εργασίας και βουλευτή του ΑΚΕΛ, Αντρέα Φακοντή, ότι συγκεκριµένα στελέχη των αρµόδιων υπηρεσιών «κάνουν διαγωνισµό ποιος θα απορρίψει τους περισσότερους». Και φυσικά όσο αυτοί διαγωνίζονται µεταξύ τους, οι δικαιούχοι παραµένουν χωρίς κρατική βοήθεια και πιθανώς χωρίς χρήµατα για τις καθηµερινές τους ανάγκες. Η αλλαγή της νοµοθεσίας, η οποία προωθείται από την Επιτροπή Εργασίας, ώστε να απαιτείται ενηµέρωση του λήπτη πριν την αποκοπή του επιδόµατος, θα αµβλύνει το πρόβληµα. Απαιτείται όµως και µεγαλύτερη ευαισθησία από το κράτος.

ΚΑΖ