Ξεκίνησε χθες η συζήτηση στη Βουλή των προτάσεων νόµου του ΑΚΕΛ, µε στόχο τον εκσυγχρονισµό και την επανάκτηση της εµπιστοσύνης των πολιτών για τους θεσµούς του Γενικού Εισαγγελέα, του Γενικού Ελεγκτή και των βοηθών τους. Στις προτάσεις νόµου προβλέπεται η άρση της θητείας τους µέχρι την αφυπηρέτησή τους, µεταβάλλοντας τη χρονική περίοδο στα έξι χρόνια, µε δυνατότητα ανανέωσης της θητείας για άλλα έξι. Επίσης αποκλείει το διορισµό στα εν λόγω αξιώµατα, σε πρόσωπο που υπηρέτησε στο αξίωµα του υπουργού κατά τη διάρκεια της θητείας της κυβέρνησης η οποία θα προβεί στο διορισµό του ή αν κατά το χρόνο του διορισµού του κατέχει την ιδιότητα του βουλευτή. Επιπλέον αποκλείεται ο διορισµός προσώπου που κατέχει θέση στην ανώτατη οργανωτική δοµή πολιτικού κόµµατος, ώστε να µην επηρεάζεται άµεσα η διαµόρφωση πολιτικών ή να µην εµπλέκεται άµεσα στην άσκηση πολιτικής εξουσίας.

Επικεντρωµένος στα θέµατα που αφορούν τη θέση του Γενικού Ελεγκτή, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ανέφερε ότι και οι δύο προτάσεις νόµου έχουν στοιχεία που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Επικαλέστηκε έγγραφο του ΟΑΣΕ που αφορά βέλτιστες πρακτικές για ανώτατα ελεγκτικά ιδρύµατα θέτοντας ως βασικό στοιχείο την ύπαρξη ανοιχτής και διάφανης διαδικασίας. Σχετικά µε την πολιτική ουδετερότητα του Γενικού Ελεγκτή, το σηµείωσε ως πολύ σηµαντικό στοιχείο αναφέροντας πως η πρόνοια που περιλήφθηκε στη πρόταση νόµου του ΑΚΕΛ έχει πολλά καλά στοιχεία. Συγκεκριµένα χαρακτήρισε εύλογο κριτήριο το µην είναι στην ανώτατη πολιτική δοµή ενός κόµµατος. Αναφορικά µε τη διάρκεια της θητείας εξέφρασε την άποψη ότι δεν πρέπει να έχει µικρή χρονική διάρκεια ούτε να είναι ανανεώσιµη, αλλά να είναι «µακρά και µη ανανεώσιµη». Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος ∆αµιανού, σηµείωσε ότι το κόµµα είναι έτοιµο να ακούσει και να συζητήσει προτάσεις που θα βρίσκονται εντός της φιλοσοφίας των προτάσεων, καθώς υπάρχει αναγκαιότητα να υπάρξουν συγκλίσεις, αφού πρόκειται για τροποποίηση του Συντάγµατος που χρειάζεται ειδική πλειοψηφία για να εγκριθεί. Εξέφρασε την ανάγκη για εκσυγχρονισµό των θεσµών και αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσµούς. Όπως σηµείωσε, µε τις προτάσεις νόµου διασφαλίζεται η εναλλαγή και η ανανέωση προσώπων, εκφράζοντας την ανάγκη εκσυγχρονισµού του Συντάγµατος προκειµένου να προσαρµόζεται στις ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας και πολιτείας. Επιπρόσθετα ανέφερε ότι στόχος είναι να αποκλειστούν «ενδεχόµενα φαινόµενα διαπλοκής όπου ένα πρόσωπο που υπηρετεί µια κυβέρνηση, την επόµενη ηµέρα από υπουργός να βρίσκεται στη θέση του Ελεγκτή». Είπε, τέλος, ότι «θέλοντας να δώσουµε και το στοιχείο της πολιτικής αµεροληψίας […] δεν δύναται να πληρωθούν αυτές οι θέσεις από πρόσωπα που κατά τον χρόνο του εν λόγω διορισµού έχουν την ιδιότητα του βουλευτή».

Από την πλευρά του ∆ΗΣΥ ο βουλευτής ∆ηµήτρης ∆ηµητρίου είπε ότι «εµείς δεν είµαστε αντίθετοι στον χρονικό περιορισµό» της θητείας των δύο αξιωµατούχων αυτών. Σηµείωσε, ωστόσο, µπαίνουν περιορισµοί στις εξουσίες του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι γίνεται κατάφωρη παραβίαση της διάκρισης των εξουσιών.

Γιάννης Κακαρής