Του Γιώργου Τ. Γεωργίου*

Το θέµα των διαβατηρίων φαίνεται να λαµβάνει διαστάσεις σε τέτοιο βαθµό που πλέον εκτίθεται τόσο η ίδια η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, όσο και ο ίδιος ο θεσµός του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, εφόσον είναι ξεκάθαρο ότι εµπλέκεται και το δικηγορικό του γραφείο.

Από το γεγονός ότι διεθνείς οργανισµοί όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς και άλλα θεσµικά όργανα της Ευρώπης κατηγορούν την Κύπρο για ανεξέλεγκτη παραχώρηση διαβατηρίων/πολιτογραφήσεων, ο καθένας µπορεί να καταλάβει το µέγεθος του προβλήµατος.


Για την ιστορία, η πολιτική της παραχώρησης υπηκοοτήτων σε πολίτες κυρίως τρίτων χωρών ξεκίνησε το 2007, µέσω ενός Επενδυτικού Σχεδίου. Από την περίοδο 2008-2013 παραχωρήθηκαν 187 διαβατήρια σε αιτητές στη βάση συγκεκριµένων κριτηρίων. Από το 2013 και εντεύθεν παραχωρήθηκαν πέραν των 4.500 διαβατηρίων, αριθµός ρεκόρ! Από επενδυτικό σχέδιο µετατράπηκε σε µια βιοµηχανία παραχώρησης διαβατηρίων, αλιεύοντας πελάτες από όλα τα µήκη και πλάτη της γης, πολλές φορές µάλιστα από απίστευτους προορισµούς!

Για παράδειγµα τι εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον και κατ’ επέκταση την Κυπριακή ∆ηµοκρατία η παραχώρηση υπηκοότητας σε Καµποτζιανούς αξιωµατούχους, τη στιγµή που οι ίδιοι δεν επισκέφθηκαν καµιά φορά την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, ούτε πριν ούτε µετά την παραχώρηση των υπηκοοτήτων; Το ίδιο ισχύει µε τον Σαουδάραβα φίλο του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας. Πού επένδυσε ο Σαουδάραβας τον οποίο πολιτογράφησε η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη το 2016; Με ποια ανταλλάγµατα ο ίδιος δάνειζε στο ιδιωτικό του τζετ στην οικογένεια του Προέδρου Αναστασιάδη για να κάνει διακοπές στις Σεϊχέλλες; Όλα αυτά και η ευκολία παραχώρησης υπηκοοτήτων δίκαια ή άδικα έχουν προκαλέσει διεθνείς οργανισµούς να κατηγορούν την Κύπρο, ως ένας προορισµός διαφθοράς και διαπλοκής, κυρίως ξεπλύµατος µαύρου χρήµατος.

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, αντί να απαντήσει συγκεκριµένα σε όλους αυτούς που καταλογίζουν στη χώρα µας σειρά αδικηµάτων, δυστυχώς απαντά άλλα των άλλων. «Μας ζηλεύουν οι άλλες χώρες», δηλώνει από τη µια και από την άλλη λέει ότι σώθηκε η οικονοµία και ότι το γραφείο του µόνο 43 διαβατήρια προώθησε. Μα δεν είπε κανένας ότι το πρόβληµα είναι ποσοτικό.

Ούτε και είπε κανένας ότι όλα έγιναν παράνοµα! ∆εν σηµαίνει όµως ότι είναι νοµικό, είναι και την ίδια ώρα ηθικό. Ούτε γνωρίζει κανένας ότι µόνο 43 διαβατήρια εξασφάλισε το δικηγορικό γραφείο του Προέδρου, τη στιγµή που µπορεί άλλα 1.000 διαβατήρια ενδεχοµένως να εξασφαλίστηκαν από άλλα γραφεία οµπρέλα ή από «φίλους».

Είναι πλέον πασιφανές ότι γύρω από αυτό το επενδυτικό σχέδιο έγιναν µεγάλες µπίζνες από µια χούφτα δικηγόρων, λογιστών και άλλων γραφείων, µε πρωταγωνιστή το ίδιο το γραφείο του Πρόεδρου της ∆ηµοκρατίας. Στην πορεία µάλιστα λειτούργησε το όλο σύστηµα ως βιοµηχανία µε εξυπηρέτηση µεγάλων συµφερόντων.
Θυµίζω παρόµοιες κριτικές δέχθηκε από διεθνείς οργανισµούς και η Μάλτα και η Βουλγαρία. Η µεν Μάλτα συµµορφώθηκε γρήγορα µε τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς Κανονισµούς, η δε Βουλγαρία απέσυρε αµέσως το πρόγραµµά της.

Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία εξακολουθεί να δέχεται κριτικές και να παραµένει εκτεθειµένη, γιατί ακριβώς ο ίδιος ο ΠΤ∆ ως πρώτος πολίτης δεν απαντά επί της ουσίας. ∆εν γνωρίζω πραγµατικά τι άλλο θα ανακοινωθεί στην πορεία, αλλά ανησυχώ. Το αίσχος και η ντροπή είναι ανάγκη να αντικατασταθούν από τη διαφάνεια και την ηθική.

Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία και όλοι οι εµπλεκόµενοι θεσµοί, κυρίως ο Πτ∆ κ. Νίκος Αναστασιάδης, οφείλουν να αποκαταστήσουν το ταχύτερο δυνατό το κύρος της χώρας µας. Με πειστικές και τεκµηριωµένες απαντήσεις, µε αποδείξεις και όχι µισόλογα και αοριστολογίες. ∆ιαφορετικά, κινδυνεύει ανεπανόρθωτα τόσο το κύρος όσο και η αξιοπιστία της χώρας µας. Εύχοµαι και ελπίζω για όλα αυτά και για άλλα τόσα που προκύπτουν γύρω από το πολύκροτο θέµα, κάποιοι να ακούνε…!

*Βουλευτής ΑΚΕΛ, Επαρχιακός Γραµµατέας ΑΚΕΛ Λεµεσού