Ίδρυση Πανεπιστημιακών Κολλεγίων στην Κύπρο

Του Δρος Ανδρέα Σιάμαρου*


Έφτασε ο καιρός η Πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού να εξετάσει µε την ανάλογη σοβαρότητα και επιστηµονικότητα την ίδρυση Πανεπιστηµιακών Κολεγίων (University Colleges) στην Κύπρο.

Η Κύπρος έθεσε στόχο να γίνει περιφερειακό κέντρο Ποιοτικής Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στη Μέση Ανατολή και όχι µόνο. Για να επιτευχθεί αυτό, πέραν από πολλά άλλα θέµατα, όπως η δηµιουργία Κέντρων Έρευνας και Καινοτοµίας, Ψηφιακή Μετάβαση και Ψηφιακός Μετασχηµατισµός, βασικός πυλώνας είναι η ίδρυση Πανεπιστηµιακών Κολεγίων.

Τα Πανεπιστηµιακά Κολέγια λειτουργούν εδώ και χρόνια µε απόλυτη επιτυχία στην Ευρώπη και στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής.


Στη Κύπρο λειτουργούν εννέα (9) Πανεπιστήµια (τρία κρατικά και έξι ιδιωτικά) και σαράνταπέντε ∆ηµόσιες/Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης!

Μερικές από αυτές λειτουργούν µε ένα µόνο πρόγραµµα σπουδών, ενώ άλλες µε πέραν των είκοσι! Παρατηρούµε παράλληλα ότι υπάρχει µία τεράστια διαφορά στον αριθµό µεταξύ Πανεπιστηµίων και ∆ηµοσίων Σχολών / Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Άρα υπάρχει η ανάγκη να υπάρχει ένας συνδετικός κρίκος, ο οποίος θα γεφυρώνει το χάσµα µεταξύ Πανεπιστηµίων και ∆ηµοσίων Σχολών / Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο συνδετικός κρίκος είναι η ίδρυση Πανεπιστηµιακών Κολεγίων µε αυστηρές προδιαγραφές σε θέµατα Ποιότητας και Παραγωγής Πρωτογενούς Έρευνας. Να τεθούν κριτήρια εισδοχής και αριθµός φοιτητών εφάµιλλα των Πανεπιστηµίων και η δηµιουργία µίας Σχολής στα πρότυπα των Πανεπιστηµιακών Σχολών.


Οι περισσότερες ∆ηµόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ήδη προσφέρουν προπτυχιακά προγράµµατα τετραετούς φοίτησης και µεταπτυχιακά προγράµµατα πλήρως αξιολογηµένα και πιστοποιηµένα από τον Φορέα ∆ιασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Οι προϋποθέσεις για αξιολόγηση και τα κριτήρια του Φορέα για την έρευνα και την ποιότητα είναι ακριβώς όπως τα ίδια των Πανεπιστηµίων. Υπάρχουν τµήµατα κοεγίων που προσφέρουν πιο ποιοτική εκπαίδευση από τα Πανεπιστήµια λόγω κατεύθυνσης και ευελιξίας στον έλεγχό τους, αφού είναι µικρότερα σε αριθµό φοιτητών από αυτών των Πανεπιστηµίων.

Τα Πανεπιστηµιακά Κολέγια θα πρέπει και να έχουν και συγκεκριµένη εξειδικευµένη κατεύθυνση π.χ. Business School, Agriculture School κτλ.


Είναι πολύ σηµαντικό να αναφέρουµε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθόρισε το πλαίσιο για την Ανώτερη Εκπαίδευση, το οποίο συµπεριλαµβάνει τα Πανεπιστήµια, τα Κολέγια και άλλους φορείς εκπαίδευσης.

* Ακαδηµαϊκός, Σύµβουλος Ανάπτυξης και ∆ιασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.