Ιερό και απαραβίαστο το δικαίωμα της απεργίας

Επαναφορά θέματος ποινικοποίησης ανοίγει τον ασκό του ΑιόλουΚατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | HuaweiΕντονες αντιδράσεις προκάλεσε στο συνδικαλιστικό κίνημα η ενέργεια της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) να ετοιμάσει και να αποστείλει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έγγραφο με προτάσεις και εισηγήσεις για την ποινικοποίηση των απεργιών σε ουσιώδεις υπηρεσίες.

Μάλιστα απόσπασμα του κειμένου αναφέρει ότι «οποιοσδήποτε … παροτρύνει, ή συνδράμει, ή ενθαρρύνει τη συμμετοχή, ή τη συνέχιση απεργίας, ή ανταπεργίας … διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών …».

Ολες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ και ΠΑΣΥΔΥ, άσκησαν έντονη κριτική και σκληρή γλώσσα κατά της ΟΕΒ χαρακτηρίζοντας σοβαρό ατόπημα και πρόκληση την κίνηση, τονίζοντας ότι είναι εκδήλωση αυταρχικής συμπεριφοράς.

Σε συνέντευξη στην εφημερίδα μας ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Πήλικος, διαψεύδει ότι η Ομοσπονδία επιδιώκει τη φυλάκιση απεργών ή την κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας. Σημειώνει ακόμη ότι η ΟΕΒ αναγνωρίζει πλήρως το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της απεργίας, ζητώντας μόνο τη ρύθμισή του στις ουσιώδεις υπηρεσίες γιατί όπως αναφέρει δεν ακολουθείται η συμφωνία που συνομολογήθηκε μεταξύ εργοδοτών και συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Παράλληλα, θεωρεί καταχρηστικό οποιοδήποτε μεμονωμένο οργανωμένο σύνολο, λόγω της πρόσβασης που έχει σε νευραλγικούς τομείς, να έχει τη δυνατότητα να περνάει αυθαίρετα θηλιά γύρω από το λαιμό ολόκληρης της οικονομίας.

Από την πλευρά του ο Γ.Γ. της ΣΕΚ, Νίκος Μωυσέως, θεωρεί ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος για αλλαγή, καθότι το θέμα επιλύθηκε το 2004 μεταξύ των εταίρων. Ωστόσο, προσθέτει, η ΣΕΚ είναι έτοιμη να συζητήσει με την ΟΕΒ στα πλαίσια του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.

Διαμηνύει, επίσης, ότι είναι αδικαιολόγητη και βεβιασμένη η ενέργεια των εργοδοτών να θέσουν θέμα ποινικοποίησης των απεργιών και ξεκαθαρίζει πως το δικαίωμα της απεργίας είναι ιερό και απαραβίαστο και η ΣΕΚ θα το υπερασπιστεί με όλες της τις δυνάμεις.


 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Ποια είναι η θέση σας για την ποινικοποίηση της απεργίας σε ουσιώδεις υπηρεσίες;

2. Εφόσον το ζήτημα έκλεισε το 2004 όταν επιτεύχθηκε συμφωνία στον κοινωνικό διάλογο και ενσωματώθηκε στον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων, γιατί η ΟΕΒ επαναφέρει το θέμα;

3. Πότε σε μια Δημοκρατία μια οποιαδήποτε οργάνωση αποκτά εξουσία να συντάσσει νομοσχέδια και μάλιστα να τα προωθεί στον ανώτατο θεσμό που είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας;

4. Είναι φαινόμενο δημοκρατικού κράτους η ποινικοποίηση του δικαιώματος της ελευθερίας και της έκφρασης των εργαζομένων που είναι το μόνο όπλο που έχουν στα χέρια τους για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους από τις αυθαιρεσίες της εργοδοσίας;

5. Τέτοιου είδους απόλυτες τοποθετήσεις της ΟΕΒ δεν ακυρώνουν την τριμερή συνεργασία, τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και των θεσμοθετημένων διαδικασιών;

6. Μήπως αυτή η κίνηση της ΟΕΒ είναι προμήνυμα και για άλλες επιθέσεις σε δικαιώματα και κατακτήσεις;


 

Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Πήλικος

Mixalis Pilikos

1. Ουδέν αναληθέστερον ότι επιδιώκουμε τη φυλάκιση απεργών ή την κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας. Η ΟΕΒ αναγνωρίζει πλήρως το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της απεργίας, ζητώντας μόνο τη ρύθμισή του στις ουσιώδεις υπηρεσίες για δύο πολύ σημαντικούς λόγους.

Πρώτον, γιατί η εθελοντική ρύθμιση του ζητήματος, δηλαδή η «Συμφωνία για τη Διαδικασία Επίλυσης Εργατικών Διαφορών σε Ουσιώδεις Υπηρεσίες» που συνομολογήθηκε μεταξύ της ΟΕΒ και των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ και ΠΑΣΥΔΥ δεν ακολουθείται και δεν γίνεται σεβαστή από τις συντεχνίες. Κατά δεύτερο λόγο, ενώ μια απεργία που γίνεται σε μια μεμονωμένη επιχείρηση πλήττει και ασκεί πίεση κατά κύριο λόγο στον εργοδότη, στην περίπτωση των ουσιωδών υπηρεσιών η απεργία πλήττει ολόκληρη την οικονομία με πολλές δυσάρεστες και αλυσιδωτές συνέπειες.

Θεωρούμε καταχρηστικό οποιοδήποτε μεμονωμένο οργανωμένο σύνολο, λόγω της πρόσβασης που έχει σε νευραλγικούς τομείς, να έχει τη δυνατότητα να περνάει αυθαίρετα θηλιά γύρω από το λαιμό ολόκληρης της οικονομίας και να την στραγγαλίζει όποτε νομίζει πως θίγονται τα συμφέροντά του και χωρίς να ακολουθούνται οι συμφωνημένες διαδικασίες.

2. Το ζήτημα δεν έκλεισε το 2004. Μια συμφωνία, και μάλιστα μια εθελοντική συμφωνία, για να έχει αξία πρέπει να τυγχάνει σεβασμού και εφαρμογής από αυτούς που την προσυπογράφουν. Στην περίπτωση των πρόσφατων απεργιών στα λιμάνια, καμιά συντεχνία δεν εφάρμοσε τη Συμφωνία στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Και αυτό είναι φαινόμενο που συμβαίνει κατ’ επανάληψη στις ουσιώδεις υπηρεσίες.
Το μόνο που ζητεί η ΟΕΒ είναι όπως αυτή η εθελοντική Συμφωνία λάβει νομική ισχύ με κάποιες βελτιωτικές προσθήκες, οι οποίες την επικαιροποιούν.

3. Η ΟΕΒ δεν είναι «μια οποιαδήποτε» οργάνωση, αλλά αναγνωρισμένος κοινωνικός εταίρος που ενεργεί μέσα σε ένα σύστημα εργασιακών σχέσεων που αναγνωρίζει το δικαίωμα πρωτοβουλίας τόσο στις εργοδοτικές οργανώσεις όσο και στις συντεχνίες.
Παρόμοιες πρωτοβουλίες έχουν διαχρονικά αναληφθεί από τις συντεχνίες και υιοθετήθηκαν από την πολιτεία και είχαν ως αποτέλεσμα τη ρύθμιση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στο χώρο εργασίας, αρκετές εκ των οποίων επισύρουν βαριές ποινικές κυρώσεις σε εργοδότες που παρανομούν.

4. Δέχομαι τη θέση σας ότι η απεργία αποτελεί ένα όπλο υπεράσπισης των εργαζομένων ενάντια σε ενέργειες της εργοδοσίας που οι ίδιοι μπορεί να θεωρούν ως αυθαίρετες. Στην περίπτωση των ουσιωδών υπηρεσιών όμως, αυτό το όπλο δεν στρέφεται ενάντια στην εργοδοσία, αλλά πυροβολεί αδιάκριτα ολόκληρη την οικονομία.

Δεν προσπαθεί η ΟΕΒ να ανακαλύψει τον τροχό. Το αίτημά μας για ρύθμιση του δικαιώματος της απεργίας στις ουσιώδεις υπηρεσίες τεκμηριώνεται από έκθεση της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) που περιγράφει τις ανάλογες ρυθμίσεις σε τριάντα ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες και δημοκρατικές είναι και την ελευθερία έκφρασης όλων σέβονται.

Οταν το 2012 η προηγούμενη διακυβέρνηση παρέδωσε νομοσχέδιο εξπρές στη Βουλή, το οποίο ψηφίστηκε με 47 ψήφους υπέρ και χωρίς ούτε μία ψήφο εναντίον, με το οποίο ρυθμίστηκε το δικαίωμα της απεργίας στην περίπτωση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, υπήρξε ποινικοποίηση της ελευθερίας έκφρασης των εργαζομένων;

5. Η τριμερής συνεργασία και οι θεσμοθετημένες διαδικασίες παραβιάστηκαν πρώτα από τις συντεχνίες που οι ίδιες ενεργώντας απόλυτα αγνόησαν και έπραξαν εκτός των διαδικασιών στις οποίες αναφέρεστε.

Τονίζω, επίσης, πως η πρόταση της ΟΕΒ ενσωματώνει τις κατευθύνσεις και οδηγίες επί του θέματος της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) και αφήνει ανέπαφο το σύστημα εργασιακών σχέσεων της χώρας μας αφού το δικαίωμα στην απεργία επιτρέπεται για τους λόγους που επιτρέπει ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων και στις υπόλοιπες περιπτώσεις προβλέπεται παραπομπή σε υποχρεωτική δεσμευτική διαιτησία, όπως ακριβώς επιτάσσει και ο Κώδικας.

6. Η κίνησή μας δεν είναι επίθεση, αλλά προσπάθεια ρύθμισης ενός συστήματος που επιτρέπει σε κάποιες υπερπρονομιούχες ομάδες σε νευραλγικούς τομείς να αγνοούν μια συμφωνία την οποία υπέγραψαν, και να επιβάλλονται ετσιθελικά και αδικαιολόγητα εις βάρος όλων και ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου οι επιχειρήσεις αγωνίζονται να επιβιώσουν και να διασφαλίσουν τις θέσεις εργασίας. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία νομίζω είναι αυθαίρετη.


Νίκος Μωυσέως, Γ.Γ. της ΣΕΚ

Nikos Moyseos

1. Θεωρούμε ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος για αλλαγή. Η Κύπρος έχει πολύ χαμηλές χαμένες ώρες απεργιών. Αυτή τη δύσκολη στιγμή της οικονομικής κρίσης υπάρχει αξιοζήλευτο επίπεδο εργατικής ειρήνης, υπεύθυνης αντιμετώπισης των προβλημάτων από πλευράς των συνδικάτων.

Η ΟΕΒ φαίνεται να εκμεταλλεύεται την 24ωρη απεργία στην οποία κατήλθαν πρόσφατα οι εργαζόμενοι στην Αρχή Λιμένων στα λιμάνια της Λεμεσού και της Λάρνακας, η οποία δεν επηρεάζει άμεσα τον πολίτη και ούτε δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην οικονομία, για να αγγίξει ένα θέμα, το οποίο είναι ήδη συμφωνημένο.

2. Αυτό το θέμα αποτελούσε ζήτημα τριβής μεταξύ των εταίρων για πολλά χρόνια επί διακυβέρνησης Γλαύκου Κληρίδη και είχαμε συμφωνήσει και εντάξαμε στον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων τις διαδικασίες για αντιμετώπιση των προβλημάτων, που σήμερα επικαλείται η ΟΕΒ. Εμείς είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και με την ΟΕΒ στα πλαίσια του Κώδικα για οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση ή αλλαγή.

Είναι αδικαιολόγητη και βεβιασμένη η ενέργεια της ΟΕΒ να θέσει θέμα ποινικοποίησης των απεργιών λόγω μιας 24ωρης απεργίας στα λιμάνια. Είναι σαν να περίμενε στη γωνία για να εγείρει τέτοιο ζήτημα.

Ωστόσο, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι το δικαίωμα της απεργίας είναι ιερό και απαραβίαστο και θα το υπερασπιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις.

3. Είναι δικαίωμα της ΟΕΒ να προτείνει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στο νόμο ή δημιουργία νομοθεσιών. Το γεγονός ότι ετοίμασε συγκεκριμένο νομοσχέδιο προκαλεί τόσο τους εργαζομένους όσο και τα συνδικάτα τους και θα έπρεπε να αποφευχθεί. Είχε δε υποχρέωση οποιαδήποτε πρόταση να την καταθέσει στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα.

4. Το δικαίωμα της απεργίας, της ελεύθερης έκφρασης των εργαζομένων είναι κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα. Αποτελεί δε παράδοξο η Βουλή των Αντιπροσώπων να ψηφίσει νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση Χριστόφια το οποίο αφορά τη ρύθμιση των απεργιών στα αεροδρόμια και που τίθενται σοβαροί περιορισμοί στο αναφαίρετο δικαίωμα της απεργίας.

5-6. Δεν πιστεύω ότι προτίθεται να εξαπολύσει οργανωμένη επίθεση εναντίον των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Υπάρχει ένα καλό κλίμα στις διαπραγματεύσεις που γίνονται για την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων και ευελπιστούμε ότι θα συνεχιστεί για το καλό της οικονομίας και του τόπου γενικότερα.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.