∆ιευρύνεται η γυναικεία φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η φτώχεια των γυναικών στην ΕΕ, στατιστικά, είναι µεγαλύτερη από εκείνη των ανδρών και έχει αυξηθεί, τόσο σε απόλυτες τιµές όσο και σε σχέση µε τη φτώχεια των ανδρών. Ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισµού στην ΕΕ ήταν το 2020 υψηλότερος για τις γυναίκες από ό,τι για τους άνδρες (22,9% έναντι 20,9%). Φαίνεται ότι το χάσµα µεταξύ των φύλων όσον αφορά τη φτώχεια έχει αυξηθεί σε 21 κράτη-µέλη από το 2017 και ο κίνδυνος σχετικής φτώχειας παρουσιάζει σηµαντικό χάσµα µεταξύ των φύλων. Το 2019 η ποσοστιαία διαφορά ήταν 1,3%, ενώ το 2020 ήταν 2,5%.

Η έκθεση ενσωµατώνει αρκετά καλά στοιχεία και έχει έναν αρκετά κοινωνικό χαρακτήρα, αποτέλεσµα της υιοθέτησης των τροπολογιών της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για τα στοιχεία αυτά θα αναφερθούµε σε ειδικό ρεπορτάζ µας στην αυριανή έκδοση της «Χαραυγής».


Πέραν όµως των θετικών αναφορών, αξίζει να σηµειωθεί ότι στην έκθεση υπάρχουν και κάποιες στρεβλές αντιλήψεις, όπως η αντίληψη ότι η ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας είναι η λύση του προβλήµατος, σε συνδυασµό µε το ότι η οικονοµική ανεξαρτησία θα της προσφέρει την πλήρη ανεξαρτησία και έγκειται στην αντίληψη των πολιτών και όχι τα δικαιώµατα και η προστασία που θα µετριάζουν τις ανισότητες εναντίων της και θα της προσφέρουν την ανεξαρτησία για να µπορεί να εξασφαλίσει την οικονοµική ανεξαρτησία.

Αρνητικό στοιχείο είναι η αναφορά στη δηµοσιονοµική ικανότητα της ΕΕ και την οικονοµική και κοινωνική διακυβέρνηση, καθώς επίσης και στους ίδιους πόρους.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.