∆ικά τους ξεπουλήµατα σκοπεύουν να προκηρύσσουν οι µικροκαταστηµατάρχες

Αντισταθµιστικά µέτρα για αντιµετώπιση των συνεπειών των µέτρων κατά της COVID-19 ζητά η ΠΟΒΕΚ

 

Αργοπεθαίνει ο πεζόδρομος Λήδρας και Ονασαγόρου, με το κράτος να αδιαφορεί  

 

Του

Μιχάλη Μιχαήλ

∆ιαφωνία καταγράφεται σε ό,τι αφορά τα ξεπουλήµατα, µε την ΠΟΒΕΚ να θεωρεί ότι η κατάργηση της θεσµικής έναρξης των ξεπουληµάτων δύο φορές το χρόνο δηµιούργησε µια αναρχία σε βάρος κυρίως του καταναλωτή µε την έννοια ότι τα ξεπουλήµατα γίνονται κατά το δοκούν.

Ο Γ.Γ. της Οργάνωσης, Στέφανος Κουρσάρης, τόνισε ότι δεν υπάρχουν πραγµατικά ξεπουλήµατα 365 µέρες το χρόνο και ότι έχει αποδειχθεί από µελέτες του Υπουργείου Εµπορίου ότι οι εκπτώσεις δεν ήταν µέσα στο πλαίσιο των θεµιτών πρακτικών.

Αντίθετα, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσµου Λιανικού Εµπορίου, Μάριος Αντωνίου, θεωρεί πως µε τον τρόπο που γίνονται τα ξεπουλήµατα όχι µόνο δεν δηµιουργούν αναρχία στην αγορά, αλλά αυτή η πρακτική λειτουργεί υπέρ του καταναλωτή. Επεσήµανε επίσης ότι τα διατάγµατα για συγκεκριµένη έναρξη και λήξη των ξεπουληµάτων κρίθηκαν αντισυνταγµατικά από το δικαστήριο.

Πρωτοβουλία ΠΟΒΕΚ για συµφωνηµένη περίοδο ξεπουληµάτων

Επιµένοντας ότι ο τρόπος που γίνονται στις µέρες µας τα ξεπουλήµατα δηµιουργούν µια αναρχία, ο Στ. Κουρσάρης γνωστοποίησε ότι η ΠΟΒΕΚ θα αναλάβει πρωτοβουλία ώστε όλοι οι οργανωµένοι φορείς και σύνδεσµοι να έρθουν σε µια συµφωνία ώστε να γίνονται οργανωµένα ξεπουλήµατα διάρκειας 15 ηµερών τρεις ή τέσσερις φορές το χρόνο.

Τέτοιοι θεσµοί, ανέφερε, ισχύουν και σε άλλες χώρες όπως π.χ. στην Ελλάδα όπου γίνονται οργανωµένα ξεπουλήµατα. Παράδειγµα υπάρχει και στη Λάρνακα όπου όλοι οι καταστηµατάρχες και εµπορευόµενοι του εµπορικού κέντρου της πόλης διοργανώνουν οργανωµένα ξεπουλήµατα, δίνοντας µεγαλύτερες προσφορές, αλλά ασκείται και πίεση προς τα κάτω στις τιµές.

Ο κ. Αντωνίου από την πλευρά του γνωστοποίησε ότι κάποια καταστήµατα ξεκίνησαν ξεπουλήµατα από τη ∆ευτέρα 27 ∆εκεµβρίου, κάποια άλλα θα ξεκινήσουν τη ∆ευτέρα 3 Ιανουαρίου, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλα καταστήµατα από τις 7 Ιανουαρίου.

Αυξάνουν τις τιµές και µετά κάνουν δήθεν ξεπούληµα

Ιδιαίτερα έντονος για τον τρόπο που γίνονται τα ξεπουλήµατα παρουσιάστηκε ο αντιπρόεδρος των καταστηµαταρχών της περιοχής του πεζόδροµου Λήδρας και Ονασαγόρου, Λάκης Ζωίδης, ο οποίος δήλωσε στη «Χαραυγή» ότι ο µη θεσµοθετηµένος τρόπος ξεπουληµάτων επιτρέπει σε εταιρείες να κάνουν όλο το χρόνο ξεπουλήµατα, αυξάνοντας προηγουµένως την τιµή διαφόρων προϊόντων και µετά να την ρίχνουν και την παρουσιάζουν σαν ξεπούληµα, ενώ µπορεί να το πουλάνε και πιο ψηλά από την προηγούµενη τιµή.

Από την πλευρά του ο κ. Αντωνίου συµφώνησε ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, οι οποίες όµως είναι µεµονωµένες, υπογραµµίζοντας πως αυτοί πρέπει να καταγγέλλονται.

Ο κ. Ζωίδης γνωστοποίησε ότι οι καταστηµατάρχες του πεζόδροµου θα ξεκινήσουν σύντοµα ξεπουλήµατα µε φρέσκα εµπορεύµατα και σε χαµηλές τιµές.

Αντισταθµιστικά µέτρα στήριξης λόγω COVID-19

∆ιαφορετικές είναι οι απόψεις της ΠΟΒΕΚ και του Συνδέσµου Λιανικού Εµπορίου και για τις επιπτώσεις από τα µέτρα για την πανδηµία. Ο Μάριος Αντωνίου ανέφερε ότι ο δικός τους κλάδος δεν επηρεάζεται από τα νέα µέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, αφού δεν αφορούν το λιανικό εµπόριο και τα µέλη του Συνδέσµου.

Από την πλευρά του ο Στέφανος Κουρσάρης είπε ότι εδώ και δύο βδοµάδες προβάλλουν τη θέση ότι οι εξαγγελίες µέτρων θα πρέπει να συνοδεύονται µε µέτρα στήριξης των επιχειρήσεων µε αντισταθµιστικά µέτρα, κάτι που δεν γίνεται. Κι αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα σε περίπτωση εξαγγελίας νέων µέτρων να κλείσουν επιχειρήσεις που θα σηµάνουν τον αφανισµό της µεσαίας τάξης µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Ενοίκια, ηλεκτρισµός, καύσιµα καίνε τους καταστηματάρχες

Οι δύο οργανώσεις συµφωνούν ωστόσο ότι ο κλάδος εξακολουθεί να αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα στο θέµα των ενοικίων. Ο Γ.Γ. της ΠΟΒΕΚ είπε ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέπεµψε δύο φορές τους νόµους για το ενοικιοστάσιο που ψήφισε η Βουλή και οι οποίοι προνοούσαν προστασία από τις εξώσεις και επιδότηση µέρους του ενοικίου, το οποίο θα καταµεριζόταν µεταξύ ενοικιαστών, καταστηµαταρχών και κράτους. Πρόσθεσε ότι πέρα από τη µείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύµα, η ΠΟΒΕΚ επιµένει ότι πρέπει να µειωθεί και το κόστος κατά µονάδα που θα ωφελήσει άµεσα τις επιχειρήσεις, ενώ για τα καύσιµα οι µικροκαταστηµατάρχες ζητούν µείωση του φόρου κατανάλωσης.

Ο κ. Αντωνίου από την πλευρά του σηµείωσε πως όσες φορές ζήτησαν κάτι για το θέµα του ενοικίου τούς είπαν ότι είναι αντισυνταγµατική η παρέµβαση του κράτους και άφησαν τις δύο πλευρές να βρουν άκρη. Σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα είπε ότι αποτελεί ένα πάγιο πρόβληµα που κατάντησε βραχνάς για τις επιχειρήσεις. Σηµείωσε επίσης ότι στην Κύπρο ίσως να έχουµε το πιο ακριβό ηλεκτρικό ρεύµα στην Ευρώπη, προσθέτοντας ότι η ρύθµιση που θα γίνει τώρα µε το ΦΠΑ δεν λύνει τα προβλήµατα.

Πεθαίνουν οι πεζόδροµοι Λήδρας – Ονασαγόρου

Παρ’ όλο που η ΠΟΒΕΚ και ο Σύνδεσµος Λιανικού Εµπορίου θεωρούν ότι η αγορά κινήθηκε ικανοποιητικά αυτή την περίοδο, οι καταστηµατάρχες των πεζόδροµων της Λευκωσίας κτυπούν καµπανάκι. Όπως ανέφερε ο κ. Ζωίδης, η περίοδος αυτή ήταν µια τραγωδία και λόγω του κορονοϊού, αλλά κυρίως επειδή ο κόσµος που βρέθηκε στην περιοχή δεν είχε την οικονοµική δυνατότητα να προβεί σε αγορές. Σηµείωσε επίσης ότι οι ίδιοι εγκαταλείφθηκαν στο έλεός τους αφού όλες οι πόρτες είναι κλειστές, δεν τους κάνουν δάνεια οι τράπεζες, δεν υπάρχει καµία βοήθεια και καµία προστασία από το κράτος.

 

Ικανοποιητικά κινήθηκε η αγορά την περίοδο των γιορτών
Όπως ανέφεραν στη «Χαραυγή» εκπρόσωποι της ΠΟΒΕΚ που ασχολούνται µε το λιανικό εµπόριο, υπήρξε αυτή την περίοδο ικανοποιητική κίνηση και ελπίζουν ότι θα κινηθεί καλά η αγορά και στην περίοδο των ξεπουληµάτων που έχει ήδη ξεκινήσει. Ωστόσο, απογοητευτική ήταν η κατάσταση στους πεζόδροµους της Λήδρας και Ονασαγόρου.
Παράλληλα, καταγράφεται διαφωνία ανάµεσα στον Σύνδεσµο Λιανικού Εµπορίου και στην ΠΟΒΕΚ αναφορικά µε τις περιόδους των ξεπουληµάτων.
Οι πρώτοι υποστηρίζουν πως το ότι ο κάθε καταστηµατάρχης επιλέγει ο ίδιος πότε θα κάνει ξεπουλήµατα είναι ορθή µέθοδος, ενώ η ΠΟΒΕΚ εκφράζει διαφωνία τονίζοντας ότι τα γενικά ξεπουλήµατα όλων των τοµέων των καταστηµάτων είναι πιο σωστή µέθοδος και γνωστοποιεί ότι µαζί µε άλλους συνδέσµους και οργανωµένους τοµείς σχεδιάζουν οργανωµένα ξεπουλήµατα τρεις ή τέσσερις φορές το χρόνο.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.