Οικονομικά κίνητρα για τηγανοκίνηση στα σχολεία

Έλα στο Google News

Το υπουργείο Οικονομικών, για τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Τηγανοκίνησης, θα παραχωρεί πρόσθετη πίστωση από το αποθεματικό του, το οποίο θα καταβάλλεται σε σχετικό άρθρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και θα αποδίδεται στα σχολεία, ανάλογα με την ποσότητα τηγανελαίων που συγκεντρώνουν ετησίως, ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καδής, σε χαιρετισμό του σε συνέδριο με θέμα «Πολιτικές Αποφάσεις, Στρατηγικό Σχέδιο και δράσεις προώθησης του αειφόρου σχολείου: Το παράδειγμα της Τηγανοκίνησης».

«Το ποσό αυτό θα έχει τη μορφή χορηγίας, η οποία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για δράσεις και παρεμβάσεις στα σχολεία, ώστε αυτά μακροπρόθεσμα και συστηματικά να καταστούν αειφόρα», πρόσθεσε.

Ο κ. Καδής, ο οποίος εκπροσώπησε στο συνέδριο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είπε ότι η διασφάλιση της ποιότητας και της αλλαγής στηρίζεται στη συνέργεια και στην οικοδόμηση πολιτικών που θα αξιοποιούν την εμπειρία του παρελθόντος.

«Εκτιμώντας τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κυπριακής εκπαίδευσης, μέλημά μας είναι η χάραξη και υλοποίηση πολιτικών, που θα ενισχύσουν τις περιβαλλοντικές δράσεις, έτσι ώστε να μην αποτελούν αντικείμενο περιθωριακής ενασχόλησης. Όραμά μας είναι η εφαρμογή μιας συνολικής εκπαιδευτικής πολιτικής στα θέματα της ΕΑΑ, με στόχο τη διαμόρφωση περιβαλλοντικά εγγράμματων και δημοκρατικών πολιτών, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για τις επιλογές τους, θα αναζητούν εναλλακτικές λύσεις, θα συμμετέχουν σε δράσεις, θα διαβουλεύονται και θα συμπράττουν για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και τη διασφάλιση ενός κόσμου, που θα στηρίζεται στις αρχές και αξίες της αειφόρου ανάπτυξης», πρόσθεσε.

Ο κ. Καδής ανέφερε, επίσης, ότι η φετινή χρονιά είναι το έτος Ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το αειφόρο σχολείο είναι η απάντηση στο ζητούμενο των σημερινών προκλήσεων.

«Δική μας πρόκληση είναι η επιτυχημένη διαμόρφωσή του. Για το σκοπό αυτό θα ενισχύσουμε και θα επεκτείνουμε την εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ΕΑΑ όπως αυτό εφαρμόζεται στη Δημοτική Εκπαίδευση, τόσο στην Προδημοτική όσο και στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση», συμπλήρωσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι σε επίπεδο σχολικών μονάδων και προκειμένου τα σχολεία να καταστούν μακροπρόθεσμα αειφόρα, μέσα από τη δημιουργία ανάλογων υποδομών και παρεμβάσεων, θα ενισχυθεί η υποβολή και η περαιτέρω άντληση ευρωπαϊκών πόρων για την προώθηση αλλαγών σε αυτά, όπως εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης νερού, ενέργειας, διαχείρισης απορριμμάτων κ.λπ.

«Αυτό, σχεδιάζεται να προωθηθεί και μέσω της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου πλάνου από το ΥΠΠ, στη βάση της συνέργειας με όλους εκείνους τους φορείς της κοινωνίας που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά και ενεργά στην ποιοτική αναβάθμιση των σχολικών μονάδων. Το παράδειγμα της Τηγανοκίνησης αποτελεί καλό παράδειγμα τέτοιας πρακτικής. Παράλληλα, αναμένεται η αξιολόγηση όλων των περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, έτσι ώστε να επικαιροποιηθούν και να εναρμονισθούν με τις επίσημες εκπαιδευτικές πολιτικές του κράτους για την αειφόρο ανάπτυξη», πρόσθεσε.

Ο κ. Καδής είπε ότι, σε επίπεδο μη-τυπικής εκπαίδευσης, σχεδιάζεται η ολοκλήρωση του Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με τη δημιουργία Κέντρων στην Παναγιά, στο Κοιλάνι και στο Κάβο-Γκρέκο.

«Η επιτυχής εφαρμογή πολιτικών προϋποθέτει την ύπαρξη δομών και θεσμών που θα συμβάλλουν στη χάραξη και υλοποίηση πολιτικών στα σχετικά θέματα. Για το σκοπό αυτό το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στα πλαίσια της αναδιάρθρωσής των δομών του και των προγραμμάτων του και σύμφωνα με τις προτεραιότητες του προγράμματος διακυβέρνησης του προέδρου της δημοκρατίας, θα συστήσει και θα θεσμοθετήσει τη Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, η οποία ως οριζόντια δομή θα λειτουργεί ενιαία σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, και θα συντονίζει τους εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς διαθεματικά. Επιπλέον, θα συντονίζει τις σχετικές δράσεις που θα σχεδιάζονται από τα άλλα υπουργεία, τα τμήματα και όλους τους φορείς και τις υπηρεσίες», κατέληξε.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.