Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση στο Κτηματολόγιο «εκτοπίζει» τους δικολάβους

Α. Σωκράτους: «Δεν ήταν το κράτος υπόχρεο να τους παρέχει επαγγελματική στέγη...»Της Νίκης Κουλέρμου

Δεν δέχεται ούτε διαμαρτυρίες ούτε παράπονα ο διευθυντής του Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, κ. Αντρέας Σωκράτους, ότι εκδιώχθηκαν οι δικολάβοι από τους χώρους των επαρχιακών κτηματολογίων. «Δεν ήταν το κράτος υπόχρεο να τους παρέχει επαγγελματική στέγη… Αυτή η αταξία έχει σταματήσει», ήταν η απάντησή του όταν του θέσαμε υπόψη επιστολή μιας ομάδας ανθρώπων που συνήθως τους βλέπουμε στους χώρους γύρω από το Κτηματολόγιο για να εξυπηρετήσουν στη συμπλήρωση αιτήσεων και να επισυνάψουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά και έγγραφα που χρειάζονται για τις δαιδαλώδεις διαδικασίες του Κτηματολογίου. «Ας κάνουν τα γραφεία τους αλλού και να πωλούν τις υπηρεσίες που πωλούν, να χρεώνουν τους πολίτες όσα θέλουν και να κάνουν και φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματά τους… Ας το κάνουν», προκαλεί, απορρίπτοντας και τον ισχυρισμό ότι με τον ηλεκτρονικό τρόπο που εφαρμόζει το Κτηματολόγιο από τις 6 Μαΐου δεν μπορούν να εξυπηρετούνται όλοι οι πολίτες. Οι υπάλληλοι του Κτηματολογίου έχουν οδηγίες, σύμφωνα με τον κ. Σωκράτους, να εξυπηρετούν τους πολίτες που δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να υποβάλουν την αίτησή τους… Ανέφερε μάλιστα το παράδειγμα του ΚΟΑΠ, ο οποίος δεν δέχεται αίτηση που δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά!
Ο κ. Σωκράτους παρέπεμψε στην ανακοίνωση του Κτηματολογίου ότι από τις 6 Μαΐου 2020 διευρύνει τους υφιστάμενους τρόπους εξυπηρέτησης των Πολιτών / Εταιρειών και γενικά όλων όσοι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες που παρέχει, ως ακολούθως:
1. Αποδοχή Αιτήσεων Χωρίς Διευθέτηση Ραντεβού στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία (ΕΚΓ):
Μόνο για κατάθεση αιτήσεων που αφορούν την Εγγραφή Εμπράγματων Βαρών σε Ιδιοκτησίες ή Απαγορεύσεων σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα.
2. Αποδοχή Δηλώσεων Με Διευθέτηση Ραντεβού στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία:
Μόνο για Δηλώσεις Μεταβιβάσεων (Δωρεές / Πωλήσεις / Ανταλλαγές) και Υποθηκών.
Το αίτημα για διευθέτηση ραντεβού γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό (ΕΚΛ), στις διευθύνσεις:
ΕΚΓ Λευκωσίας nidlo@dls.moi.gov.cy
ΕΚΓ Κερύνειας kydlo@dls.moi.gov.cy
ΕΚΓ Αμμοχώστου fadlo@dls.moi.gov.cy
ΕΚΓ Λάρνακας ladlo@dls.moi.gov.cy
ΕΚΓ Λεμεσού lidlo@dls.moi.gov.cy
ΕΚΓ Πάφου padlo@dls.moi.gov.cy

3. Αποδοχή Αιτήσεων Μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας «DLS PORTAL» ή του Συστήματος «ΑΡΙΑΔΝΗ»:
Όλες οι αιτήσεις οι οποίες παρέχονται μέσω η-Υπηρεσιών π.χ. Πιστοποιητικά Έρευνας, Αντίγραφα Τίτλων Ιδιοκτησίας, Οριοθέτηση κ.α. Οι συγκεκριμένες αιτήσεις θα παρέχονται μόνο μέσω αυτής της μεθόδου.
4. Αποδοχή Αιτήσεων Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία:
Αφορά όλες τις αιτήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες 1, 2 & 3.
ΕΚΓ Λευκωσίας nidlo-applications@dls.moi.gov.cy
ΕΚΓ Κερύνειας kydlo-applications@dls.moi.gov.cy
ΕΚΓ Αμμοχώστου fadlo-applications@dls.moi.gov.cy
ΕΚΓ Λάρνακας ladlo-applications@dls.moi.gov.cy
ΕΚΓ Λεμεσού lidlo-applications@dls.moi.gov.cy
ΕΚΓ Πάφου padlo-applications@dls.moi.gov.cy

Δεν αλλάζει καμιά διαδικασία ως προς τα έγγραφα και όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται από τα ΕΚΓ, όσον αφορά έντυπα, υπογραφές, πιστοποιήσεις εγγράφων κ.α.
Είναι απαραίτητο το ίδιο το έντυπο της αίτησης να είναι πιστοποιημένο και να επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου / «ARC» (αλλοδαποί) του αιτητή.
Η αποδοχή αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προϋποθέτει ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση και των αρχικών εγγράφων, εκτός εάν οι ΕΚΛ, και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, θα ήθελαν να επιβεβαιώσουν / ταυτοποιήσουν τον αιτητή και τον αποστολέα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα αρχικά έγγραφα, εφόσον ζητηθεί, να παραδίδονται σε φάκελο στο ειδικό κουτί του ΕΚΓ (θα τοποθετηθεί εκτός κτιρίου) οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.
Καθίσταται υποχρεωτική σε όλες τις περιπτώσεις η αναγραφή του ονοματεπωνύμου και της ταυτότητας του αιτητή, της πλήρους διεύθυνσής του, της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και του τηλεφώνου επικοινωνίας.
Όταν η αίτηση παραληφθεί, ο αιτητής θα ενημερωθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η αίτησή του παραλήφθηκε και εξετάζεται.
Εφόσον συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για αποδοχή της αίτησης, θα δίδεται Αριθμός Φακέλου και θα υπολογίζονται τα σχετικά τέλη και δικαιώματα.
Ο αιτητής θα ενημερώνεται αντίστοιχα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σχετικό σύνδεσμο – «link”» για πληρωμή μέσω της Υπηρεσίας «JCC Smart”».
Απόδειξη πληρωμής θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Υπηρεσία «JCC Smart» στον αιτητή.
Η προθεσμία πληρωμής είναι 3 (τρεις) εργάσιμες μέρες. Στην περίπτωση όπου ο αιτητής δεν προχωρήσει στην πληρωμή, η αίτησή του θα απορρίπτεται και θα ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η διαδικασία πληρωμής μέσω της Υπηρεσίας «JCC Smart» δύναται να συμπεριλάβει και υφιστάμενες αιτήσεις για τις οποίες εκκρεμεί είσπραξη τελών / δικαιωμάτων.
Όλα τα απαραίτητα έντυπα αιτήσεων διατίθενται μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας «DLS PORTAL».

Το επόμενο βήμα με τη θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής υπογραφής

Ο κ. Σωκράτους κατηγορηματικά δηλώνει ότι «δεν υπάρχει επιστροφή» από το στόχο προς την ολοκληρωτική διεκπεραίωση των κτηματολογικών υποθέσεων με ηλεκτρονικό τρόπο. «Υπάρχει πολύς δρόμος μέχρι να φθάσουμε στο σημείο να υποβάλλεται η αίτηση ηλεκτρονικά και να παίρνει ο πολίτης το αποτέλεσμα επίσης ηλεκτρονικά. Στο Κτηματολόγιο μετρούμε τουλάχιστον 300 διαδικασίες για να διεκπεραιώνονται όλες οι υποθέσεις. Από μεταβιβάσεις, αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας και σχεδίων, μέχρι τις υποθήκες κ.α. Έχουμε την υποδομή και η θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής υπογραφής θα ανοίξει το δρόμο προς τη διεύρυνση της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης του κοινού», ανέφερε στη «Χαραυγή».
Με επιστολή τους στην εφημερίδα μας ομάδα δικολάβων και πιστοποιούντων υπαλλήλων πνέουν τα μένεα, γιατί εκδιώχθηκαν από τους χώρους του Κτηματολογίου «αφήνοντας στο δρόμο 11 οικογένειες», όπως αναφέρουν. Υποστηρίζουν ότι εξυπηρετείται το κοινό «στο ακέραιο και με πολύ χαμηλές αμοιβές χωρίς να υποχρεώνουμε κανένα να μας αναθέσει οποιαδήποτε υπόθεσή του». Σημειώνουν ότι οι υποθέσεις του Κτηματολογίου είναι πολύ δύσκολες, με την προσκόμιση πολλών εντύπων και πάντα ο «θεσμός των δικολάβων, εδώ και 40 χρόνια, λειτουργεί στους χώρους των Κτηματολογίων για να εξυπηρετεί το κοινό».